Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Mobila miljöstationen kom inte som utlovat på Södermalm
Nya tider för mobila miljöstationen den 7-8 april på Södermalm. Turen den 4-5 april ställdes olyckligtvis in utan att vi hade möjlighet att informera. Det ber vi om ursäkt för. Vi har satt in extra tider kvällstid den 7 och 8 april som kompensation. Hoppas det kan hjälpa dig!
Förbud mot avloppsslam på mark – men undantag kan göras
En statlig utredning föreslår ett förbud mot att sprida avloppsslam på mark samt krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam. Ett undantag från förbudet är dock användning av slam av bra kvalitet på åkermark. Det föreslagna förbudet kan träda i kraft tidigast om tolv år. Stockholm Vatten och Avfall kommer nu att noga analysera de föreslagna reglerna.
Ge cykeln nytt liv
Har din cykel gjort sitt och ska återvinnas? Lämna den hel, trasig eller i delar till Återbruket, på återvinningscentralen, istället för att lägga den i metallåtervinningen.
Avfallstaxa och VA-taxa 2020
Taxan för vatten och avlopp höjs i snitt med 5 procent till 2020. Avfallstaxan är konstruerad för att styra mot bättre miljö och arbetsmiljö och höjs med i snitt 9 procent.
Stockholms stad kranmärker alla verksamheter
Färskt, nyttigt, lokalproducerat och tillgängligt dygnet runt – kranvatten, ett miljömedvetet och ekonomiskt val. Nu väljer Stockholms stad att kranmärka sig.
Vi har landets bästa återvinningscentraler
Stockholmarna är mycket nöjda med sina återvinningscentraler. I Avfall Sveriges årliga index hamnar Stockholm i topp bland landets kommuner. Förutom nöjdhet mäts även tillgänglighet och öppettider.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}