Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

En dagvattenstrategi

Fler grönytor

Dagvattnet är en del av vattnets kretslopp i staden och ska användas som en resurs för att skapa attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön.