Hur du som restaurang och storkök sorterar matavfall

Hur du som restaurang och storkök sorterar matavfall

Exempel på matavfall

Senast uppdaterad:

Detta kan INTE läggas i matavfallskärlet

Senast uppdaterad:

Råd till restauranger

Senast uppdaterad:

Kompostering

Senast uppdaterad:

Läs mer

Senast uppdaterad: