Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

På tak

Vegetationsklädda tak kan fånga och fördröja nederbörd och på så sätt bidra till en hållbar dagvattenhantering.