Till sidans huvudinnehåll

Avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde. Här planeras och byggs avfallslösningar som bidrar till en hållbar livsstil. Det ska vara lätt att sortera samtidigt som buller och transporter minskas.

Här har Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad tagit steget längre mot framtidens avfallshantering med nya innovativa lösningar och miljöeffektiva system, ett måste i en stad som växer.

Nej till matavfallskvarnar men tillfälligt undantag för Norra Djurgårdsstaden

I år blev det obligatoriskt att sortera matavfall i Stockholm. I januari 2024 blir det inte längre tillåtet att sortera med hjälp av matavfallskvarn, detta enligt ett beslut av regeringen. Fastighetsägaren måste hitta nya lösningar. Dock finns inte något krav på att kvarnen måste avinstalleras.

VIKTIGT: Om avfallskvarnen däremot är kopplad till en tank eller avskiljare så uppfylls kraven om separat insamling av matavfall.

Tillfälligt undantag för sopsugsfastigheter i Norra Djurgårdsstaden

Eftersom ni har sopsug utan separat matavfallsinkast i Norra Djurgårdsstaden, kan ni fortsätta att använda avfallskvarnarna fram till att eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm är färdigställd. Den beräknas tas i drift under sensommaren/hösten 2024. Därefter ska matavfallet sorteras ut i särskild påse som vi på Stockholm Vatten och Avfall tillhandahåller. Då får ni inte längre använda matavfallskvarnarna. Mer inforamtion kommer under året.

Läs mer här om de nya reglerna för matavfallskvarn.

Sopsug tar hand om hushållets avfall

Norra Djurgårdsstaden är utrustat med en sopsug som tar hand om hushållens restavfall, tidningar och plastförpackningar. Det finns olikfärgade nedkast vid varje fastighet. Även papperskorgar i parker och på gator i området är anslutna till samma system. Sopsugssystemet ger färre transporter, mindre buller och utsläpp.

I anslutning till din fastighet finns sopnedkast där du slänger restavfall, plastförpackningar och tidningar.

Grå lucka: Restavfall

Här lägger du det som blir kvar när du sorterat ut allt som går att sortera ut. Restavfallet packas i plastpåsar som knyts ihop ordentligt

Det som läggs i påsen, transporteras till Högdalens förbränningsanläggning och omvandlas till fjärrvärme.

Gul lucka: Plastförpackningar

Här lägger du både hårda som mjuka plastförpackningar. Packa i påse eller lägg löst i nedkastet.

Gå till miljörummet med större förpackningar som:

 • saftdunkar
 • sylthinkar
 • frigolit

Det blir ofta stopp när någon lägger för stora förpackningar i nedkastet.

Blå lucka: Tidningar

Tidningar läggs löst i nedkastet (ej samlade i påse).

Gå till miljörummet med:

 • pappersförpackningar
 • pappersbärkassar
 • kartonger
 • omslagspapper

Tidningar transporteras till ett pappersbruk där de återvinns till nytt papper.

Sortering av matavfall i grön plastpåse

Boende i de fastigheter som hittills har sorterat sitt matavfall med kvarn eller inte har kunnat sortera sitt matavfall ska under sensommaren/hösten 2024 börja sortera matavfall i gröna plastpåsar. De ska läggas i samma nedkast som restavfallet. Påsarna separeras sedan från restavfallet i anläggningen Resursutvinning Stockholm.

Läs om sortering i den gröna plastpåsen. 

Miljörum för förpackningar och annat avfall

I Norra Djurgårdsstaden ska alla fastigheter ha ett miljörum. Där ska du lämna det som sorteras ut för återvinning men inte kan lämnas i sopsugsystemet. I Norra Djurgårdsstaden finns inga återvinningsstationer i gatumiljö.

I fastighetens miljörum ska du kunna lämna följande:

 • Glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Batterier
 • Mindre elavfall
 • Mindre grovavfall som får plats i hänvisat kärl

Har du frågor om miljörummet - kontakta din fastighetsägare.

Hösten 2019 gjorde Stockholm Vatten och Avfall en inventering av miljörummen, del av resultatet finns att läsa i pdf-filen under Länkar längst ner på den här sidan.

Miljöfarligt avfall i Norra Djurgårdsstaden

Miljöfarligt avfall, exempelvis målarfärg, nagellack och hushållskemikalier ska lämnas till miljöstationen på Bobergsgatan vid hus 25. Adress hittar du under Länkar längst ner på sidan.

Beställ insamling av växtavfall

Låt oss hämta växtavfall från terrass- och balkongplanteringar. Då slipper var och en själv åka till återvinningscentralen med blommor, ris och löv. För visst är det toppen när det återvinns till ny jord.

Mer information om tjänsten för växtavfall.