Till sidans huvudinnehåll

Bo i lägenhet

Översikt

För dig som bor i lägenhet

Bor du i lägenhet ingår vatten, avlopp och sophämtning i din månadsavgift. Det gäller både hyres- och bostadsrättslägenheter eftersom ansvaret alltid ligger på fastighetsägaren.

Det är viktigt men också ett lagkrav att sortera hushållsavfallet. Det är också viktigt använda vattnet på ett smart sätt och inte slösa i onödan.

Det är fastighetsägaren som ska erbjuda möjlighet för boende att sortera ut avfall som inte ska läggas i soppåsen, exempelvis grovavfall. Saknas utrymme inom fastigheten kan din fastighetsägare till exempel beställa en container regelbundet eller vid behov.

Här lämnar du avfall som privatperson

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Saker som kan användas igen lämnas till återbruk.

Pop-up återbruk

På Pop-up återbruk kan du lämna små möbler, textil, elektronik och miljöfarligt avfall. Du kan lämna saker för både återvinning och återanvändning.

Mobila miljöstationen

Du kan lämna miljöfarligt avfall och småelektronik till mobila miljöstationen.

Miljöstationer

På miljöstationen kan du lämna miljöfarligt avfall, batterier och ljuskällor.

Aktuellt för dig som bor i lägenhet

Tar du företagsbilen för att lämna avfall hemifrån?

Besök på återvinningscentralen med företagsregistrerad lätt lastbil skapar automatiskt en faktura. Kontakta alltid personalen innan du lastar ur bilen. Det går inte att avregistrera ett besök i efterhand. Avfall som omfattas av producentansvar är kostnadsfritt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Det bästa är att tvätta bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar upp spillvattnet och hindrar oljerester

Diklofenak – nej tack!

Visste du att vissa innehåller diklofenak – ett ämne som är giftigt för fiskar och andra vattenlevande organismer? Bland annat påverkas fiskars njurar.

Se alla artiklar inom det här ämnet