Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Avsättningsmagasin

Avsättningsmagasin fungerar ungefär som en slamavskiljare och kan avskilja suspenderat material och partikelbundna föroreningar.