Till sidans huvudinnehåll

Avgift för sophantering villa

Avgift för sophantering villa

Allmänt

Senast uppdaterad:

Avfallstaxa 2020

Sophämtningsavgifter 2020
 • Avgift i kronor per år och behållare inklusive moms

  Sophämtningsavgifter 2020

  Hämtning1 4:e vecka2 14:e dag Varje vecka Matavfall3
  Grundavgift kr/år 1 240:- 1 810:- 3 140:-
  Rörlig avgift kr/kg 1:75 1:75 1:75

  1 Ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm slänger ca 10 kg hushållssopor, varav ca 4 kg är matavfall, per vecka.
  2 Var 4:e vecka endast i kombination med matavfallshämtning eller matavfallskvarn.
  3 Matavfallshämtningen är kostnadsfri för småhus. Hämtning sker i 140-liters kärl var 14:e dag. Hämtningen kan ske annan dag än ordinarie sophämtning. Du kan dela matavfallskärl med en granne.

  Hämtning av trädgårdsavfall

  Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka under perioden 1 april - 31 oktober. Inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Säsongspris, 1 april - 31 oktober 1 125:-

  Om du hade abonnemang för trädgårdsavfall 2019 och avslutade ditt abonnemang och sedan startar ett nytt abonnemang våren 2020 tillkommer en utkörningsavgift på 625 kr inkl. moms för ditt nya kärl.

  För nya kunder, som inte hade abonnemang för trädgårdsavfall 2019 är kärlutställningen gratis.

  Vid behov av extrahämtning under säsong kan man beställa det för 337,50 kr per gång.

  Övriga priser 2020

  Öresavrundade, inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Hämtning-betald-säckar, 10 st á 125 liter 525:-
  Extrahämtning, ordinarie sopkärl 220:- /gång + vikten i kärlet
  Extrahämtning, matavfall, juni-augusti 62,50:- /gång
  Extrahämtning, matavfall, september-maj 125:- /gång
  Bomkörning, matavfall 187,50:-/gång
  Hämtning, extra säckar:  

     – i samband med ordinarie hämtning

  660:- /påbörjad m3

     – annan dag

  337,50:- /gång + 660:- /påbörjad m3
  Byte av kärlstorlek4 375:-
  Omfakturering, delning av faktura 375:-
  Hämtning av farligt avfall/mindre elavfall5 125:-

  4 Ett kärlbyte per kalenderår är kostnadsfritt.
  5 Max 10 kg, förpackat i två papperskassar alt. i storlek upp till en mickrovågsugn. Lämnas i hela förpackningar som är uppmärkta med innehåll. I januari och juli kan en kostnadsfri hämtning beställas.

Senast uppdaterad:

Fakturering

Senast uppdaterad:

Fastighetsägarens ansvar

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor

Senast uppdaterad: