Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Renovering av avloppsledning

Status:Planerat
Arbete som utförs:Styrd borrning
Plats:Djurgårdsbrunn
Arbetet startar:2018-08-01
Förväntat klart:2018-11-15
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten & Avfall
Kontaktperson hos entreprenör: Björn Larsson
08-522 132 22
bjorn.larsson@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Sofia Barcefer
08-522 120 63
sofia.barcefer@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi ska renovera vår avloppsledning då den haft många läckor.

×
Renovering av avloppsledning
Djurgårdsbrunn
Senast uppdaterad

Rödabergsskolan

Status:Pågående
Arbete som utförs:Omläggning vatten och avlopp
Plats:Rödabergsskolan, Upplandsgatan, Stockholm
Arbetet startar:2018-06-11
Förväntat klart:2018-09-28
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Stefan Liljeberg
072-358 21 38
stefan.liljeberg@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Peter Lysander
08-522 121 85
peter.lysander@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet planeras starta under juni. Samförläggning med fjärrvärme.

×
Rödabergsskolan
Rödabergsskolan, Upplandsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Ny sjöledning mellan Stora Essingen och Gröndal

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi byter ut den gamla sjöledningen mot en ny.
Plats:Essinge strandstig
Arbetet startar:2018-02-05
Förväntat klart:2018-07-20
Arbetet utförs av:JVAB och Sventab
Kontaktperson hos entreprenör: Jonas Wahlqwist, platschef
070-517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Monika Engman
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Ledningen kommer att sänkas med hjälp av dykare.

×
Ny sjöledning mellan Stora Essingen och Gröndal
Essinge strandstig
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledning

Status:Pågående
Arbete som utförs: Omläggning av ledningen sker genom så kallad rörspräckning, en metod som används för att minimera schaktarbetet.
Plats:Rörstrandsgatan, Stockholm
Arbetet startar:2018-05-06
Förväntat klart:2018-07-06
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten & Avfall
Kontaktperson hos entreprenör: Björn Larsson
08-522 132 22
bjorn.larsson@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Sofia Barcefer
08-522 120 63
sofia.barcefer@svoa.se
Mer information om arbetet

I Rörstrandsgatan ingår rörspräckning av vatten mellan Karlbergsvägen och Tomtebogatan

×
Renovering av vattenledning
Rörstrandsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledning (Heleneborgsgatan, Södermalm)

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av vattenledning med delvis rörspräckning och schakt
Plats:Heleneborgsgatan, Stockholm
Arbetet startar:2018-04-15
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson hos entreprenör: Anders Ahlin
08-522 138 14
anders.ahlin@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Sofia Barcefer
08-522 128 63
sofia.barcefer@svoa.se
×
Renovering av vattenledning (Heleneborgsgatan, Södermalm)
Heleneborgsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar vid Rudammsvägen och Bigarråvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:För att förbereda marken inför kommande exploateringar i området lägger vi om vatten- och avloppsledningar.
Plats:Ruddammsvägen 8-11, Stockholm
Arbetet startar:2018-03-19
Förväntat klart:2018-08-03
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Björn Larsson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att utföras med traditionellt schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan.. Det kommer innebära att ett körfält behöver stängas av och tillfälligt trafikljus för växeltrafik. Även busshållplatser kommer att flyttas en bit längre bort på gatan.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar vid Rudammsvägen och Bigarråvägen
Ruddammsvägen 8-11, Stockholm
Senast uppdaterad

Omläggning vatten & avloppledningar p.g.a exploatering av ny fastighet

Status:Pågående
Arbete som utförs:Ny sträckning för vatten & avlopps. Ledningarna förläggs i gatan
Plats:Ruddammsvägen 8, Stockholm
Arbetet startar:2018-03-12
Förväntat klart:2018-06-21
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson hos entreprenör: Björn Larsson
08-52213222
bjorn.larsson@svoa.se
×
Omläggning vatten & avloppledningar p.g.a exploatering av ny fastighet
Ruddammsvägen 8, Stockholm
Senast uppdaterad

Nyläggning av vatten- och avloppsledningar i Tegeluddsvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar
Plats:Tegeluddsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-11-27
Förväntat klart:2018-09-07
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Edmund van der Heijden
070-685 40 58
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Stefan Borg (byggledare)
070-092 46 89
×
Nyläggning av vatten- och avloppsledningar i Tegeluddsvägen
Tegeluddsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Norrort Prenumerera på arbeten och störningar Norrort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Norrort?

Inga störningar

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Renovering av VA-ledningar (Spindelv., Pukslagargatan mfl.)

Status:Pågående
Arbete som utförs:Befintliga VA-ledningar i området renoveras.
Plats:Pukslagargatan 18, Älvsjö
Arbetet startar:2018-04-09
Förväntat klart:2018-12-31
Arbetet utförs av:Birka Markbyggnad AB
Kontaktperson hos entreprenör: Alexander Nordin, projektingenjör
076-119 56 68
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Min Lapinski, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

För att åtgärda driftsäkerheten i området renoveras befintliga VA-ledningar på Spindelvägen, Pukslagargatan, Långbrodalsvägen och Långsjövägen. Arbetet inleds 2018-04-09 i korsningen Spindelvägen/Pukslagargatan ner mot Långsjövägen. Mer information har lämnats i brevlådan till berörda i närområdet.

×
Renovering av VA-ledningar (Spindelv., Pukslagargatan mfl.)
Pukslagargatan 18, Älvsjö
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledningar (Sköndal)

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi renoverar vattenledningarna på Smörbrödsvägen, men även på Mazarinvägen, Katalanvägen och Bagargränd.
Plats:Smörbrödsvägen, Sköndal
Arbetet startar:2018-04-09
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Henrik Cransér, arbetsledare
0734091026
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Jörgen Boman. byggledare
08-522120 00
Mer information om arbetet

Efter återkommande problem med vattenläckor kommer vi att renovera och på vissa ställen även byta ut vattenledningarna. Det kommer att vara begränsad framkomlighet i arbetsområdet vilket vi beklagar.

×
Renovering av vattenledningar (Sköndal)
Smörbrödsvägen, Sköndal
Senast uppdaterad

Omläggning av vattenlednig i Sjöviksbacken

Status:Pågående
Arbete som utförs:Förstärkning av vattennätet för att förstärka vattenledningsnätet.
Plats:Sjöviksbacken 55, Stockholm
Arbetet startar:2018-02-06
Förväntat klart:2018-08-10
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Annika Hartonen
070-520 96 22
annika.hartonen@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-522 132 50
par.hall@svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall kommer att förstärka vattenledningssystemet i området för att möta ökat kapacitetsbehov. Ny vattenledning kommer att förläggas i Sjöviksbacken. Arbetet kommer att bedrivas av Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med entreprenadföretaget JVAB.

×
Omläggning av vattenlednig i Sjöviksbacken
Sjöviksbacken 55, Stockholm
Senast uppdaterad

Byte av va-ledning

Status:Pågående
Arbete som utförs:Arbetet kommer att utföras genom konventionell helschaktsarbete, dvs. att gatan grävs upp.
Plats:Skärholmsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-07-19
Förväntat klart:2018-11-01
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén, JVAB
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
christina.s.andersson@svoa.se
Mer information om arbetet

På grund av Trafikverkets arbeten med Förbifart Stockholm behöver arbeten med byte av va-leding utföras. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Byte av va-ledning
Skärholmsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovera vatten- och avloppsledningar samt lägga ny dagvattenledning
Plats:Medlemsvägen, Enskede Gård
Arbetet startar:2018-01-15
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Jonas Wahlkvist
070 517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall
08-522 120 00
eva.lagerwall@svoa.se
×
Renovering av vatten- och avloppsledningar
Medlemsvägen, Enskede Gård
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Planerat underhållsarbete på rötkammare (Bromma)

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi tömmer rötkammaren för rengöring och byte av omrörare.
Plats:Drottningholmsvägen 490, Bromma
Arbetet startar:2018-06-11
Förväntat klart:2018-06-25
×
Planerat underhållsarbete på rötkammare (Bromma)
Drottningholmsvägen 490, Bromma
Senast uppdaterad

Renovering av avloppsledning i Blåklocksvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Efter återkommande stopp i avloppsledningen kommer den att läggas om så att svackorna som orsakar stopp med källaröversvämningar som följd byggs bort.
Plats:Blåklocksvägen, Hässelby
Arbetet startar:2018-01-29
Förväntat klart:2018-09-30
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Jan Nykänen
070-250 32 47
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Tony Nyberg
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Omläggningen av avloppsledningen i i Blåklocksvägen görs mellan Sandviksvägen och Valfrid Brodds väg.

×
Renovering av avloppsledning i Blåklocksvägen
Blåklocksvägen, Hässelby
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Omläggningar av avloppsledningar (Segeltorp)

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi byter avloppsledningen på grund av det varit problem med många stopp i den gamla.
Plats:Skördevägen, Segeltorp
Arbetet startar:2018-05-28
Förväntat klart:2018-09-28
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Jonas Wikner, arbetsledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet utförs på sådant sätt att gatan kommer att grävas upp. Vägen kommer att vara avstängd och det kommer vara begränsad framkomlighet. Vi kommer att göra semesteruppehåll i arbetena under juli.

×
Omläggningar av avloppsledningar (Segeltorp)
Skördevägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar (Stuvsta)

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi renoverar vatten- och avloppsledningarna i Västergårdsvägen mellan Långkärrsvägen och Sofiebergsvägen.
Plats:Västergårdsvägen 59, Huddinge
Arbetet startar:2018-03-19
Förväntat klart:2018-10-05
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Stefan Gustafsson
072-1582905
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Markus Joner, byggledare
0702033372
Mer information om arbetet

Arbetet i Västergårdsvägen medför att gatan kommer att grävas upp. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas. Vi beklagar de störningar de kan medföra.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar (Stuvsta)
Västergårdsvägen 59, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar, Balingsnäsvägen och Mellansjövägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi renoverar vatten- och avloppsledningar kring Balingsnäsvägen och Mellansjövägen i Huddinge
Plats:Balingsnäsvägen 3, Huddinge
Arbetet startar:2018-06-01
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Singh Bakhshis, arbetsledare
073-709 78 87
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Joakim Olsson, byggledare
08-522 137 92
Mer information om arbetet

Syftet med arbetet är att åtgärda brister i befintligt ledningssystem. Renoveringen av ledningarna sker till stor del med schaktfri metod, dvs att vi inte behöver gräva upp hela sträckan som ska lagas.Arbetena planeras påbörja i juni 2018 och beräknas vara klara i november 2018. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet medför störningar, men det är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen.Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras i förväg av Stockholm Vatten och Avfall.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar, Balingsnäsvägen och Mellansjövägen
Balingsnäsvägen 3, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten och avlopp.

Status:Pågående
Arbete som utförs:VA-omläggning
Plats:Svensborgsvägen, Huddinge
Arbetet startar:2018-03-26
Förväntat klart:2018-10-08
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Michael Litholm
070-645 21 36
michael.litholm@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Joakim Olsson
08-522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.

×
Omläggning av vatten och avlopp.
Svensborgsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av spillvatten-och vattenledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Rörspräckning, Strumpinfodring
Plats:Lännavägen 101, Huddinge
Arbetet startar:2018-05-02
Förväntat klart:2018-07-06
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Singh Bakhshis NCC
073-709 78 87
bakhshis.singh@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Joakim Olsson
08-522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

VAR: Lännavägen 101-123 VAD: NCC ska på uppdrag av SVOA renovera spillvatten- och vattenledningar. HUR: Arbetet kommer utföras genom att man spräcker den befintliga ledningen samtidigt som man drar in en ny ledning.

×
Renovering av spillvatten-och vattenledningar
Lännavägen 101, Huddinge
Senast uppdaterad

Råbocksvägen, renovering av vattenledning 250m

Status:Pågående
Arbete som utförs:Uybyte av vattenledning
Plats:Råbocksvägen 21, Huddinge
Arbetet startar:2018-05-01
Förväntat klart:2018-09-28
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson hos entreprenör: Jonas Wikner
08-522 132 21
jonas.wikner@svoa.se
×
Råbocksvägen, renovering av vattenledning 250m
Råbocksvägen 21, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun.
Plats:Vistavägen, Huddinge
Arbetet startar:2015-11-30
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:BIRKA
Kontaktperson hos entreprenör: Andreas Hahn 076-119 56 57, byggledare Johnny Sundberg 070-550 91 35
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Johanna Cedergren
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge
Vistavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge.
Plats:Förrådsvägen 14
Arbetet startar:2016-08-15
Förväntat klart:2018-06-28
Arbetet utförs av:Järfälla VA
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Wilmin
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge. Då området växer med fler bostäder behöver ledningskapaciteten öka. Arbetet kommer att utföras med traditionell schackt, dvs att vi gräver ner nya ledningar i marken. Arbetet utförs av entreprenören Järfalla VA. Arbetet kommer att innebära en del begränsningar med att ta sig in på Förrådsvägen och Sjödalsvägen med bil. Även boende på andra omkringliggande gator kommer att påverkas. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar.

×
Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge
Förrådsvägen 14
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun och området byggs ut i fyra olika etapper och entreprenader
Plats:Gladö kvarn
Arbetet startar:2015-03-02
Förväntat klart:2019-11-29
Arbetet utförs av:SIAAB (etapp 1 och 2). Veidekke (etapp 4). Etapp 3 meddelas senare.
Kontaktperson hos entreprenör: Tomas Ragnarsson (SIAAB)
076-100 56 35.
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christer Bergh, byggledare. Hanterar bygg- och driftsfrågor. Telefon: 070-550 99 72. Dennis Ropero. Hanterar frågor om anslutningskostnader etc. Telefon: 08-522 137 20. Anders Jackson. Övriga frågor. Telefon: 010-484 41 91.
Mer information om arbetet

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt VA-system samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Därmed ges möjlighet för ett permanent-boende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar. Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Även busslinjen påverkas och läggs om. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunalt vatten- avloppssystem
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Inga störningar

Andra kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Andra kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Andra kommuner?

Inga störningar