Nyheter

Nyheter
Kistatunneln färdigsprängd
Efter många, men försiktiga, sprängsalvor är nu avloppstunneln i Kista framme vid sin slutstation. En hel del betongarbeten återstår, men inget som kommer att störa eller märkas ovan jord.
Information till dig med hämtning var 4:e vecka
Vissa av våra kunder som har hämtning var 4:e vecka har fått fel information om hämtdag på det vykort som delats ut under vecka 39. Detta beror på ett teknisk fel. Vi beklagar det inträffade.
Upphandlingen inför entreprenörsbytet 1 oktober
Från den 1 oktober har vi två entreprenörer som delar på uppdraget att hämta alla typer av hushållsavfall i Stockholm. Detta har föregåtts av en upphandling som utgår från miljö, arbetsmiljö och service.
Förändringar i sophämtningen från 1 oktober
Den 1 oktober lägger vi om sophämtningen i Stockholm. Omläggningen är ett viktigt steg för att nå visionen om en hållbar stad där en allt större dela v sophämtningen återvinns och utsläppen av växthusgaser minskar. Med 4 miljoner sophämtningar varje år får varje förbättring vi tillsammans gör stor effekt.
Driftstörningar i sophämtningen i Stockholm
Sedan onsdagen den 5 juli har vi haft driftstörningar i hämtningen av hushållsavfall. Ett intensivt arbete för att åtgärda störningarna pågår hos både entreprenören och Stockholm Vatten och Avfall.
Stockholms nya vattenreningsverk Bornsjöverket invigt
Den 7 september invigdes det unika Bornsjöverket, som har en dubbel funktion. Under höstmånaderna ska det rena vattnet i Stockholms reservvattentäkt Bornsjön från fosfor. Övriga året bidrar det till dricksvattenförsörjningen i staden. Sjön ligger söder om Stockholm i Botkyrka och Salems kommuner. Den har en fascinerande historia som vittnar om det långsiktiga miljöarbete som genomsyrar Stockholm Vatten och Avfall.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}