Till sidans huvudinnehåll

Restprodukter åter till kretsloppet

Restprodukter åter till kretsloppet

Biogas

Varje år ersätter stockholmarna tio miljoner liter bensin med biogas.
Varje år ersätter stockholmarna tio miljoner liter bensin med biogas.
Senast uppdaterad:

Miljövänligt fordonsbränsle

Biogasbuss i innerstadsmiljö. Fotograf: Baltasar Aguire, EO Kommunikation.
Många av SL:s innerstadsbussar drivs med biogas.
Många av SL:s innerstadsbussar drivs med biogas.
Senast uppdaterad:

Slam

Slam är en biprodukt som bildas i reningsprocessen på avloppsreningsverket.
Du kan påverka slammets kvalitet genom att använda miljömärkta produkter.
Du kan påverka slammets kvalitet genom att använda miljömärkta produkter.
Senast uppdaterad: