Till sidans huvudinnehåll

News

News

News

Nu inleds sprängningar för avloppstunneln i Liljeholmen
Sedan september borrar och spränger vi i berget under Nybohov i Liljeholmen för att bygga en arbetstunnel ner till den nya avloppstunneln. Under hösten har vi arbetat med att ställa i ordning byggetableringen vid Södertäljevägen samtidigt som vi sprängt ovan jord för att förbereda för tunnelbygget. Nu i december inleds nästa skede då vi ska börja spränga ut själva tunneln.
Avloppstunneln börjar byggas vid Gullmarsplan
Nu börjar vi anlägga vår byggetablering vid Sundstabacken norr om Gullmarsplan. Det är den sjätte och sista byggetableringen för den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sicklaanläggningen.
Särskilda rutiner för att minska smittrisk vid besiktningar
Innan Stockholm Vatten och Avfall börjar Spränga i ett område genomförs förbesiktningar av byggnader, både utvändigt och invändigt. För att minska risken för smitta gäller nu särskilda riktlinjer vid besiktning inne i bostäder.
Ny lägesrapport om våra arbeten
Nyfiken på vad som händer i projektet Stockholms framtida avloppsrening? Här kan du ta del av projektets andra lägesrapportfilm. Vi är nu i gång med alla delar av projektet. I Henriksdals reningsverk pågår ett intensivt arbete inför driftsättningen av den första biolinjen med den nya reningstekniken. I Hammarbybacken är bergarbetena i full gång och vi spränger på flera fronter. Vi är även igång med sprängningarna för den nya avloppstunneln. Vi spränger både i Smedslätten och i Åkeshov.
Nu händer det - Nu installerar vi den nya reningstekniken i Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk ska bli ett av världens modernaste avloppsreningsverk med membranfiltrering. Med den nya reningstekniken kan vi sänka utgående halter av kväve, fosfor och dessutom avskiljs mikroplaster. Detta gör att avloppsvattnet som släpps ut i Östersjön blir ännu renare. Se filmen från den pågående installationen här.
Arbete pågår för renare vatten i Östersjön och Mälaren
För att vi ska kunna fortsätta njuta av rent vatten i Mälaren och Östersjön måste vi bygga om och utveckla Stockholms avloppssystem. Med projektet Stockholms framtida avloppsrening – ett av Stockholms största miljöprojekt – minskas utsläppen av kväve, fosfor och mikroplaster i Östersjön och vattenkvaliteten i Mälaren förbättras.
Tekniktunneln färdigutsprängd, men sprängningarna fortsätter för slamdelen
Efter drygt två års sprängningar är nu tekniktunneln färdigutsprängd. Samtidigt fortsätter sprängningarna för den nya slambehandlingsanläggningen ytterligare en tid. Så om du har sprängförvarning kommer du fortsatt att få sprängförvarningarna ytterligare en tid, tills sprängningarna för slamdelen också är klara, vilket de beräknas vara i slutet av maj.
Störande arbeten i Ålsten april-juni
Under vecka 18 inleder vi arbeten för att börja spränga en arbetstunnel vid Alviksvägen i Ålsten för att kunna bygga avloppstunneln mellan Bromma och Sicklaanläggningen. De första två månaderna kommer våra arbeten tyvärr att vara särskilt störande för de som bor nära byggetableringen.
Se filmen om hur Stockholms avloppsvattnet renas
Filmen visar reningsprocessen i Henriksdals reningsverk och hur vi nu bygger om reningsverket med ny reningsteknik - membranteknik. Med den nya tekniken kommer vi att kunna rena dubbelt så mycket vatten på samma yta som tidigare och vattnet blir dessutom renare.
Ny reningsteknik - en vinst för miljön
Eftersom reningsverket hela tiden måste vara i drift sker ombyggnaden av Henriksdals reningsverk i etapper. Nu pågår etapp 1 där bland annat ombyggnaden av biolinje 1 ingår. Hela ombyggnaden ska vara klar 2029.
Tre infiltrationsbrunnar installeras i Bromma
Förberedelserna för att bygga Stockholms nya avloppstunnel pågår nu för fullt. Förutom de byggetableringar som nu anläggs på flera ställen längs tunnelsträckningen pågår arbete med att installera tre infiltrationsbrunnar i Bromma. Brunnarna är en extra säkerhetsåtgärd som eventuellt behövs för att undvika en skadlig grundvattensänkning när vi bygger tunneln.
Nu börjar vi spränga ovanjord uppe på Henriksdalsberget
Sprängningarna för den nya slamanläggningen går nu in i ett nytt skede. Vi har redan sprängt ut stora bergrum i Henriksdalsberget, sprängningar som kommer att fortsätta ytterligare en tid. Nu är det också dags att påbörja sprängningarna ovanjord.
Nu är vårt arbete igång vid Sicklaanläggningen
Våra arbeten med att bygga ut Sicklaanläggningen i Hammarbybacken är nu igång efter att ha stått stilla sedan början av året. Att det dragit ut på tiden beror på en ovanligt lång väntan på beslut i mark och miljödomstolen om projektets detaljplaner.
Tekniktunneln - cirka 80 procent av tunneln är utsprängd
Det är många som påverkas av våra arbeten med att bygga om Henriksdals reningsverk. Det är framförallt borrningarna och sprängningarna för tekniktunneln som vi bygger mellan reningsverket och husen som påverkar de boende på Henriksdalsringen. Det är därför många som är nyfikna på hur arbetet med tekniktunneln i Henrikdalsberget går.
Det här händer i Henriksdals reningsverk under sommaren
Våra arbeten i och runt reningsverket kommer att pågå under hela sommaren, men i något reducerad omfattning. Vi kommer fortsatt att borra och spränga för tekniktunneln och samtidigt pågår flera olika arbeten inne i reningsverket.
Vi bygger ett av världens modernaste reningsverk
Henriksdals avloppsreningsverk ska bli toppmodernt. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar för membranfiltrering. Med den nya tekniken kan vi rena större mängder avloppsvatten utan att öka bassängvolymen samtidigt som det utgående renade avloppsvattnet bli avsevärt mycket renare än tidigare.
Nya sprängtider i Henriksdal
Vi förstår att det kan vara jobbigt att bo uppe på Henriksdalsberget nu. Vi borrar och spränger när vi bygger och det påverkar alla som bor och verkar på berget.
Inbjudan till leverantörsdag 4 april
Stockholm Vatten och Avfall bjuder in till en leverantörsdag för intresserade entreprenörer inför kommande upphandlingar i projektet Stockholms framtida avloppsrening.
Öppen arbetsplats - en succé
Stort tack till alla som kom och besökte vår öppen arbetsplatsdag den 24 mars. Intresset var mycket stort. När dagen var slut hade 3500 personer kommit till reningsverket. ​
Projektchefen svarar om läget i projektet
Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholms största pågående projekt som kommer att pågå i olika etapper ända fram till 2029. Vad är på gång i projektet nu, vad är det som tagit längre tid än beräknat och hur ser tidplanen ut framåt? Vi ställde några frågor till projektchefen Stefan Rosengren.
Häng med en av våra byggledare till Sickla
Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängd i Hammarbybacken. Som en del i projekt Stockholms framtida avloppsrening byggs anläggningen nu till och kompletteras med ett helt nytt reningsverk.
Öppet hus i GlasHusEtt, Hammarby Sjöstad
Bor du i Hammarby Sjöstad, nära Hammarbybacken och vår anläggning där? Är du nyfiken på vad vi gör i Hammarbybacken? Då ska du komma till GlashusEtt! Lugnets Allé 39 Vi finns på plats för att svar på frågor kl 17-19 följande datum: 6 februari, 6 mars, 3 april och 8 maj.
Inget prövningstillstånd i Miljööverdomstolen av den nya avloppstunneln
Domen i Mark- och miljödomstolen(MMD) den 14 december om bygget av den nya avloppstunneln mellan Bromma och Henriksdal har överklagats av flera sakägare och av Naturvårdsverket. Miljööverdomstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd till sakägarna när det gäller bygget av tunneln men däremot till Naturvårdsverkets yrkande på ett tak för fosfor utsläpp.