Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Norrmalm Olof Palmes gata, omlägging av vattenlednig

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi lägger om den befintliga ledningen för att säkra vattetillförseln då lednigarna är gamla.
Plats:Olof Palmes gata 16, Stockholm
Arbetet startar:2017-08-21
Förväntat klart:2017-12-31
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör: Björn Larsson
08-522 120 00
bjorn.larsson@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-522 120 00
par.hall@svoa.se
Mer information om arbetet

För att säkra vattenleveranserna byter vi ut lednigen då den är gammal samt vi har haft återkommande vattenläckor.

×
Norrmalm Olof Palmes gata, omlägging av vattenlednig
Olof Palmes gata 16, Stockholm
Senast uppdaterad

Nyläggning av vatten och dagvatten -ledningar i Maria Bangata.

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi bygger nya ledningar till den nya fastigheten vid Maria Bangata.
Plats:Maria Bangata 4, Stockholm
Arbetet startar:2017-08-13
Förväntat klart:2017-12-29
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör: Anders Ahlin
08-522132000
anders.ahlin@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-52212000
par.hall@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att utföras med traditionellt schakt, vilket innebär att gatan grävs upp. Under denna tid kommer gatan stängas av för genomfart utmed arbetsområdet.

×
Nyläggning av vatten och dagvatten -ledningar i Maria Bangata.
Maria Bangata 4, Stockholm
Senast uppdaterad

Norrort Prenumerera på arbeten och störningar Norrort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Norrort?

Inga störningar

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Byte av va-ledning

Status:Pågående
Arbete som utförs:Arbetet kommer att utföras genom konventionell helschaktsarbete, dvs. att gatan grävs upp.
Plats:Skärholmsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-07-19
Förväntat klart:2018-11-01
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén, JVAB
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
christina.s.andersson@svoa.se
Mer information om arbetet

Pga Trafikverkets arbeten med Förbifart Stockholm behöver arbeten med byte av va-leding utföras. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Byte av va-ledning
Skärholmsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya vatten- och avloppsledningar vid Videgårdsvägen/Månskärsvägen/Kungens Kurvaleden

Status:Pågående
Arbete som utförs:Huddinge kommun skall bygga en ny infartsgata till Kungens kurva och befintliga ledningar måste flyttas. Nu lägger vi nya vatten- avlopps- och dagvattenledningar.
Plats:Månskärsvägen, Kungens Kurva
Arbetet startar:2016-10-31
Förväntat klart:2017-12-29
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Jan Frölinger
070-370 53 28
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Thomas Barrbunge, byggledare
070-550 99 31
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att utföras med traditionellt schakt, vilket innebär att gatan grävs upp. Det kommer innebära en del problem att passera Månskärsvägen och Kungens Kurvaleden med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Nya vatten- och avloppsledningar vid Videgårdsvägen/Månskärsvägen/Kungens Kurvaleden
Månskärsvägen, Kungens Kurva
Senast uppdaterad

Förnyelse av VA-ledningar i Virkesvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten bygger nytt samt renoverar VA-ledningar i Virkesvägen. Ledningsarbetet sker med både schakt- och schaktfri metod, det vill säga att vissa ledningar grävs fram och byts ut medan andra renoveras genom att en ny ledning dras in i den äldre befintliga.
Plats:Virkesvägen, Stockholm
Arbetet startar:2016-12-01
Förväntat klart:2017-10-31
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Sammi Strandberg Platschef JVAB
070-288 30 80
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall Projektledare,
08-522 122 00
Mer information om arbetet

Arbetet har föranletts av Skanskas exploatering i området. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av JVAB. Ansvarsbesiktning AB kommer att utföra fastighetsbesiktning och sätta upp vibrationsmätare på utvalda fastigheter.

×
Förnyelse av VA-ledningar i Virkesvägen
Virkesvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av ledning i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergöksvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten och Avfall kommer att renovera dagvatten- och avloppsledningar i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergökssvängen.
Plats:Hagmarksvägen, Vällingby
Arbetet startar:2017-10-16
Förväntat klart:2018-06-08
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Platschef, Sammi Strandberg
070-288 30 80
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall Projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet har föranletts av brister i befintligt ledningssystem. Omläggning av ledningarna sker till största delen med schaktfri metod, en metod med mindre påverkan då man inte behöver gräva upp hela ledningen. Men även traditionell schakt förekommer där vi behöver gräva upp hela ledningen. Arbetet kommer att påbörjas under v 42 och hela arbetet planeras vara klart omkring v 22 2018. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra nätet.

×
Renovering av ledning i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergöksvägen
Hagmarksvägen, Vällingby
Senast uppdaterad

Geoteknisk undersökning för ny vattenledning, Hässelby Strand

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi gör geotekniska undersökningar i sundet mellan Hässelby Strand och Lovö
Plats:Maltesholmsvägen 165, Hässelby
Arbetet startar:2017-10-02
Förväntat klart:2017-12-01
Arbetet utförs av:WSP
Kontaktperson hos entreprenör: Konsult Victor Enbom
010-722 84 59
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Cornelia Stenholm, projektingenjör
076-3091086
Mer information om arbetet

Söder om Maltesholmsvägen 165 och i sundet mellan Hässelby Strand och Lovön utför vi geoteknisk undersökning för ny vattenledning. Arbetet påbörjas i vattnet I vattnet från och med v 40, i Grimsta naturreservat från v 45.

×
Geoteknisk undersökning för ny vattenledning, Hässelby Strand
Maltesholmsvägen 165, Hässelby
Senast uppdaterad

Renovering av avloppsledningar i Salagatan, Spånga

Status:Pågående
Arbete som utförs:Arbetet har föranletts av brister i befintligt ledningssystem. Omläggning av ledningarna sker genom s.k. rörtryckning vilket minimerar schaktarbetena. Vi kommer att starta vid korsningen Nyhammarsgatan/Salagatan och sedan samtidigt jobba oss vidare västerut och söderut på Salagatan.
Plats:Salagatan 10, Spånga
Arbetet startar:2017-09-25
Förväntat klart:2018-01-12
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: John Nordström, arbetsledare NCC
070-088 72 17
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Maria Kotsch
08-52212000
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att innebära avstängning av vägen och begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats.

×
Renovering av avloppsledningar i Salagatan, Spånga
Salagatan 10, Spånga
Senast uppdaterad

Nyläggning av vatten och avloppsledningar genom Tyska Botten till Ekbacken

Status:Pågående
Arbete som utförs:Nyläggning av vatten och avloppsledningar genom Tyska Botten till Ekbacken
Plats:Blackebergsbacken, Bromma
Arbetet startar:2017-09-03
Förväntat klart:2017-11-10
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Henrik Holmgren
0702-71 44 64
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Emma Nilsson
emma.nilsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet utförs för att VA-försörja de hushåll i Ekbacken som i dag saknar kommunalt vatten och avlopp. Planering och projektering har pågått under en längre period i nära samarbete med Stockholms Stad. Arbetsmetoden är styrd borrning, vilket är en så kallad schaktfri metod. Det innebär att istället för att konventionellt schakta upp hela ledningssträckan behövs bara ett mindre antal punktschakter. Mellan punktschakterna borras ledningarna under jord utan påverkan i ängsmarken. Metoden har valts för att minska påverkan i området.

×
Nyläggning av vatten och avloppsledningar genom Tyska Botten till Ekbacken
Blackebergsbacken, Bromma
Senast uppdaterad

Flytt av ledningar i Västerled

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi flyttar ledningar i Västerled mellan Grundläggarvägen och Nyängsvägen
Plats:Västerled, Stockholm
Arbetet startar:2017-08-28
Förväntat klart:2017-11-17
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Becker
0705-50 25 66
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Stefan Nyberg, byggledare
0730-50 25 66
Mer information om arbetet

Arbetet utförs för att möjliggöra Stockholms stads exploateringar i området.

×
Flytt av ledningar i Västerled
Västerled, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya vatten- och avloppsledningar i Follingbogatan i Beckomberga

Status:Pågående
Arbete som utförs:I Follingegatan, Beckomberga, läggs nya vatten- och avloppsledningar samt dagvattenmagasin med tillhörande pumpstation.
Plats:Follingbogatan, Stockholm
Arbetet startar:2017-03-01
Förväntat klart:2018-05-20
Arbetet utförs av:JM Entreprenad
Kontaktperson hos entreprenör: Bengt Öhman
08-782 15 18
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Richard Truedsson
08-522 131 89
×
Nya vatten- och avloppsledningar i Follingbogatan i Beckomberga
Follingbogatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lunkentusvägen, Bergviksvägen och Solviksvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av vatten- och avloppsledningar
Plats:Lunkentusvägen, Bromma
Arbetet startar:2017-05-15
Förväntat klart:2017-10-27
Arbetet utförs av:Birka och Aarsleff
Kontaktperson hos entreprenör: Byggledare Tommy Henricsson, THVA Projekt
0767-69 13 30
Mer information om arbetet

Arbetet utförs i fyra etapper. Entreprenörer är dels Birka, dels Aarsleff. Arbetet har föranletts av brister i befintligt ledningssystem. Vi kommer att renovera ledningarna med så kallade schaktfria metoder, en metod som kräver så lite grävande i gatan som möjligt.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lunkentusvägen, Bergviksvägen och Solviksvägen
Lunkentusvägen, Bromma
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Författarvägen och Thespisvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av vatten- och avloppsledningar
Plats:Författarvägen, Bromma
Arbetet startar:2017-05-15
Förväntat klart:2017-10-27
Kontaktperson hos entreprenör: Tommy Henricsson, THVA Projekt
0767-69 13 30
Mer information om arbetet

Arbetet utförs i fyra etapper. Entreprenörer är dels Birka, dels Aarsleff. Arbetet har föranletts av brister i befintligt ledningssystem. Vi kommer att renovera ledningarna med så kallade schaktfria metoder, en metod som kräver så lite grävande i gatan som möjligt.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Författarvägen och Thespisvägen
Författarvägen, Bromma
Senast uppdaterad

Abrahamsberg Byggmästarv/Arkitektv. Renovering av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vattenrenoverar vatten- och avloppsledningar i Bymmästar- och Arkitektvägen.
Plats:Byggmästarvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-01-03
Förväntat klart:2018-05-25
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten
Kontaktperson hos entreprenör: Harry Åhlberg
08-522 120 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet utförs pga brister i befintligt ledningsnät och är nödvändigt för att trygga vattenförsörjningen i området.Renovering av ledningarna sker till största delen med sk schaktfri metod. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av personalen på plats.

×
Abrahamsberg Byggmästarv/Arkitektv. Renovering av vatten- och avloppsledningar
Byggmästarvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Renovering av vatten och avlopp.

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av vatten och avlopp.
Plats:Torpängsvägen, Huddinge
Arbetet startar:2017-09-04
Förväntat klart:2017-12-22
Arbetet utförs av:Egen regi på Stockholm vatten och avfall.
Kontaktperson hos entreprenör: Jonas Wikner
08- 522 132 21
jonas.wikner@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Dan Söder
08-522 137 40
dan.söder@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet har föranletts av brister i befintligt ledningssystem. Omläggning av ledningarna sker genom schaktning. Detta medför att olika schakter kommer att stå öppna tills att det förberedande arbetet är klart och den nya ledningen är på plats.

×
Renovering av vatten och avlopp.
Torpängsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av VA-ledningar - Midsommar- och Fågelsångsvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Traditionellt schaktarbete för VA och väg.
Plats:Midsommarvägen, Huddinge
Arbetet startar:2017-08-10
Förväntat klart:2018-05-31
Arbetet utförs av:SVEAB
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Min Lapinski
08-522 120 00
min.lapinski@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av VA-ledningar i samband med att ny väg mellan Midsommarvägen och Fågelsångsvägen byggs. Arbetet utförs tillsammans med Huddinge kommun, se Huddinge kommuns hemsida för mer info. https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/pagaende-planer-projekt-och-arbeten-via-lista/sjodalen-fullersta/rosenhill---skapaskolan/

×
Omläggning av VA-ledningar - Midsommar- och Fågelsångsvägen
Midsommarvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av spillvatten- och vattenledning i Skagersvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av spillvatten- och vattenledning i Skagersvägen
Plats:Söderåkersvägen 44, Huddinge
Arbetet startar:2017-08-14
Förväntat klart:2018-04-02
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Daniel Råström
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
Mer information om arbetet

Arbetet i Söderåkersvägen kommer att utföras med renovering dvs. ett nytt rör dras in det befintliga röret. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Renovering av spillvatten- och vattenledning i Skagersvägen
Söderåkersvägen 44, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av spillvatten- och vattenledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av spillvatten- och vattenledningar i nedan uppradade gator
Plats:Egnahemsvägen 2, Huddinge
Arbetet startar:2017-07-30
Förväntat klart:2018-05-07
Arbetet utförs av:JVAB och Aarsleff
Kontaktperson hos entreprenör: Stefan Gustavsson JVAB
072-158 29 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
Mer information om arbetet

VAR: Egnahemsvägen mellan Långkärrsvägen och Mogropsvägen, Västergårdsvägen mellan Långkärrsvägen och Sofiebergsvägen samt Stubbkärrsvägen. VAD: Det som vi ska göra är att renovera spillvatten- och vattenledningar i samtliga gator. HUR: Arbetet kommer att utföras med renovering d.v.s. ett nytt rör dras in det befintliga röret. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil. ÖVRIG UPPLYSNING: Även boende på andra omkringliggande gator påverkas. Arbetet kommer att vara klart vecka 13, 2018 men återställning av asfalt sker under våren/sommaren 2018.

×
Renovering av spillvatten- och vattenledningar
Egnahemsvägen 2, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun.
Plats:Vistavägen, Huddinge
Arbetet startar:2015-11-30
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:BIRKA
Kontaktperson hos entreprenör: Andreas Hahn 076-119 56 57, byggledare Johnny Sundberg 070-550 91 35
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Johanna Cedergren
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge
Vistavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge.
Plats:Förrådsvägen 14
Arbetet startar:2016-08-15
Förväntat klart:2018-06-28
Arbetet utförs av:Järfälla VA
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Wilmin
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge. Då området växer med fler bostäder behöver ledningskapaciteten öka. Arbetet kommer att utföras med traditionell schackt, dvs att vi gräver ner nya ledningar i marken. Arbetet utförs av entreprenören Järfalla VA. Arbetet kommer att innebära en del begränsningar med att ta sig in på Förrådsvägen och Sjödalsvägen med bil. Även boende på andra omkringliggande gator kommer att påverkas. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar.

×
Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge
Förrådsvägen 14
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun och området byggs ut i fyra olika etapper och entreprenader
Plats:Gladö kvarn
Arbetet startar:2015-03-02
Förväntat klart:2019-11-29
Arbetet utförs av:SIAAB (etapp 1 och 2). Veidekke (etapp 4). Etapp 3 meddelas senare.
Kontaktperson hos entreprenör: Tomas Ragnarsson (SIAAB)
076-100 56 35.
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christer Bergh, byggledare. Hanterar bygg- och driftsfrågor. Telefon: 070-550 99 72. Dennis Ropero. Hanterar frågor om anslutningskostnader etc. Telefon: 08-522 137 20. Anders Jackson. Övriga frågor. Telefon: 010-484 41 91.
Mer information om arbetet

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt VA-system samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Därmed ges möjlighet för ett permanent-boende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar. Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Även busslinjen påverkas och läggs om. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunalt vatten- avloppssystem
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Solna Prenumerera på arbeten och störningar Solna

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Solna?

Inga störningar

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Inga störningar

Andra kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Andra kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Andra kommuner?

Inga störningar