Till sidans huvudinnehåll

Så renas dricksvatten

Så här gör vi dricksvatten

Stockholmarnas dricksvatten kommer från Mälaren, som är vår vattentäkt. Mälarens vatten håller en hög och jämn kvalitet. Om du vill veta hur dricksvattnet renas kan läsa om det under Reningsprocessen.

I Stockholm har vi en mycket god tillgång på vatten. Det vatten som tas från Mälaren till vattenverken påverkar inte vattennivån i sjön, utan motsvarar en bråkdel av den mängd vatten som naturligt rinner ut i Saltsjön.

Mälarens vatten håller en hög och jämn kvalitet. Det ger förutsättningar för en enkel men stabil reningsprocess vid vattenverken.

För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på vattnet i Mälaren.

Stockholms dricksvatten produceras vid Norsborgs och Lovö vattenverk. Vattnet renas i flera steg innan det pumpas ut på ledningsnätet och levereras hem till dig.

Varje dygn producerar vi cirka 410 000 kubikmeter dricksvatten till en och en halv miljon människor i Stockholmsområdet. Det blir så mycket dricksvatten att vi skulle kunna fylla Globen fyra gånger på en vecka! Stockholms dricksvatten är mjukt, 4-6º dH.

 

Lär dig mer om vatten

Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet.

Vårt dricksvatten kontrolleras noga

Vårt dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om. Hårdhetsgraden på Stockholms kranvatten ligger mellan 4-6° dH och är mjukt.

Se alla artiklar inom det här ämnet