Till sidans huvudinnehåll

Avgift för sophantering företag

Avgift för sophantering företag

Avfallstaxa 2019

Senast uppdaterad:

Avfallstaxa 2018

Sophämtningsavgifter 2018
 • Så här beräknas taxan

  Basabonnemangsavgiften består av tre delar: grundavgift, avgift för hämtning och avgift för behandling av hushållsavfallet. I vissa fall tillkommer tilläggsavgifter på hämtavgiften. De uppgifter du behöver för att beräkna dina avgifter finns på din faktura eller kan fås från kundservice.

  Volymhämtning

  Vad hämtas?

  • Okomprimerat avfall. Avfall i engångssäck, kärl eller lösmängd som inte komprimeras (inte pressas samman).
  • Beredningsavfall. Kärl 140–660 liter eller 30–125-literssäck, för avfall från restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och storkök.
  • Pumpbart avfall från tank för biologisk behandling. Utsorterat matavfall som finfördelas i en avfallskvarn och samlas upp i en tank. Tanken töms av en slamsugsbil.
  • Storbehållare. Behållare överstigande 1 kubikmeter. Avfallet kan vara okomprimerat eller komprimerat.
  • Storbehållare med utsorterat matavfall. Behållare överstigande 1 kubikmeter, för utsorterat matavfall för biologisk behandling.
  • Komprimerad engångssäck. Avfallet komprimeras och förvaras i engångssäck, 240 liter.
  • Lättkomprimerat kärl. Avfallet komprimeras lätt och förvaras i kärl.
  • Hårdkomprimerat kärl. Avfallet komprimeras hårt med hjälp av mekanisk anordning och förvaras i kärl.
  • Lösmängd. Avfall som ej förvaras i behållare till exempel kartonger eller annat emballagematerial. Hämtning beställs i antal 100 liter. Minsta hämtning är 100 liter per vecka. En så kallad varubur rymmer 800 liter.
  • Mobil sopsug. Avfallet hämtas med hjälp av sopsugsfordon.

  Behållarvolym

  Avfallsbehållarens storlek angivet i liter (till exempel 125-literssäck eller liknande). I tabellen anges årsavgift exklusive moms per kubikmeter avfall. 1 kubikmeter (m3) = 1000 liter.

  Hämttillfällen

  Tillfällen för bortforsling av avfallet. I regel det antal gånger per vecka som avfallet hämtas.

  Tilläggsavgifter

  • Dragavstånd
   Avståndet från hämtställets mitt till sopbilens stoppställe på gatan eller liknande. Dragavstånd anges med följande intervaller:
   – Dragavstånd 1: 0–10 meter.
   – Dragavstånd 2: mer än 10–25 meter.
   – Dragavstånd 3: mer än 25–50 meter.
   – Dragavstånd 4: mer än 50 meter.
  • Hämtförhållande
   – Hämtförhållande 2. Behållaren är möjlig att förflytta – är kärrbar – med hjälp av mekaniska anordningar, till exempel hiss eller transportband.
   – Hämtförhållande 3. Ej godtagbart förhållande, dvs ej kärrbar sträcka.
   – Hämtförhållande 4. Hämtning med specialfordon, på grund av speciella förutsättningar.
  • Lördagshämtning
  • Tidsreglerad hämtning
   Utgångspunkten är att avfallet ska vara tillgängligt klockan 06–22. Om hämtningen måste tidsregleras kan en avgift tas ut.

  Vikthämtning

  Bottentömmande behållare, komprimatorer och godkända större containers debiteras efter hämtad vikt. En fast avgift per hämttillfälle tillkommer.

  Vikttaxa flerfamiljshus

  Okomprimerat avfall. Avfall i engångssäck, kärl eller lösmängd som inte komprimeras (inte pressas samman). Debiteras efter hämtad vikt. En fast avgift per hämttillfälle tillkommer.

  Registrerat avfall

  Restauranger och storkök med hämtning av utsorterat matavfall debiteras i per hämtat kärl.

 • Vikthämtning

  Avgifter exklusive moms 2018

  Avgiften är i kronor, per hämtning och behållare.
  Vid debitering ingår för varje behållare en fast avgift per tillfälle, en rörlig viktbaserad avgift samt eventuella tilläggsavgifter. Behållare ingår inte.

  Osorterat brännbart hushållsavfall

  Avgift per insamlingstillfälle (1-2 g/vecka eller var 14:e dag)
  Bottentömmande behållare  
  … inkl engångssäck 210
  … exkl engångssäck 150
  Komprimatorer eller godkända större containrar 880
  Avgift per ton 640

  Utsorterat matavfall flerfamiljshus*

  Avgift per insamlingstillfälle (1-2 g/vecka eller var 14:e dag)
  Bottentömmande behållare  
  … inkl engångssäck 0
  … exkl engångssäck 0
  Komprimatorer eller godkända större containrar 0
  Avgift per ton 0

  Utsorterat matavfall övriga verksamheter*

  Avgift per insamlingstillfälle (1-2 g/vecka eller var 14:e dag)
  Bottentömmande behållare  
  … inkl engångssäck 210
  … exkl engångssäck 150
  Komprimatorer eller godkända större containrar 560
  Avgift per ton 350

  Tillägg

  Tilläggsavgift för budad hämtning, per tillfälle. 240

  Komprimatorer eller godkända större containrar

  Avgift för terminaltid per tillfälle (inkl 10 min rangering) 190
  Avgift för hämtning utanför ordinarie arbetstid eller jourhämtning, per timme 900
  Avgift per påbörjat ton övervikt ** 1200

  * Endast med låsbara inkast.
  ** Vid hämtning där vikten överskrider gällande bestämmelser för vägar(bäringsklassificering) och axeltryck. Om chauffören upptäcker övervikt vid hämtning lämnas container kvar för omlastning av avfallslämnaren.

 • Volymhämtning samt kärl med vikthämtning

  Avgifter exklusive moms 2018

  Avgifterna anges i kronor per år och kubikmeter (m3) om inget annat anges.
  Exklusive moms.
  1 kubikmeter = 1 000 liter.

  Hämtning-betald-säckar restaurang, 60 L storkökssäck med utsorterat matavfall***

  Antal hämtningar per vecka Var 14:e dag 1 gång 2 ggr 3 ggr 4 ggr 5 ggr

  Kärl och säckavfall

  Engångssäck 125 L (säck ingår ej) och 240 L, okomprimerad   7 930 15 860 23 790 31 720 39 650
  Kärl, okomprimerat 190 L – 660 L (kärl ingår ej)   6 890 13 780 20 670 27 560 34 450
  Vikttaxa
  Kärl, okomprimerat, flerbostadshus, 240 L – 660 L (kärl ingår ej)
    2 610 5 220 7 830 10 440 13 050
  Behandlingsavgift 1,40 kr/kg. Abonnemang kan ej tecknas för dragavstånd > 50 meter. Kärl och hämtförhållanden måste vara godkända av Stockholm Vatten.       
  Mobil sopsug, osorterat hushållsavfall (behållare ingår ej) 2 355 4 710 9 420 14 130 18 840 23 550
  Storbehållare (vippcontainer) okomprimerad (behållare ingår ej)   4 930 9 860 14 790 19 720 24 650
  Storbehållare (vippcontainer) komprimerad (behållare ingår ej)   12 650 25 300 37 950 50 600 63 250
  Lösmängd   24 210 48 420 72 630 96 840 121 050

  Beredningsavfall

  Beredningsavfall, kärl 140 L – 660 L (kärl ingår ej), okomprimerat   13 700 27 400 41 100 54 800 68 500
  Beredningsavfall, säck, 60 L (säck ingår ej)   32 500 65 000 97 500 130 000 162 500
  Beredningsavfall, säck, 125 L (säck ingår ej)   16 080 32 160 48 240 64 320 80 400

  Matavfall

  Utsorterat matavfall för biologisk behandling från flerbostadshus, kärl 140 L - 0 0 0 0 0
  Mobil sopsug, utsorterat matavfall (behållare ingår ej)* - 0 0 0 0 0
  Pumpbart avfall från tank för biologisk behandling (behållare ingår ej)** 2 500 5 000 10 000 15 000 20 000 25 200
  Pumpbart avfall från tank för biologisk behandling, flerbostadshus (behållare ingår ej) 0 0 0 0 0 0
  Avgift per bomkörning då kund förorsakat att tömning inte kan ske: 260 kr/tillfälle

  Basabonnemang under avveckling

   – nyteckning kan inte göras
  Engångssäck 350 L, okomprimerad   15 520 31 040 46 560 62 080 77 600
  Engångssäck 240 L, komprimerad   28 520 57 040 85 560 114 080 142 600
  Kärl, lättkomprimerat (kärl ingår ej)   26 840 53 680 80 520 107 360

  134 200

  Kärl, hårdkomprimerat (kärl ingår ej)   46 070 92 140 138 210 184 280 230 350

  Tillägg

  Dragavstånd 1 (0–10 m)   1 390 4 350 8 860 15 350
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   700 3 125 7 500 13 798 22 555
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   1 650 5 481 11 775 20 501 32 334
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   11 020 28 710 53 940 86 606 128 779
  Hämtförhållande 2   1 550 3 100 4 650 6 200 7 750
  Hämtförhållande 3   19 520 39 040 58 560 78 080 97 600
  Hämtförhållande 4   7 620 15 240 22 860 30 480 38 100
  Lördagshämtning   7 580        
  Tidsreglerad hämtning   9 900 19 800 29 700 39 600 49 500

  Basabonnemang inklusive tillägg

  Avgift i kr per säck.
  Hämtning-betald-säckar restaurang, 60 L storkökssäck med utsorterat matavfall***
  Dragavstånd 1 (0–10 m)   27,00 28,00 29,00 30,00 31,00
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   28,00 29,00 30,00 31,00 32,00
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   29,00 30,00 31,00 32,00 33,00
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   38,00 41,00 45,00 48,00 51,00
  Hämtning-betald-säckar restaurang, 60 L storkökssäck utan utsorterat matavfall***
  Dragavstånd 1 (0–10 m)   38,00 39,00 40,00 41,00 42,00
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   39,00 40,00 41,00 42,00 43,00
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   40,00 41,00 42,00 43,00 45,00
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   50,00 54,00 58,00 62,00 67,00
  Hämtning-betald-säckar restaurang, 350 L för lätt material***
  Dragavstånd 1 (0–10 m)   100,00 107,00 112,00     
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   107,00 113,00  119,00    
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   113,00 121,00  129,00    
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   175,00 195,00  218,00    
  Hämtning-betald-säckar kontor, 125 L***
  Dragavstånd 1 (0–10 m)   27,00 28,00 29,00 30,00 31,00
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   28,00 29,00 30,00 31,00 32,00
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   29,00 30,00 31,00 32,00 33,00
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   38,00 41,00 45,00 48,00 51,00

  Leveransavgift per tillfälle: 200 kr.
   * Endast med låsbara inkast.
  ** Avgift per bomkörning (då kund förorsakat att tömning inte kan genomföras: 250 kr/tillfälle. 
  *** Tilläggsavgift på 240 kr för lördagshämtning tillämpas.

 • Registrerad hämtning

  Avgifter exklusive moms 2018

  Avgiften är i kronor per kärl och insamlingsställe.

  Utsorterat matavfall för biologisk behandling från restaurang, kärl 140 L*

    1 gång 2 ggr 3 ggr 4 ggr 5 ggr
  Dragavstånd 1 (0‑10 m) 17,00 18,90 20,90 23,00 25,10
  Dragavstånd 2 (mer än 10‑25 m) 18,90 21,20 23,70 26,30 28,20
  Dragavstånd 3 (mer än 25‑50 m) 21,40 24,40 27,60 30,80 33,00
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m) 44,30 51,50 58,50 66,00 71,70

  *Tilläggsavgift på 240 kr för lördagshämtning tillämpas.

 • Övrigt

  Avgifter exklusive moms 2018

  1 kubikmeter, m3 = 1000 liter.

  Omfakturering, delning av faktura 300 kr/tillfälle
  Avgift per bomkörning (då kund förorsakat att tömning inte kan ske) 256 kr/tillfälle
  Vid volymhämtning 
  Hämtning-betaldsäckar, 10 st à 125 L 376 kr/10 st
  Budad hämtning 
  …i samband med ordinarie hämtning 480 kr/påbörjad m3
  …annan vardag 240 kr/tillfälle och 480 kr/påbörjad m3
Senast uppdaterad: