Avgift för sophantering villa

Avgift för sophantering villa

Allmänt

Senast uppdaterad:

Avfallstaxa 2018

Sophämtningsavgifter
 • Detaljerad tabell

  Sophämtningsavgifter 2018

  Priser inklusive moms.

  Hämtning 4:e vecka1 14:e dag2 Varje vecka2 Matavfall3
  Grundavgift kr/år 1 151:- 1 560:- 2 565:-
  Rörlig avgift kg/år3 1:75 1:75 1:75

   1. Var 4:e vecka endast i kombination med matavfallshämtning eller matavfallskvarn.
  2. Ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm slänger ca 10 kg hushållssopor, varav ca 4 kg är matavfall, per vecka.
  3. Matavfallshämtningen är kostnadsfri för småhus. Hämtning sker i 140-liters kärl var 14:e dag. Hämtningen kan ske annan dag än ordinarie sophämtning. Du kan dela matavfallskärl med en granne.

  Hämtning av trädgårdsavfall

  Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka under perioden 1 april - 31 oktober. Inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Säsongspris, 1 april - 31 oktober 1 035:-

  Övriga priser 2018

  Öresavrundade, inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Hämtning-betald-säckar, 10 st á 125 liter 470:-
  Extrahämtning, ordinarie sopkärl 200:- /gång + vikten i kärlet
  Extrahämtning, matavfall, juni-augusti 50:- /gång
  Extrahämtning, matavfall, september-maj 100:- /gång
  Hämtning, extra säckar:  

     – i samband med ordinarie hämtning

  600:- /påbörjad m3

     – annan dag

  300:- /gång + 570:- /påbörjad m3
  Byte av kärlstorlek4 250:-
  Omfakturering, delning av faktura 375:-
  Hämtning av farligt avfall/mindre elavfall5 125:-

  4. Ett kärlbyte per kalenderår är kostnadsfritt.
  5. Max 10 kg, förpackat i två papperskassar alt. i storlek upp till en mickrovågsugn. Lämnas i hela förpackningar som är uppmärkta med innehåll. I januari och juli kan en kostnadsfri hämtning beställas.

Senast uppdaterad:

Avfallstaxa 2017

Sophämtningsavgifter
 • Detaljerad tabell

  Sophämtningsavgifter 2017

  Priser inklusive moms.

  Hämtning 4:e vecka1 14:e dag2 Varje vecka2 Matavfall3
  Grundavgift kr/år 1 135:- 1 492:- 2 370:-
  Rörlig avgift kg/år3 1:75 1:75 1:75

   1. Var 4:e vecka endast i kombination med matavfallshämtning eller matavfallskvarn.
  2. Ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm slänger ca 10 kg hushållssopor, varav ca 4 kg är matavfall, per vecka.
  3. Matavfallshämtningen är kostnadsfri för småhus. Hämtning sker i 140-liters kärl var 14:e dag. Hämtningen kan ske annan dag än ordinarie sophämtning. Du kan dela matavfallskärl med en granne.

  Hämtning av trädgårdsavfall

  Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka under perioden 1 april - 31 oktober. Inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Säsongspris, 1 april - 31 oktober 1 000:-
  Budad hämtning under säsong 190:-

  Övriga priser 2017

  Öresavrundade, inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Hämtning-betald-säckar, 10 st á 125 liter 460:-
  Extrahämtning, ordinarie sopkärl 190:- /gång + vikten i kärlet
  Extrahämtning, matavfall, juni-augusti 50:- /gång
  Extrahämtning, matavfall, september-maj 100:- /gång
  Hämtning, extra säckar:  

     – i samband med ordinarie hämtning

  580:- /påbörjad m3

     – annan dag

  290:- /gång + 570:- /påbörjad m3
  Byte av kärlstorlek4 250:-
  Omfakturering, delning av faktura 375:-
  Hämtning av farligt avfall/mindre elavfall5 125:-

  4. Ett kärlbyte per kalenderår är kostnadsfritt.
  5. Max 10 kg, förpackat i två papperskassar alt. i storlek upp till en mickrovågsugn. Lämnas i hela förpackningar som är uppmärkta med innehåll. I januari och juli kan en kostnadsfri hämtning beställas.

Senast uppdaterad:

Fakturering

Senast uppdaterad:

Fastighetsägarens ansvar

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor

Senast uppdaterad: