Avgift för sophantering företag

Avgift för sophantering företag

Avfallstaxa 2017

Sophämtningsavgifter 2017
 • Så här beräknas taxan

  Basabonnemangsavgiften består av tre delar: grundavgift, avgift för hämtning och avgift för behandling av hushållsavfallet. I vissa fall tillkommer tilläggsavgifter på hämtavgiften. De uppgifter du behöver för att beräkna dina avgifter finns på din faktura eller kan fås från kundservice.

  Volymhämtning

  Vad hämtas?

  • Okomprimerat avfall. Avfall i engångssäck, kärl eller lösmängd som inte komprimeras (inte pressas samman).
  • Beredningsavfall. Kärl 140–660 liter eller 30–125-literssäck, för avfall från restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och storkök.
  • Pumpbart avfall från tank för biologisk behandling. Utsorterat matavfall som finfördelas i en avfallskvarn och samlas upp i en tank. Tanken töms av en slamsugsbil.
  • Storbehållare. Behållare överstigande 1 kubikmeter. Avfallet kan vara okomprimerat eller komprimerat.
  • Storbehållare med utsorterat matavfall. Behållare överstigande 1 kubikmeter, för utsorterat matavfall för biologisk behandling.
  • Komprimerad engångssäck. Avfallet komprimeras och förvaras i engångssäck, 240 liter.
  • Lättkomprimerat kärl. Avfallet komprimeras lätt och förvaras i kärl.
  • Hårdkomprimerat kärl. Avfallet komprimeras hårt med hjälp av mekanisk anordning och förvaras i kärl.
  • Lösmängd. Avfall som ej förvaras i behållare till exempel kartonger eller annat emballagematerial. Hämtning beställs i antal 100 liter. Minsta hämtning är 100 liter per vecka. En så kallad varubur rymmer 800 liter.
  • Mobil sopsug. Avfallet hämtas med hjälp av sopsugsfordon.

  Behållarvolym

  Avfallsbehållarens storlek angivet i liter (till exempel 125-literssäck eller liknande). I tabellen anges årsavgift exklusive moms per kubikmeter avfall. 1 kubikmeter (m3) = 1000 liter.

  Hämttillfällen

  Tillfällen för bortforsling av avfallet. I regel det antal gånger per vecka som avfallet hämtas.

  Tilläggsavgifter

  • Dragavstånd
   Avståndet från hämtställets mitt till sopbilens stoppställe på gatan eller liknande. Dragavstånd anges med följande intervaller:
   – Dragavstånd 1: 0–10 meter.
   – Dragavstånd 2: mer än 10–25 meter.
   – Dragavstånd 3: mer än 25–50 meter.
   – Dragavstånd 4: mer än 50 meter.
  • Hämtförhållande
   – Hämtförhållande 2. Behållaren är möjlig att förflytta – är kärrbar – med hjälp av mekaniska anordningar, till exempel hiss eller transportband.
   – Hämtförhållande 3. Ej godtagbart förhållande, dvs ej kärrbar sträcka.
   – Hämtförhållande 4. Hämtning med specialfordon, på grund av speciella förutsättningar.
  • Lördagshämtning
  • Tidsreglerad hämtning
   Utgångspunkten är att avfallet ska vara tillgängligt klockan 06–22. Om hämtningen måste tidsregleras kan en avgift tas ut.

  Vikthämtning

  Bottentömmande behållare, komprimatorer och godkända större containers debiteras efter hämtad vikt. En fast avgift per hämttillfälle tillkommer.

  Vikttaxa flerfamiljshus

  Okomprimerat avfall. Avfall i engångssäck, kärl eller lösmängd som inte komprimeras (inte pressas samman). Debiteras efter hämtad vikt. En fast avgift per hämttillfälle tillkommer.

  Registrerat avfall

  Restauranger och storkök med hämtning av utsorterat matavfall debiteras i per hämtat kärl.

 • Vikthämtning

  Avgifter exklusive moms 2017

  Avgiften är i kronor, per hämtning och behållare.
  Vid debitering ingår för varje behållare en fast avgift per tillfälle, en rörlig viktbaserad avgift samt eventuella tilläggsavgifter. Behållare ingår inte.

  Osorterat brännbart hushållsavfall

  Avgift per insamlingstillfälle (1-2 g/vecka eller var 14:e dag)
  Bottentömmande behållare  
  … inkl engångssäck 200
  … exkl engångssäck 140
  Komprimatorer eller godkända större containrar 850
  Avgift per ton 620

  Utsorterat matavfall flerfamiljshus*

  Avgift per insamlingstillfälle (1-2 g/vecka eller var 14:e dag)
  Bottentömmande behållare  
  … inkl engångssäck 0
  … exkl engångssäck 0
  Komprimatorer eller godkända större containrar 0
  Avgift per ton 0

  Utsorterat matavfall övriga verksamheter*

  Avgift per insamlingstillfälle (1-2 g/vecka eller var 14:e dag)
  Bottentömmande behållare  
  … inkl engångssäck 200
  … exkl engångssäck 140
  Komprimatorer eller godkända större containrar 540
  Avgift per ton 350

  Tillägg

  Tilläggsavgift för budad hämtning, per tillfälle. 232

  Komprimatorer eller godkända större containrar

  Avgift för terminaltid per tillfälle (inkl 10 min rangering) 190
  Avgift för hämtning utanför ordinarie arbetstid eller jourhämtning, per timme 900
  Avgift per påbörjat ton övervikt ** 1200

  * Endast med låsbara inkast.
  ** Vid hämtning där vikten överskrider gällande bestämmelser för vägar(bäringsklassificering) och axeltryck. Om chauffören upptäcker övervikt vid hämtning lämnas container kvar för omlastning av avfallslämnaren.

 • Volymhämtning samt kärl med vikthämtning

  Avgifter exklusive moms 2017

  Avgifterna anges i kronor per år och kubikmeter (m3) om inget annat anges.
  Exklusive moms.
  1 kubikmeter = 1 000 liter.

  Hämtning-betald-säckar restaurang, 60 L storkökssäck med utsorterat matavfall***

  Antal hämtningar per vecka Var 14:e dag 1 gång 2 ggr 3 ggr 4 ggr 5 ggr

  Kärl och säckavfall

  Engångssäck 125 L (säck ingår ej) och 240 L, okomprimerad   7 550 15 100 22 650 30 200 37 750
  Kärl, okomprimerat 190 L – 660 L (kärl ingår ej)   6 630 13 260 19 890 26 520 33 150
  Vikttaxa
  Kärl, okomprimerat, flerbostadshus, 240 L – 660 L (kärl ingår ej)
    2 510 5 020 7 530 10 040 12 550
  Behandlingsavgift 1,40 kr/kg. Abonnemang kan ej tecknas för dragavstånd > 50 meter. Kärl och hämtförhållanden måste vara godkända av Stockholm Vatten.       
  Mobil sopsug, osorterat hushållsavfall (behållare ingår ej) 2 330 4 570 9 140 13 710 18 280 22 850
  Storbehållare (vippcontainer) okomprimerad (behållare ingår ej)   4 830 9 660 14 490 19 320 24 150
  Storbehållare (vippcontainer) komprimerad (behållare ingår ej)   12 550 25 100 37 650 50 200 62 750
  Lösmängd   22 640 45 280 67 920 90 560 113 200

  Beredningsavfall

  Beredningsavfall, kärl 140 L – 660 L (kärl ingår ej), okomprimerat   12 130 24 260 36 390 48 520 60 650
  Beredningsavfall, säck, 60 L (säck ingår ej)   28 200 56 400 84 600 112 800 141 100
  Beredningsavfall, säck, 125 L (säck ingår ej)   13 980 27 960 41 940 55 920 69 900

  Matavfall

  Utsorterat matavfall för biologisk behandling från flerbostadshus, kärl 140 L - 0 0 0 0 0
  Mobil sopsug, utsorterat matavfall (behållare ingår ej)* - 0 0 0 0 0
  Pumpbart avfall från tank för biologisk behandling (behållare ingår ej)** 2 420 4 840 9 680 14 520 19 360 24 200
  Pumpbart avfall från tank för biologisk behandling, flerbostadshus (behållare ingår ej) 0 0 0 0 0 0
  Avgift per bomkörning då kund förorsakat att tömning inte kan ske: 260 kr/tillfälle

  Basabonnemang under avveckling

   – nyteckning kan inte göras
  Engångssäck 350 L, okomprimerad   14 500 29 000 43 500 58 000 72 500
  Engångssäck 240 L, komprimerad   26 660 53 320 79 980 106 640 133 300
  Kärl, lättkomprimerat (kärl ingår ej)   25 330 50 660 75 990 101 320

  126 650

  Kärl, hårdkomprimerat (kärl ingår ej)   43 470 86 940 130 410 173 880 217 350

  Tillägg

  Dragavstånd 1 (0–10 m)   1 250 3 900 7 900 13 650
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   670 2 888 6 843 12 469 20 264
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   1 570 5 091 10 798 18 611 29 156
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   10 500 26 937 50 027 79 525 117 338
  Hämtförhållande 2   1 520 3 040 4 560 6 080 7 600
  Hämtförhållande 3   18 800 37 600 56 400 75 200 94 000
  Hämtförhållande 4   7 400 14 800 22 200 29 600 37 000
  Lördagshämtning   7 500        
  Tidsreglerad hämtning   9 800 19 600 29 400 39 200 49 000

  Basabonnemang inklusive tillägg

  Avgift i kr per säck.
  Hämtning-betald-säckar restaurang, 60 L storkökssäck med utsorterat matavfall***
  Dragavstånd 1 (0–10 m)   26,00 27,00 28,00 29,00 30,00
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   27,00 28,00 29,00 30,00 31,00
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   28,00 29,00 30,00 31,00 32,00
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   37,00 40,00 44,00 47,00 50,00
  Hämtning-betald-säckar restaurang, 60 L storkökssäck utan utsorterat matavfall***
  Dragavstånd 1 (0–10 m)   33,00 34,00 35,00 36,00 38,00
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   34,00 35,00 36,00 38,00 39,00
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   35,00 36,00 38,00 39,00 40,00
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   46,00 50,00 55,00 59,00 63,00
  Hämtning-betald-säckar restaurang, 350 L för lätt material***
  Dragavstånd 1 (0–10 m)   93,00 99,00 104,00     
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   99,00 105,00  110,00    
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   105,00 112,00  119,00    
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   162,00 181,00  202,00    
  Hämtning-betald-säckar kontor, 125 L***
  Dragavstånd 1 (0–10 m)   26,00 27,00 28,00 29,00 30,00
  Dragavstånd 2 (mer än 10–25 m)   27,00 28,00 29,00 30,00 31,00
  Dragavstånd 3 (mer än 25–50 m)   28,00 29,00 30,00 31,00 32,00
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m)   37,00 40,00 44,00 47,00 50,00

  * Endast med låsbara inkast.
  ** Avgift per bomkörning (då kund förorsakat att tömning inte kan genomföras: 250 kr/tillfälle. 
  *** Tilläggsavgift på 240 kr för lördagshämtning tillämpas.

 • Registrerad hämtning

  Avgifter exklusive moms 2016

  Avgiften är i kronor per kärl och insamlingsställe.

  Utsorterat matavfall för biologisk behandling från restaurang, kärl 140 L*

    1 gång 2 ggr 3 ggr 4 ggr 5 ggr
  Dragavstånd 1 (0‑10 m) 17,00 18,40 20,10 22,40 24,10
  Dragavstånd 2 (mer än 10‑25 m) 18,40 19,70 21,70 24,30 26,20
  Dragavstånd 3 (mer än 25‑50 m) 20,10 22,30 24,70 27,90 30,00
  Dragavstånd 4 (mer än 50 m) 41,30 47,50 54,50 62,00 67,70

  *Tilläggsavgift på 240 kr för lördagshämtning tillämpas.

 • Övrigt

  Avgifter exklusive moms 2017

  1 kubikmeter, m3 = 1000 liter.

  Omfakturering, delning av faktura 300 kr/tillfälle
  Avgift per bomkörning (då kund förorsakat att tömning inte kan ske) 256 kr/tillfälle
  Vid volymhämtning 
  Hämtning-betaldsäckar, 10 st à 125 L 368 kr/10 st
  Budad hämtning 
  …i samband med ordinarie hämtning 464 kr/påbörjad m3
  …annan vardag 232 kr/tillfälle och 464 kr/påbörjad m3
Senast uppdaterad: