Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för stadens allmän platsmark

Trädplanteringar

Trädplanteringar kan utformas så att de kan bidra med fördröjning och rening av dagvatten. Utfyllnaden runt träden brukar då kallas skelettjordar.

Skelettjordar med god reningskapacitet ger mindre fördröjningskapacitet - och omvänt.

Gatuvy med trädplanteringar i makadam