Till sidans huvudinnehåll

Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Tillfällig Pumpstation

StatusPågående
Arbete som utförsMarkarbeten, lägga nya rör och bygga den nya pumpstationen
PlatsVärtavägen 51, Stockholm
Arbetet startar2019-06-03
Förväntat klart2019-09-23
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Mattias Odelby
Kontaktperson på Stockholm Vatten William Mahajan
0852212000
Mer information om arbetet

En tillfällig pumpstation som pumpar dricksvatten till stora delar av gärdet samt nya ledningar ska byggas vid Värtavägen 51. Vi kommer att göra markarbeten, lägga nya rör samt bygga den tillfälliga pumpstationen. När vi efter sommaren kopplar om från befintlig pumpstation till den temporära kommer vi att behöva stänga av dricksvattnet under en kortare period, vilket kommer beröra boende och verksamheter i området. Vi kommer att informera exakt när detta kommer att ske via vår hemsida, SMS samt brev ca 3-7 dagar innan avstängning. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till boende samt verksamheter och kommer sätta upp tappställe i området där man kan hämta vatten.

×
Tillfällig Pumpstation
Värtavägen 51, Stockholm
Senast uppdaterad

Tillfällig Pumpstation

StatusPågående
Arbete som utförsShackt och Rörläggning
PlatsVärtavägen 51, Stockholm
Arbetet startar2019-06-01
Förväntat klart2019-09-23
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Mattias Odelby
Mattias.delby
×
Tillfällig Pumpstation
Värtavägen 51, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten i Tjärhovsgatan

StatusPlanerat
Arbete som utförsVi lägger ny sträcka för drickvatten- och dagvattenledningar. Arbet utför för att möjliggöra för framtida tunnelbanelinje.
PlatsTjärhovsgatan, Stockholm
Arbetet startar2019-08-01
Förväntat klart2019-10-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Bonilla Veléz
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet är försenat till efter sommaren. Vi återkommer med mer exakta datum för arbetet.

Vi kommer att gräva längs Tjärhovsgatan för att lägga nya ledningar. Arbetet utförs på veckodagar mellan 7-17. Trottoaren kommer fortfarande vara framkomlig. Däremot kommer parkeringsplatserna tas bort för att göra plats för detta och kommande arbeten. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter.

×
Nya ledningar för vatten i Tjärhovsgatan
Tjärhovsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya avloppsledningar i Riddarfjärden

StatusPågående
Arbete som utförsNya ledningar för avloppsvatten ska läggas.
PlatsKungsholms hamnplan, Stockholm
Arbetet startar2019-01-01
Förväntat klart2020-07-31
Mer information om arbetet

Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. Den avloppsledning som finns idag måste bytas ut och kapaciteten behöver utökas för framtidens behov. Arbetet är nödvändigt för att trygga avloppshanteringen.

I områden där de nya avloppsledningarna kommer korsa gatorna Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand behöver vi under perioder gräva för att lägga nya rör.

Arbetet startade januari 2019. Borrarbeten kommer pågå t o m vecka 14 på Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand.

Norr Mälarstrand: Vecka 14 ändras gångbanan. Gående längs med vattnet mellan Kungsholms hamnplan och Skillinggränd hänvisas istället upp till husen vid Norr Mälarstrand. Detta så att grävarbeten kan påbörjas.

Vecka15 påbörjas sjöarbeten och kommer att pågå i cirka 2 veckor.

×
Nya avloppsledningar i Riddarfjärden
Kungsholms hamnplan, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering vatten & avloppsledningar i Heleneborgsgatan/Pålsundsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsRörspräckning vatten samt Strumpinfodring avlopp.
PlatsHeleneborgsgatan, Stockholm
Arbetet startar2019-03-25
Förväntat klart2019-08-02
Arbetet utförs avSVOA
Kontaktperson hos entreprenör Anders Ahlin
0852213814
anders.ahlin@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jerry Bäckström
0852213215
jerry.backstrom@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att påbörjas i mitten på Vecka 13 och hela arbetet planeras vara klart omkring Vecka 31. Arbetet kommer att innebära avstängning av Pålsundsgatan och begränsad framkomlighet för fordonstrafik på Heleneborgsgatan. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen och avledning av spillvatten. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats.

×
Renovering vatten & avloppsledningar i Heleneborgsgatan/Pålsundsgatan
Heleneborgsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Vi renoverar Trekantens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn.
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2020-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08 522 120 00
×
Vi renoverar Trekantens vattentorn
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Ny avloppspumpstation (Magelungsvägen 173)

StatusPågående
Arbete som utförsVi bygger en ny avloppspumpstation och river den gamla.
PlatsMagelungsvägen 173, Bandhagen
Arbetet startar2019-04-01
Förväntat klart2019-09-30
Arbetet utförs avSVEAB, Veolia och Bravida
Kontaktperson på Stockholm Vatten Sara Hesse
08-522120 00
sara.hesse@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi kommer att schakta för nya ledningar innanför området och föra upp en ny byggnad sedan riva den gamla.

×
Ny avloppspumpstation (Magelungsvägen 173)
Magelungsvägen 173, Bandhagen
Senast uppdaterad

nya VA-ledningar i Simrishamnsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall kommer att lägga nya vatten-, dagvatten-, och avloppsledningar i Simrishamnsvägen
PlatsSimrishamnsvägen, Johanneshov
Arbetet startar2019-06-01
Förväntat klart2019-10-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Nicklas Berneklint, arbetsledare
070-939 24 49
Kontaktperson på Stockholm Vatten Markus Joners
070-203 33 72
Mer information om arbetet

Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. I området sker exploateringar vilket gör att vi måste lägga nya VA-ledningar för att klara framtidens behov. Arbetet sker genom schaktsarbete, dvs att gatan grävs upp. Vi startar vid korsningen Simrishamnsvägen / Halmstadsvägen. Arbetet kommer att innebära avstängning av vägen och begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Planerar du transporter till fastigheterna längst sträckan ber vi dig kontakta personalen på plats. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor eller arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse i de fall arbetet kommer att medföra störningar.

×
nya VA-ledningar i Simrishamnsvägen
Simrishamnsvägen, Johanneshov
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lerkrogsvägen och Västbergavägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar och byter ut vatten- och avloppsledningarna på grund av det varit problem med stopp och driftstörningar.
PlatsLerkrogsvägen 2, Hägersten
Arbetet startar2019-04-15
Förväntat klart2020-04-22
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Gustafsson, platschef
072-158 29 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten Markus Joners, byggledare
070-203 33 72
×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lerkrogsvägen och Västbergavägen
Lerkrogsvägen 2, Hägersten
Senast uppdaterad

Nya avloppsledningar i Eksätravägen, Skärholmen

StatusPågående
Arbete som utförsTvå befintliga ledningar för avlopp- och dagvatten ska bytas till nya ledningar i samma läge.
PlatsEksätravägen 286, Skärholmen
Arbetet startar2019-02-01
Förväntat klart2019-09-02
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Johan Odelius
076-521 53 33
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander, Byggledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Två befintliga ledningar för avlopp- och dagvatten ska bytas till nya ledningar i samma läge. Ledningarna ligger utmed Eksätravägen i grönytan och över parkeringarna inom Skådebrödernas samfällighetsförening. Vi kommer behöva använda spont vid grävningen vilket kan innebär en del störande arbete. På den östra delen av sträckan används så kallad shacktfri metod, ny ledning förs in i befintlig ledning nere i marken, för att minimera störningarna. Ett antal träd behöver tas ner som står i vägen för arbetet. De som idag står på ledningen kommer inte återplanteras i samma läge. När arbetet är klart kommer marken på hela sträckan återställas till befintligt skick.

×
Nya avloppsledningar i Eksätravägen, Skärholmen
Eksätravägen 286, Skärholmen
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Filipstadsbacken (Farsta)

StatusPågående
Arbete som utförsVi har sett att det finns brister i de ledningar som finns idag och renoverar dem för att säkra vattenleveransen för framtiden.
PlatsFilipstadsbacken, Farsta
Arbetet startar2019-01-28
Förväntat klart2019-07-26
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Singh Bakhshis
0737097887
Kontaktperson på Stockholm Vatten Viktor Mickelsson
Mer information om arbetet

Vi kommer att behöva gräva upp gatan och det kommer under denna tid vara begränsad framkomlighet vid arbetsområdet. Gatan kommer attvara enkelriktad under tiden. Busshållplatserna runt Filipstadsbacken kommer tillfälligt dras in och hållplatsen kommer istället att vara vid Mårbackagatan. När dricksvattenledningarna behöver kopplas om kommer vattenleveransen att stängas kortvarigt. Dessa vattenavstängningar kommer att aviseras i förväg av personalen på plats.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Filipstadsbacken (Farsta)
Filipstadsbacken, Farsta
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av avloppsledning mellan Sandviksvägen och Valfrid Brodds väg
PlatsBlåklocksvägen 85
Arbetet startar2018-10-29
Förväntat klart2019-11-30
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Jan Nykänen
070-250 32 47
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
08-522 120 00
Mer information om arbetet

På grund av brister i det befintliga ledningssystemet måste ledningen renoveras. Det kommer att ske både med s.k. rörtryckning och även grävning i gatan

×
Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen
Blåklocksvägen 85
Senast uppdaterad

Renovering av avlopp- och vattenledningar (Spångavägen 142-164)

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar gamla vatten- och avloppsledningar pga brister i befintligt ledningssystem. Vi kommer även lägga till dagvattenserviser för fastighetsägarna.
Platsspångavägen 142
Arbetet startar2019-02-04
Förväntat klart2020-06-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Mickael Jonasson
0706674410
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
08-52212000
Mer information om arbetet

Pga översvämningar i bostadshusen så genomför vi detta arbete för att förbättra ledningssystemet. Detta arbete kommer innebära att vi gräver i backen och påverka infarten till husen, men vi kommer försöka minimera störningar. Väntar du större transporter till fastigheten, kontakta gärna personal på plats.

×
Renovering av avlopp- och vattenledningar (Spångavägen 142-164)
spångavägen 142
Senast uppdaterad

Nyläggning dagvattenledning Bromstensvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av dagvattenledning i Bromstensvägen.
PlatsBromstensvägen 158, Spånga
Arbetet startar2019-03-11
Förväntat klart2020-04-17
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Peter Becker
08-585 510 00
peter.becker@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Bonilla Veléz
08-522 120 00
jader.bonilla.velez@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi ska lägga en ny dagvattenledning i Bromstensvägen för att skapa ett bättre ledningsnät för hanteringen av dagvatten i området. Arbetet görs med schaktfri metod, vilket betyder att vi schaktar där brunnarna ska vara och mellan brunnarna trycker vi ledningen under befintlig väg.

×
Nyläggning dagvattenledning Bromstensvägen
Bromstensvägen 158, Spånga
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Renovering av avloppsledningar längs Björkallén, Ekbacken och Bellmansvägen

StatusPlanerat
Arbete som utförsInfodring av avloppsledningar samt schaktning
PlatsBellmansvägen, Trångsund
Arbetet startar2019-08-01
Förväntat klart2020-08-01
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson hos entreprenör Björn Sjögren
070-941 34 35
bjorn.sjogren@aarsleff.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander, byggledare
08-522 121 85
peter.lysander@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi renoverar gamla avloppsledningar genom infodring och vattenledningar genom rörspräckning längs Björkallén 37-47, Ekbacken samt Bellmansvägen och genom schakt längs Björkallén 22-35. Detta på grund av brister i befintligt ledningssystem. Arbetet beräknas starta 2019-08 och pågå i cirka ett år.

×
Renovering av avloppsledningar längs Björkallén, Ekbacken och Bellmansvägen
Bellmansvägen, Trångsund
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Backvägen och Videvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi byter ut vatten- och avloppsledningarna i Backvägen och Videvägen.
PlatsBackvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-01-16
Förväntat klart2019-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonas Vikner, arbetsledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Den första etappen, från den södra delen av Backvägen och fram till korsningen med Videvägen, kommer att avslutas i juni. Backvägen är körbar under hela byggtiden men med begränsad framkomlighet. Den andra etappen kommer att pågå mellan maj och årsskiftet 2019/2020. Den börjar vid korsningen Backvägen/Videvägen och fortsätter successivt norrut fram till Videvägen 26. Arbetet innebär att Videvägen mellan Backvägen och Anders Klockares väg kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under juni-november. Boende kommer att ha tillträde till sina fastigheter under byggtiden men med begränsad framkomlighet för fordonstrafik.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Backvägen och Videvägen
Backvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Va-utbyggnad i Backen-Västra

StatusPlanerat
Arbete som utförsVi bygger ut med kommunalt vatten och avlopp i Backen- Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-03-01
Förväntat klart2021-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
×
Va-utbyggnad i Backen-Västra
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Ny- och omläggning av vatten- och avloppsledningar (Solhagaparken, Masmo)

StatusPågående
Arbete som utförsI samband med exploateringar i området lägger vi nya, och renoverar gamla vatten och avloppsledningarb för att säkra vattenförsörjningen i området.
PlatsVarvsvägen, Vårby
Arbetet startar2019-03-25
Förväntat klart2019-11-08
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Patrik Sundman
010-449 82 88
Kontaktperson på Stockholm Vatten Åke Söderdahl, byggledare
076-835 13 34
Mer information om arbetet

Fastighetsbesiktning har utförts av Nitro Consult AB och vibrationsmätare har satts upp på vissa fastigheter.

×
Ny- och omläggning av vatten- och avloppsledningar (Solhagaparken, Masmo)
Varvsvägen, Vårby
Senast uppdaterad

Vi renoverar Fornborgens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar första etappen av Fornborgens vattentorn.
PlatsFornborgen KP, Polvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2019-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
×
Vi renoverar Fornborgens vattentorn
Fornborgen KP, Polvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2023-03-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. Området byggs ut i etapper. Se mer information om status för de olika områdena på www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Renovering av vatten och avlopp på Långkärrsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten och avlopp.
PlatsLångkärrsvägen 70, Huddinge
Arbetet startar2018-11-12
Förväntat klart2019-09-02
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Gustafsson
stefan.gustafsson@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08-522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.

×
Renovering av vatten och avlopp på Långkärrsvägen
Långkärrsvägen 70, Huddinge
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Inga störningar