Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Infiltration i grönyta

En vanlig gräsmatta eller annan naturmark kan användas för att fördröja och rena dagvatten.