Till sidans huvudinnehåll

Avgift för sophantering villa

Avgift för sophantering villa

Allmänt

Senast uppdaterad:

Avfallstaxa 2019

Sophämtningsavgifter 2019
 • Avgift i kronor per år och behållare inklusive moms

  Sophämtningsavgifter 2019

  Hämtning1 4:e vecka2 14:e dag Varje vecka Matavfall3
  Grundavgift kr/år 1 160:- 1 600:- 2 700:-
  Rörlig avgift kr/kg3 1:75 1:75 1:75

  1. Ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm slänger ca 10 kg hushållssopor, varav ca 4 kg är matavfall, per vecka.
  2. Var 4:e vecka endast i kombination med matavfallshämtning eller matavfallskvarn.
  3. Matavfallshämtningen är kostnadsfri för småhus. Hämtning sker i 140-liters kärl var 14:e dag. Hämtningen kan ske annan dag än ordinarie sophämtning. Du kan dela matavfallskärl med en granne.

  Hämtning av trädgårdsavfall

  Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka under perioden 1 april - 31 oktober. Inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Säsongspris, 1 april - 31 oktober 1 050:-

  Vid behov av extrahämtning under säsong kan man beställa det för 190 kronor per gång.

  Övriga priser 2019

  Öresavrundade, inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Hämtning-betald-säckar, 10 st á 125 liter 480:-
  Extrahämtning, ordinarie sopkärl 200:- /gång + vikten i kärlet
  Extrahämtning, matavfall, juni-augusti 50:- /gång
  Extrahämtning, matavfall, september-maj 100:- /gång
  Bomkörning, matavfall 150:-/gång
  Hämtning, extra säckar:  

     – i samband med ordinarie hämtning

  600:- /påbörjad m3

     – annan dag

  300:- /gång + 570:- /påbörjad m3
  Byte av kärlstorlek4 250:-
  Omfakturering, delning av faktura 375:-
  Hämtning av farligt avfall/mindre elavfall5 125:-

  4. Ett kärlbyte per kalenderår är kostnadsfritt.
  5. Max 10 kg, förpackat i två papperskassar alt. i storlek upp till en mickrovågsugn. Lämnas i hela förpackningar som är uppmärkta med innehåll. I januari och juli kan en kostnadsfri hämtning beställas.

Senast uppdaterad:

Avfallstaxa 2018

Sophämtningsavgifter 2018
 • Detaljerad tabell

  Sophämtningsavgifter 2018

  Priser inklusive moms.

  Hämtning2 4:e vecka1 14:e dag Varje vecka Matavfall3
  Grundavgift kr/år 1 151:- 1 560:- 2 565:-
  Rörlig avgift kr/kg3 1:75 1:75 1:75

   1. Var 4:e vecka endast i kombination med matavfallshämtning eller matavfallskvarn.
  2. Ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm slänger ca 10 kg hushållssopor, varav ca 4 kg är matavfall, per vecka.
  3. Matavfallshämtningen är kostnadsfri för småhus. Hämtning sker i 140-liters kärl var 14:e dag. Hämtningen kan ske annan dag än ordinarie sophämtning. Du kan dela matavfallskärl med en granne.

  Hämtning av trädgårdsavfall

  Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka under perioden 1 april - 31 oktober. Inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Säsongspris, 1 april - 31 oktober 1 035:-

  Övriga priser 2018

  Öresavrundade, inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Hämtning-betald-säckar, 10 st á 125 liter 470:-
  Extrahämtning, ordinarie sopkärl 200:- /gång + vikten i kärlet
  Extrahämtning, matavfall, juni-augusti 50:- /gång
  Extrahämtning, matavfall, september-maj 100:- /gång
  Hämtning, extra säckar:  

     – i samband med ordinarie hämtning

  600:- /påbörjad m3

     – annan dag

  300:- /gång + 570:- /påbörjad m3
  Byte av kärlstorlek4 250:-
  Omfakturering, delning av faktura 375:-
  Hämtning av farligt avfall/mindre elavfall5 125:-

  4. Ett kärlbyte per kalenderår är kostnadsfritt.
  5. Max 10 kg, förpackat i två papperskassar alt. i storlek upp till en mickrovågsugn. Lämnas i hela förpackningar som är uppmärkta med innehåll. I januari och juli kan en kostnadsfri hämtning beställas.

Senast uppdaterad:

Fakturering

Senast uppdaterad:

Fastighetsägarens ansvar

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor

Senast uppdaterad: