Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Undersökning av LTA-anläggningar pågår
Under en period från och med nu fram till slutet av mars kommer en av oss anlitad konsult Magnus Hedborg AB undersöka och dokumentera så kallade LTA-anläggningar (låg tryckavloppsanläggningar).
Felaktig trädgårdsfaktura
Genom ett olyckligt misstag har det i dagarna skickats ut felaktiga fakturor gällande tjänsten för trädgårdsavfall under 2020.
Undvik köer på återvinningscentralen
Just nu har vi extra högt tryck på återvinningscentralerna. Återvinn på vardagar så slipper du trängas. Lugnaste dagarna är vanligtvis onsdag till fredag. I nya illustrationer kan du se när det brukar vara som högst besökstryckt på just din återvinningscentral.
Nya krav på företag att registrera farligt avfall
Sverige behöver ha bättre kontroll på farliga avfall. Därför skärps nu kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Registrering sker hos Naturvårdsverket och berör alla verksamheter som hanterar farligt avfall från 1 november 2020.
Ny sophämtare i södra förorterna
Från 1 november 2020 kommer en ny sophämtare tömma avfallskärlen i de södra förorterna. Från Liljeholmen och vidare söderut via Hägersten, Mälarhöjden, Skärholmen och Vårberg. Det kommer vara samma hämtdag som idag. Det enda som förändras är att ny personal från företaget Suez och deras bilar kommer synas på gatorna i området.
Nya taxor för vatten och avfall 2021
Taxan för vatten och avlopp planeras höjas i snitt med 7 procent till 2021. Avfallstaxan är konstruerad för att styra mot bättre miljö och arbetsmiljö och höjs med i snitt 18 procent.
Bromma återvinningscentral begränsar mottagande av avfall
Inlämnat avfall vid Bromma återvinningscentral har under året varit så omfattande att anläggningen riskerar överskrida det tak som den har tillstånd att ta emot. För att undvika att återvinningscentralen måste stängas helt begränsas nu möjligheterna att lämna större volymer än tre kubikmeter avfall för privatpersoner, medan företagare hänvisas till Stockholm Vatten och Avfalls övriga anläggningar för större volymer grovavfall. Begränsningarna gäller från första oktober till sista december 2020
Varning för bedragare
Vi får då och då in samtal om att någon ringer och uppger sig komma från Stockholm Vatten och Avfall och vill komma in i en fastighet för att spola ledningar.
Information om algblomning och dricksvatten
Under högsommaren börjar blomningen för blå-gröna alger (cyanobakterier). De blommar just nu på vissa ställen i Östersjön. Ännu så länge är halterna mycket låga i Mälaren.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}