Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Introduktion

Att tänka på

Det finns ett antal tekniska lösningar som kan bidra till en hållbar dagvattenhantering. Valet av lösning behöver anpassas till förutsättningarna på platsen där en anläggning ska placeras.