Till sidans huvudinnehåll

Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Nya vatten- och avloppsledningar i Atlasområdet

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar i Atlasgatan och Völundsgatan samt i parken Atlastäppan. Asfaltering efter utfört grävarbete.
PlatsVölundsgatan, Stockholm
Arbetet startar2020-05-01
Förväntat klart2021-11-30
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Råström
070-679 85 69
daniel.rastrom@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki
08-522 120 00
jakob.rawicki@svoa.se
×
Nya vatten- och avloppsledningar i Atlasområdet
Völundsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya vattenledningar vid Södra Fiskartorpsvägen (Uggleviken)

StatusPågående
Arbete som utförsByggledarnaVA och JVAB
PlatsSödra Fiskartorpsvägen, Stockholm
Arbetet startar2020-04-20
Förväntat klart2021-10-29
Arbetet utförs avAnläggning av nya vattenledningar
Kontaktperson hos entreprenör Thomas Barrdunge (ByggledarnaVA)
070-550 99 31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Mats Ohlsson
08-522 122 19
mats.ohlsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Nya ledningar för dricksvatten läggs vid Södra Fiskartorpsvägen och Planterhagsvägen i området för Uggleviken.

Vattenledningarna kommer att läggas vid Södra Fiskartorpsvägen (från strax söder om Storängsvägen, ned till cirka 250 meter norr om Lidingövägen). Samt vid Planterhagsvägen, från Södra Fiskartorpsvägen och cirka 200 meter norrut.

×
Nya vattenledningar vid Södra Fiskartorpsvägen (Uggleviken)
Södra Fiskartorpsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Nya avloppsledningar i Sköndalsvägen

StatusPlanerat
Arbete som utförsNyläggning av 100 meter vatten- och avloppsledningar
PlatsSköndal, Stockholm
Arbetet startar2021-10-30
Förväntat klart2022-01-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Fatih Özkanat
010 449 14 67
Kontaktperson på Stockholm Vatten Diana Jeske
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Det planeras för 15 nya radhus intill Sköndalsvägen. För att ansluta dessa till avloppsledningsnätet krävs att nya ledningar läggs i Sköndalsvägen på en sträcka av cirka 100 meter.

×
Nya avloppsledningar i Sköndalsvägen
Sköndal, Stockholm
Senast uppdaterad

Markundersökningar Enskede och Skarpnäck

StatusPågående
Arbete som utförsMarkundersökningar
PlatsGamla Tyresövägen 405, Enskededalen
Arbetet startar2021-10-11
Förväntat klart2021-12-03
Arbetet utförs avStructor
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Lindesvärd
08-522 128 96
Mer information om arbetet

Stockholmsområdet växer och vi undersöker nu markförhållandena på ett flertal platser i syfte att säkra upp Stockholms framtida vattenförsörjning. Stockholm Vatten och Avfall kommer att undersöka marken i Enskede och Skarpnäck. Undersökningarna sker med en borrbandvagn som tar små jordprover i marken som sedan analyseras på ett laboratorie. Arbetet tar ett par dagar vid varje kvarter och utförs vardagar på dagtid. Arbetena sker någon gång mellan vecka 41 - 48 beroende på område.

×
Markundersökningar Enskede och Skarpnäck
Gamla Tyresövägen 405, Enskededalen
Senast uppdaterad

Nya vatten-och avloppsledningar (Amatörvägen och Olympiavägen)

StatusPågående
Arbete som utförsVi kommer gräva upp gatorna Amatörvägen och Olympiavägen för att lägga nya ledningar.
PlatsAmatörvägen 53, Enskede
Arbetet startar2021-10-01
Förväntat klart2022-11-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
072 – 358 21 38
Kontaktperson på Stockholm Vatten Andreas Lindblad
070- 550 93 63
Mer information om arbetet

Vi kommer att gräva upp delar av gatorna Olympiavägen och Amatörvägen där vi ska lägga nya ledningar. Arbetena kommer att påverka trafiken till viss del men det kommer alltid att finnas framkomlighet. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet. I de fall vi behöver stänga av vattnet tillfälligt kommer vi att meddela dig i förväg via sms. Notera att, för att få driftstörningar via sms om du inte har en telefon skriven på folkbokföringsadressen, behöver du registrera ditt telefonnummer på www.svoa.se/sms.

×
Nya vatten-och avloppsledningar (Amatörvägen och Olympiavägen)
Amatörvägen 53, Enskede
Senast uppdaterad

Renovering av VA-ledningar på Gripsholmsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten och avloppsledning
PlatsGripsholmsvägen
Arbetet startar2021-10-04
Förväntat klart2021-12-17
Kontaktperson hos entreprenör Sonny Boustedt
08-5221 20 00
sonny.boustedt@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Katarina Rylander
08-5221 22 32
katarina.rylander@svoa.se
Mer information om arbetet

Den vatten- och avloppsledning som finns idag måste bytas ut. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Under arbetet kommer vi att gräva upp Gripsholmsvägen från nr 5-13. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet.

×
Renovering av VA-ledningar på Gripsholmsvägen
Gripsholmsvägen
Senast uppdaterad

Kommande VA-arbete i Sicklingsvägen, Kistvägen, Bordsvägen, Karmstolsvägen samt Skåpvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av VA-ledningar
PlatsBordsvägen, Enskede
Arbetet startar2021-05-01
Förväntat klart2023-01-31
Arbetet utförs avAarsleff Rörteknik och NCC
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Råström (NCC)
070- 679 8569
daniel.rastrom@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Amy Zhu (Projektledare)
010-721 0870
amy.zhu@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall renoverar vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att starta maj 2021 och beräknas pågå under 2021-2022 i etapper. Under Q2-Q3 2021 renoveras avloppsledningar, för att påbörja renovering av vattenledningar därefter. Arbete som inte kan utföras på vintertid kommer att utföras senare under våren/sommaren. Vid vattenavstängning kommer detta informeras separat med närmre exakt tidpunkt.

×
Kommande VA-arbete i Sicklingsvägen, Kistvägen, Bordsvägen, Karmstolsvägen samt Skåpvägen
Bordsvägen, Enskede
Senast uppdaterad

Kommande VA-arbete i Gråhundsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av vattenledning
PlatsGråhundsvägen, Sköndal
Arbetet startar2021-05-03
Förväntat klart2022-06-30
Arbetet utförs avSerneke AB
Kontaktperson hos entreprenör Tommy Ahlvik
0730861376
Tommy.ahlvik@serneke.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Pär Hall
08-522 120 00
par.hall@svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall anlägger ny vattenledning i Gråhundsvägen, mellan Vinthundsvägen och Flygledargatan.

×
Kommande VA-arbete i Gråhundsvägen
Gråhundsvägen, Sköndal
Senast uppdaterad

Renovering av Nybohovsreservoaren (Trekantens vattentorn)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av Trekantens vattentorn
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2024-12-31
Kontaktperson hos entreprenör Ulf Jansson (byggledare)
070-861 05 10
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Sedan våren 2019 renoverar vi Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn. Arbetet gör vi för att säkra framtidens vattenförsörjning. Arbetet sker i etapper fram till 2024.

Närmare information om projektet ligger under sidan för: Utvecklingsprojekt

×
Renovering av Nybohovsreservoaren (Trekantens vattentorn)
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken

StatusPågående
Arbete som utförsSicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Stora utrymmen ska sprängas ut i berget för att rymma hela anläggningen.
PlatsHammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Arbetet startar2019-09-10
Förväntat klart2026-08-31
Arbetet utförs avVeidekke
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket. Skistars anläggning i Hammarbybacken är öppen under hela byggtiden. En av nedfarterna, Hemsedalsbacken, är dock avstängd fram till hösten 2020. Skidliften och övriga nedfarter är öppna som vanligt under skidsäsongen.

Du som vistas i området märker av våra arbeten när vi borrar och spränger, dels i form av ljud och dels i form av spränggaser (som kan märkas som ett "dammoln" och lukt som snabbt späds ut i luften och bedöms vara ofarliga för hälsan). Du kan anmäla dig till en avisering ca 30 minuter före varje sprängning.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening: http://svoa.se/sfa

×
Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Hammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av avloppsledningar, Bromstensvägen Spånga

StatusPågående
Arbete som utförsRörtryckning av ny avloppsledning
PlatsDagsverksvägen 94, Spånga
Arbetet startar2021-04-26
Förväntat klart2021-10-29
Arbetet utförs avSkanska AB
Kontaktperson hos entreprenör Nicklas Berneklint
070 -39 24 49
nicklas.berneklint@skanska.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tommy Henricson
076 769 13 30
tommy.henricson@thva.se
Mer information om arbetet

Den avloppsledning som finns idag måste bytas ut. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens avloppshantering

×
Renovering av avloppsledningar, Bromstensvägen Spånga
Dagsverksvägen 94, Spånga
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar på Lyckselevägen, Vällingby

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar nu vatten- och avloppsledningar på Lyckselevägen nr 2-28. Den vatten- och avloppsledning som finns idag måste bytas ut. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dricksvattenförsörjning och avloppshantering.
PlatsLyckselevägen, Vällingby
Arbetet startar2021-08-24
Förväntat klart2021-12-10
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Robert Sundberg, arbetsledare
08-522 128 08
Mer information om arbetet

Under arbetet kommer vi att gräva upp delar av Lyckselevägen på nr 2-28 (se kartan). Arbetet kommer att innebära störningar i form av stundtals förhöjda ljudnivåer samt att ha en påverkan på framkomligheten för fordon. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet. I de fall vi behöver stänga av vattnet tillfälligt kommer vi att meddela dig i förväg via sms. Notera att, för att få meddelande om driftstörningar via sms om du inte har en telefon skriven på folkbokföringsadressen, behöver du registrera ditt telefonnummer på www.svoa.se/sms. Innan arbetena startar kommer fastighetsbesiktning och utplacering av vibrationsmätare att utföras av konsultföretaget NitroConsult.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar på Lyckselevägen, Vällingby
Lyckselevägen, Vällingby
Senast uppdaterad

Renovering av vatten - och avloppsledningar i Holmgårdsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsHolmgårdsvägen, Bromma
Arbetet startar2021-03-31
Förväntat klart2021-11-05
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Dolovan Ahmed
08-522 137 08
dolovan.ahmed@sova.se
Mer information om arbetet

Med anledning av att vatten- och avloppsledningarna i Holmgårdsvägen är i dåligt skick, behöver vi renovera upp ledningarna i marken.

×
Renovering av vatten - och avloppsledningar i Holmgårdsvägen
Holmgårdsvägen, Bromma
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Vårby Allé, markundersökningar

StatusPlanerat
Arbete som utförsVi kommer att undersöka marken i Vårby Allé för framtida arbeten med vatten- och avloppsledningar.
PlatsVårby allé 78, Vårby
Arbetet startar2021-11-03
Förväntat klart2021-11-12
Arbetet utförs avJVAB och JLAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Löfving
076-130 86 28
Kontaktperson på Stockholm Vatten Andreas Venngren
072-206 86 80
Mer information om arbetet

Den pumpstation som finns i området ska flyttas med anledning av Tvärförbindelse Södertörns nya sträckning. I och med att pumpstationen ska flyttas behöver vi även lägga om nya vattenledningar. Under arbetet kommer vi att gräva ett hål (3x3 meter) där vi sedan borrar ner i för undersöka den planerade ledningstäckningen. Undersökningen görs längst Vårby Allé 1 till 80 (se kartan intill). Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet. Vattenförsörjningen kommer inte påverkas.

×
Vårby Allé, markundersökningar
Vårby allé 78, Vårby
Senast uppdaterad

Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vattentornet i Länna
PlatsGamla Nynäsvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-01
Förväntat klart2023-05-01
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör Roland Alm
070 – 401 55 55
070 – 401 55 55
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 19
Mer information om arbetet

För att trygga framtidens vattenförsörjning renoverar vi nu vattentornet i Länna. Renoveringen innebär arbeten på alla delar av vattentornet, från reparation av vattenbehållare till modernisering av elsystem, och sker både inomhus och utomhus. Markjobb kommer också att utföras.

Vi är medvetna att våra arbeten kan uppfattas bullrande men vi gör vårt yttersta för att hålla nere bullret för att störa så lite som möjligt. Arbetet är dock nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen i framtiden.

Aktuellt: Under november kommer vi att göra ett uppehåll med arbetena utomhus som upplevts som bullrande och istället arbeta inne i tornet. I januari fortsätter arbetena utomhus för att färdigställas under våren.

×
Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)
Gamla Nynäsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsSttockholm Vatten och Avfall ska renovera vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen. Ledningarna är i dåligt skick och har orsakat avloppstopp, vattenläckor och översvämningar.
PlatsSkrakvägen, Segeltorp
Arbetet startar2021-06-21
Förväntat klart2022-06-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Joakim Olsson, platschef
073 862 37 17
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christer Bergh, byggledare
070 550 99 72
monika.engman@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Under sommaren har dricksvattenledningen renoverats på etapp 1 (se bifogat informationsblad för etappindelning). I september startar etapp 2 där ledningarna ska bytas ut. Gatan kommer att grävas upp stegvis för att byta ut va-ledningarna i marken. Groparna kommer att fyllas igen allt eftersom arbetet fortskrider. Ni kommer ha tillträde till era fastigheter under arbetet. Trafik kommer att ledas om under perioder. Se bifogat informationsblad för de olika etapperna och preliminär tidplan för dessa.

×
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)
Skrakvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Markundersökningar i Snättringe

StatusPågående
Arbete som utförsGeotekniska undersökningar av marken
PlatsSnättringe, Huddinge
Arbetet startar2021-06-07
Förväntat klart2021-10-30
Arbetet utförs avDanmag Entreprenad AB
Kontaktperson hos entreprenör Rickard Norenius
070-291 95 77
rickard@danmag.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Flemming Bengtsson
08-522 13185
flemming.bengtsson@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Under sommaren 2021 undersöker vi marken för att ta reda på det bästa sättet att utveckla vattenledningsnätet i Huddinge för framtiden. Undersökningarna är en del av arbetet 'Stockholms Framtida Vattenförsörjning 2050'. Undersökningarna sker med en borrbandvagn som tar jordprover i marken som sedan analyseras på ett laboratorie. Bandvagnen och mätpersonal kommer att röra sig dag för dag på olika vägar och grönytor. Läs mer om Stockholms Framtida Vattenförsörjning 2050 Nyfiken på hur marken undersöks med en bandvagn? Svenska Geotekniska Föreningen har en djupgående instruktionsfilm som visar hur borrning kan gå till: www.sgf.net

×
Markundersökningar i Snättringe
Snättringe, Huddinge
Senast uppdaterad

Arbeten på ledningsnätet i Jakobslund

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall utför nu grävarbeten på flera platser i Jakobslund. Vid vissa tillfällen kommer vi attbehöva stänga av vattnet under kortare perioder.
PlatsJakobslundsvägen, Segeltorp
Arbetet startar2021-10-11
Förväntat klart2021-11-07
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonas Wikner
08-522 132 21
Mer information om arbetet

Vi utför arbetena för att säkra dricksvattenförsörjningen för framtiden. När vi utfört arbetena kommer det att bli färre driftstörningar och vattenavstängningar i området. Grävarbetena kommer att utföras på flera platser parallellt i området.

×
Arbeten på ledningsnätet i Jakobslund
Jakobslundsvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Segeltorp

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall renoverar vatten och avloppsledningar i området.
PlatsBlåmesvägen, Segeltorp
Arbetet startar2021-10-06
Förväntat klart2022-06-24
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall (Egen regi)
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wikner, arbetsledare
08-522 120 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten Mattias Dahlgren, planeringsingenjör
08-522 120 00
mattias.dahlgren@svoa.se
Mer information om arbetet

På grund av dåliga ledningar i området behöver dessa bytas ut. Arbetet startar på Uvvägen för att sedan fortsätta på Blåmesvägen, Ärlvägen samt delar av Fasanvägen.

×
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Segeltorp
Blåmesvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsarbete
PlatsBarrvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-20
Förväntat klart2022-07-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wahlqvist (JVAB)
070-517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christina Strömstedt Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbete med att lägga en vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks idrottsplats fortsätter under hösten och beräknas vara klart till årsskiftet. Ledningen måste bytas för att trygga framtidens vattenförsörjning. Vi bygger också en så kallad kammare vid 7-mannaplanen på Svingårdsvägen. Det arbetet kommer pågå till våren 2022. Arbete med kammaren sker vid den gång-och cykelbana som används av de som bland annat ska till den tillfälliga skolan, idrottsplatsen och till Källbrinksskolan. Det kommer under vissa perioder vara tung trafik så som lyftkran och betongbilar vid arbetet på gångbanan. Vid de tillfällena kommer flaggvakter finnas som varnar gående och cyklister. Arbeten med tung trafik kommer att i största möjliga mån läggas på tider så att det stör så lite som möjligt. Vi beräknar att ledningsarbetet är klart till december 2021. Arbetena med kammaren pågår till våren 2022. Därefter återstår återställningsarbeten. Vi återkommer under våren med status på arbetena.

×
Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP
Barrvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av va-ledningar på Granbacken

StatusPlanerat
Arbete som utförsOmläggning av vatten- och avloppsledningar i Granbacken.
PlatsGranbacken, Huddinge
Arbetet startar2022-01-02
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wikner, arbetsledare
08 522 132 21
jonas.wikner@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Monika Engman, projektledare
08 522 122 39
monika.engman@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

De vatten- och avloppsledningar som finns idag måste bytas ut för att trygga dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i området. Under arbetet kommer gatan att grävas upp i kortare etapper som fylls igen innan nästa etapp. Under vecka 9-10 kommer Sigma Civil att utföra geotekniska undersökningar under vecka 9-10.

×
Omläggning av va-ledningar på Granbacken
Granbacken, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya- och omläggning av ledningar mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg

StatusPågående
Arbete som utförsSchakt för nya vattenledningar
PlatsEbablering
Arbetet startar2020-11-01
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Peter Juhlén
08-584 909 00
peter.juhlen@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-5221 20 00
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall utför arbeten på vattenledningsnätet mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg. Arbetet omfattar nyläggning och omläggning av vattenledningar, total längd ca 1,3km.

×
Nya- och omläggning av ledningar mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg
Ebablering
Senast uppdaterad

Nya vattenledningar i samband med utbyggnaden av Tangentvägen (Kungens Kurva)

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av befintliga ledningar samt bygge av fyra dagvattendammar
PlatsKungens Kurva
Arbetet startar2019-09-08
Förväntat klart2023-11-30
Arbetet utförs avJM Entreprenad
Kontaktperson hos entreprenör Kristina Viksten
073-432 69 96
kristina.viksten@jm.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Yasir Delwood
076-169 66 08
yasir.delwood@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med att Huddinge kommun planerar att utveckla området för Kungens Kurva samt bygga ut Tangentvägen, bygger Stockholm Vatten och Avfall fyra nya dagvattendammar med tillhörande dagvattenledningar utmed vägen.

IKEA planerar även för att bygga ut sitt varuhus, varför vi även behöver lägga om två stycken dagvattenledningar i området. 

Under arbetets gång kommer trafiken att påverkas vid Dialoggatan i form av begränsad framkomlighet, där en gång- och cykelbana behöver flyttas. 

Vi kommer under hela projektet försöka att ta största möjliga hänsyn till trafik och verksamheter i området, och kommer informera att i förväg kring arbeten som kan uppfattas störande. 

Arbetet sker etappvis under cirka tre år. För att läsa mer om Huddinge kommuns utvecklingsarbete i området, se: huddinge.se/kungenskurva.   

×
Nya vattenledningar i samband med utbyggnaden av Tangentvägen (Kungens Kurva)
Kungens Kurva
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2022-11-30
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. För mer information: www.svoa.se/gladokvarn www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

VA-utbyggnad i Backen-Västra (Glömsta, Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsVi bygger ut ledningsnätet för kommunalt vatten och avlopp i Backen-Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-11-30
Förväntat klart2022-01-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Zilan Ciftci (projektledare, SVOA)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Mer information om utbyggnaden finns på: www.svoa.se/backenvastra

×
VA-utbyggnad i Backen-Västra (Glömsta, Huddinge)
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Utbyggnad av magasin för dagvatten under Snättringe IP (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsAnläggning av ett dagvattenmagasin
PlatsSnättringe IP
Arbetet startar2021-01-03
Förväntat klart2021-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Zilan Ciftci (projektledare, SVOA)
079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Just nu planerar Stockholm Vatten och Avfall för utbyggnad av ett dagvattenmagasin (regnvatten) under Snättringe IP.

Detta för att ledningsnätet i området blir överbelastat vid kraftfulla regn, vilket medför att det tränger fram vatten på gatorna i vissa lågt belägna områden. Genom att bygga magasinet kan vi magasinera regnvattnet när våra ledningar går fulla. Sen släpper vi tillbaka vattnet med fördröjning när regnet väl har avtagit. På detta vis kan vi jämna ut topparna som uppstår i ledningsnätet.

Huvuddelen av arbetet kommer att ske inne på fotbollsplanen samt på den avlämnings-/parkeringsyta som ligger strax norr om planen. Samt vid tennisbanan strax söder om fotbollsplanen. (Dessa ytor kommer därför att vara avstängda under hela byggtiden).  

När vi bygger kommer vi även behöva korsa Ängsvägen i två punkter för att kunna ansluta till vårt befintliga ledningsnät. Detta kommer att ha en viss trafikpåverkan, men vi försöker att minimera den i bästa möjliga mån.

Utbyggnaden påbörjas i början av 2021 och beräknas sedan att pågå året ut.  

×
Utbyggnad av magasin för dagvatten under Snättringe IP (Huddinge)
Snättringe IP
Senast uppdaterad

Renovering och utbyggnad av teknikbyggnad vid Ebba Bååts väg 1

StatusPågående
Arbete som utförsTotalrenovering av befintilig teknikbyggnad
PlatsEbba Bååts väg 1, Huddinge
Arbetet startar2020-10-25
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avMiva Montage
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Larsson
08-23 36 00
info@mivamontage.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Under hösten 2020 planerar Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) för att renovera och bygga om en befintlig teknikbyggnad på Ebba Bååts väg 1.   

Byggnaden ska byggas ut för att säkra upp framtida stadsutveckling i Huddinge och Flemingsberg, där arbetet innebär att byggnaden får ett förbättrat skalskydd, nytt stängsel samt nya in och utgående vattenledningar.

Arbetet kommer i huvudsak att ske inom SVOA:s fastighet men vissa arbeten så som etablering och upplag kommer att ske på kommunal mark.      

×
Renovering och utbyggnad av teknikbyggnad vid Ebba Bååts väg 1
Ebba Bååts väg 1, Huddinge
Senast uppdaterad

Ledningsarbete i samband med upprustningen av Sjödalsparken (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsByte av vatten- och avloppsledningar
PlatsSjödalsparken, Huddinge
Arbetet startar2020-02-01
Förväntat klart2021-12-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Hanna Choe
010-449 56 48
hanna.choe@skanska.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Lena Kavander
08-522 12 428
lena.kavander@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med upprustningen av Sjödalsparken i Huddinge som planeras att utföras under våren 2021, har Stockholm Vatten och Avfall under 2020 bytt ut vatten- och avloppsledningar i parken för att dessa ska kunna hantera större vattenmängder. Ledningsarbetet i parken är nu slutfört.  

Under våren 2021 kommer Huddinge kommun att påbörja själva upprustningen av parken, i syfte att få en ännu grönare park med fler träd, en fruktlund och blommande växter. Upprustningen beräknas att vara klar tidigast hösten 2021. Läs mer om upprustningen på: huddinge.se

×
Ledningsarbete i samband med upprustningen av Sjödalsparken (Huddinge)
Sjödalsparken, Huddinge
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk

StatusPågående
Arbete som utförsFlera olika entreprenörer
PlatsHenriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Arbetet startar2016-03-01
Förväntat klart2029-07-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening,
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny teknik. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar med membranfiltrering.

I Henriksdalsberget bygger vi en tunnel för den teknik som behövs för att driva den nya reningstekniken. Tunneln sprängs fram ovanför reningsverkets bassänger under husen på Henriksdalsberget och beräknas vara färdigsprängd sommaren 2020.

Inne på Stockholm Vatten och Avfalls område uppe på Henriksdalsberget bygger vi en ny anläggning för hantering av det slam som produceras av reningsverket. Det innebär att vi spränger ut berg för att få plats med anläggningen och att två nya byggnader ska byggas på berget.

Därutöver ska de befintliga slamtankarna och de sju rötkamrarna på berget renoveras.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening.

×
Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Senast uppdaterad