Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Från företag

Miljöfarligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut miljöfarligt avfall och måste själva bekosta omhändertagandet av det. Företag och verksamheter är även skyldiga att rapportera vilka mängder och typer av farligt avfall som genereras i verksamheten och vart det transporteras.

Det är endast hushåll som får lämna farligt avfall på miljöstationer och återvinningscentraler.

Nästan alla verksamheter använder någon form av produkter som klassas som farligt avfall så som elektronik, ljuskällor och lysrör. Farligt avfall kräver säker hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Lämna på återvinningscentral

Företag har endast tillstånd att lämna följande slags miljöfarligt avfall på Stockholms återvinningscentraler:

  • Impregnerat trä
  • Batterier och bilbatterier
  • Elavfall – elektronik, tv/monitorer, ljuskällor, lysrör, kyl/frys och vitvaror

För övrigt miljöfarligt avfall hänvisas du till avfallsanläggningar som tar emot sådant avfall från företag.

Krav på registrering

Vill du lämna impregnerat trä, batterier eller elavfall från en verksamhet ska du alltid kontakta personal på återvinningscentralen innan inlämning för att få avfallet registrerat.

Informationen som behöver uppges är den information som vi behöver för att kunna registrera mottagandet enligt 6 kap 3 § 1. i Avfallsförordningen. Det är uppgifter om:

  • Datum för överlämnandet till oss
  • Avfallsinnehavarens organisations- eller VAT-nummer
  • Plats där avfallet senast hanterats
  • Transportsätt
  • Plats för avfallets tidigare hantering
  • Eventuellt tidigare avfalls-id

Intyg för avlämning av elavfall från verksamhet och företag

För att få lämna elavfall på våra återvinningscentraler krävs det att dessutom att du som verksamhet har med dig ett avlämnarintyg som skapas i förväg på El-kretsens hemsida.

Anlita ett företag som hämtar

Om du vill göra det enkelt anlitar du ett godkänt företag som hämtar upp ditt farliga avfall direkt vid din verksamhet och som sedan transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

Entreprenörer som kan hämta miljöfarligt avfall i Stockholms län

Köra till behandlingsanläggning

Transport av avfall kräver i de flesta fall tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan läsa om vad som gäller på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens webbplatser.

Godkända behandlingsanläggningar för farligt avfall

Vänligen notera att det alltid är bäst att ringa och föranmäla ditt besök till anläggningarna nedan.