Till sidans huvudinnehåll

Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Nya avloppsledningar i Riddarfjärden

StatusPågående
Arbete som utförsNya ledningar för avloppsvatten ska läggas.
PlatsKungsholms hamnplan, Stockholm
Arbetet startar2019-01-01
Förväntat klart2020-07-31
Mer information om arbetet

Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. Den avloppsledning som finns idag måste bytas ut och kapaciteten behöver utökas för framtidens behov. Arbetet är nödvändigt för att trygga avloppshanteringen.

I områden där de nya avloppsledningarna kommer korsa gatorna Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand behöver vi under perioder gräva för att lägga nya rör.

Arbetet startade januari 2019. Borrarbeten kommer pågå t o m vecka 14 på Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand.

Norr Mälarstrand: Vecka 14 ändras gångbanan. Gående längs med vattnet mellan Kungsholms hamnplan och Skillinggränd hänvisas istället upp till husen vid Norr Mälarstrand. Detta så att grävarbeten kan påbörjas.

Vecka15 påbörjas sjöarbeten och kommer att pågå i cirka 2 veckor.

×
Nya avloppsledningar i Riddarfjärden
Kungsholms hamnplan, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering vatten & avloppsledningar i Heleneborgsgatan/Pålsundsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsRörspräckning vatten samt Strumpinfodring avlopp.
PlatsHeleneborgsgatan, Stockholm
Arbetet startar2019-03-25
Förväntat klart2019-08-02
Arbetet utförs avSVOA
Kontaktperson hos entreprenör Anders Ahlin
0852213814
anders.ahlin@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jerry Bäckström
0852213215
jerry.backstrom@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att påbörjas i mitten på Vecka 13 och hela arbetet planeras vara klart omkring Vecka 31. Arbetet kommer att innebära avstängning av Pålsundsgatan och begränsad framkomlighet för fordonstrafik på Heleneborgsgatan. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen och avledning av spillvatten. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats.

×
Renovering vatten & avloppsledningar i Heleneborgsgatan/Pålsundsgatan
Heleneborgsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Vi renoverar Trekantens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn.
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2020-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08 522 120 00
×
Vi renoverar Trekantens vattentorn
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Renovering vatten & avloppsledningar

StatusPågående
Arbete som utförsRörspräckning av vattenledning samt infodring av avloppsledning
PlatsJunkergatan, Hägersten
Arbetet startar2018-09-03
Förväntat klart2019-05-31
Arbetet utförs avEgen Regi
Kontaktperson hos entreprenör Sonny Boustedt
08-522 137 50
sonny.boustedt@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Pär Hall
08-522 132 50
par.hall@svoa.se
×
Renovering vatten & avloppsledningar
Junkergatan, Hägersten
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Pukslagargatan (Älvsjö)

StatusPågående
Arbete som utförsBefintliga vatten- och avloppsledningar i området renoveras.
PlatsPukslagargatan 18, Älvsjö
Arbetet startar2018-04-09
Förväntat klart2019-06-30
Arbetet utförs avBirka Markbyggnad AB
Kontaktperson hos entreprenör Alexander Nordin, projektingenjör
076-119 56 68
Kontaktperson på Stockholm Vatten Min Lapinski, projektledare
08-522 120 00
@
Mer information om arbetet

För att åtgärda driftsäkerheten i området renoveras befintliga VA-ledningar på Spindelvägen, Pukslagargatan, Långbrodalsvägen och Långsjövägen. 2019-02-14: Projektet är försenat på grund av oförutsedda bergarbeten. Preliminärt avslut uppskattas till slutet av april. Schaktarbeten pågår nu huvudsakligen i korsningen Långbrodalsvägen/Pukslagargatan.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Pukslagargatan (Älvsjö)
Pukslagargatan 18, Älvsjö
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lerkrogsvägen och Västbergavägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar och byter ut vatten- och avloppsledningarna på grund av det varit problem med stopp och driftstörningar.
PlatsLerkrogsvägen 2, Hägersten
Arbetet startar2019-04-15
Förväntat klart2020-04-22
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Gustafsson, platschef
072-158 29 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten Markus Joners, byggledare
070-203 33 72
×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lerkrogsvägen och Västbergavägen
Lerkrogsvägen 2, Hägersten
Senast uppdaterad

Nya avloppsledningar i Eksätravägen, Skärholmen

StatusPågående
Arbete som utförsTvå befintliga ledningar för avlopp- och dagvatten ska bytas till nya ledningar i samma läge.
PlatsEksätravägen 286, Skärholmen
Arbetet startar2019-02-01
Förväntat klart2019-09-02
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Johan Odelius
076-521 53 33
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander, Byggledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Två befintliga ledningar för avlopp- och dagvatten ska bytas till nya ledningar i samma läge. Ledningarna ligger utmed Eksätravägen i grönytan och över parkeringarna inom Skådebrödernas samfällighetsförening. Vi kommer behöva använda spont vid grävningen vilket kan innebär en del störande arbete. På den östra delen av sträckan används så kallad shacktfri metod, ny ledning förs in i befintlig ledning nere i marken, för att minimera störningarna. Ett antal träd behöver tas ner som står i vägen för arbetet. De som idag står på ledningen kommer inte återplanteras i samma läge. När arbetet är klart kommer marken på hela sträckan återställas till befintligt skick.

×
Nya avloppsledningar i Eksätravägen, Skärholmen
Eksätravägen 286, Skärholmen
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Filipstadsbacken (Farsta)

StatusPågående
Arbete som utförsVi har sett att det finns brister i de ledningar som finns idag och renoverar dem för att säkra vattenleveransen för framtiden.
PlatsFilipstadsbacken, Farsta
Arbetet startar2019-01-28
Förväntat klart2019-07-26
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Singh Bakhshis
0737097887
Kontaktperson på Stockholm Vatten Viktor Mickelsson
Mer information om arbetet

Vi kommer att behöva gräva upp gatan och det kommer under denna tid vara begränsad framkomlighet vid arbetsområdet. Gatan kommer attvara enkelriktad under tiden. Busshållplatserna runt Filipstadsbacken kommer tillfälligt dras in och hållplatsen kommer istället att vara vid Mårbackagatan. När dricksvattenledningarna behöver kopplas om kommer vattenleveransen att stängas kortvarigt. Dessa vattenavstängningar kommer att aviseras i förväg av personalen på plats.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Filipstadsbacken (Farsta)
Filipstadsbacken, Farsta
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Nyläggning dagvattenledning Bromstensvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av dagvattenledning i Bromstensvägen.
PlatsBromstensvägen 158, Spånga
Arbetet startar2019-03-11
Förväntat klart2020-04-17
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Peter Becker
08-585 510 00
peter.becker@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Bonilla Veléz
08-522 120 00
jader.bonilla.velez@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi ska lägga en ny dagvattenledning i Bromstensvägen för att skapa ett bättre ledningsnät för hanteringen av dagvatten i området. Arbetet görs med schaktfri metod, vilket betyder att vi schaktar där brunnarna ska vara och mellan brunnarna trycker vi ledningen under befintlig väg.

×
Nyläggning dagvattenledning Bromstensvägen
Bromstensvägen 158, Spånga
Senast uppdaterad

Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av avloppsledning mellan Sandviksvägen och Valfrid Brodds väg
PlatsBlåklocksvägen 85
Arbetet startar2018-10-29
Förväntat klart2019-08-16
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Jan Nykänen
070-250 32 47
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
08-522 120 00
Mer information om arbetet

På grund av brister i det befintliga ledningssystemet måste ledningen renoveras. Det kommer att ske både med s.k. rörtryckning och även grävning i gatan

×
Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen
Blåklocksvägen 85
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Inventering av anslutningar i Gårdsvägen och Slåttervägen

StatusPlanerat
Arbete som utförsRökning av ledningar
PlatsGårdsvägen, Segeltorp
Arbetet startar2019-05-26
Förväntat klart2019-06-07
Arbetet utförs avPollex
Kontaktperson hos entreprenör Henrik Strand
070-598 30 63
Kontaktperson på Stockholm Vatten Roger Johansson
08-522 138 17
roger.johansson@svoa.se
Mer information om arbetet

Entreprenören kommer att föra ned rök i ledningarna för att se vilka fastigheter som har sitt takvatten påkopplat på spillvattenledningen. Om något vattenlås inte fungerar så kan rök komma in i fastigheten.

×
Inventering av anslutningar i Gårdsvägen och Slåttervägen
Gårdsvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Va-utbyggnad i Backen-Västra

StatusPlanerat
Arbete som utförsVi bygger ut med kommunalt vatten och avlopp i Backen- Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-03-01
Förväntat klart2021-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
×
Va-utbyggnad i Backen-Västra
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Hälsovägen och Spektrumgången: omläggning avlopp

StatusPågående
Arbete som utförsStyrda borrningar för nya avloppsledningar
PlatsHälsovägen och Spektrumgången
Arbetet startar2018-10-11
Förväntat klart2019-06-21
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör -
-
-
Kontaktperson på Stockholm Vatten Min Lapinski, projektledare
08-522 131 85
min.lapinski@svoa.se
Mer information om arbetet

SVOA lägger nya avloppsledningar med hjälp av schakt-fri metod(styrda borrningar) inför kommande exploatering av Hälsovägen. Schaktfri metod innebär att två gropar grävs, en för vardera arbetsområde. Schakten kommer vara större än normalt då ledningarna ska läggas djupt. Slutdatumet för omläggningen är framflyttad till slutet av juni 2019. Arbetet är ytterligare försenat efter bl. a hinder i borrhålen.

×
Hälsovägen och Spektrumgången: omläggning avlopp
Hälsovägen och Spektrumgången
Senast uppdaterad

Ny- och omläggning av vatten- och avloppsledningar (Solhagaparken, Masmo)

StatusPågående
Arbete som utförsI samband med exploateringar i området lägger vi nya, och renoverar gamla vatten och avloppsledningarb för att säkra vattenförsörjningen i området.
PlatsVarvsvägen, Vårby
Arbetet startar2019-03-25
Förväntat klart2019-11-08
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Patrik Sundman
010-449 82 88
Kontaktperson på Stockholm Vatten Åke Söderdahl, byggledare
076-835 13 34
Mer information om arbetet

Fastighetsbesiktning har utförts av Nitro Consult AB och vibrationsmätare har satts upp på vissa fastigheter.

×
Ny- och omläggning av vatten- och avloppsledningar (Solhagaparken, Masmo)
Varvsvägen, Vårby
Senast uppdaterad

Vi renoverar Fornborgens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar första etappen av Fornborgens vattentorn.
PlatsFornborgen KP, Polvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2019-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
×
Vi renoverar Fornborgens vattentorn
Fornborgen KP, Polvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2023-03-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. Området byggs ut i etapper. Se mer information om status för de olika områdena på www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledning i Stambanevägen (Stuvsta)

StatusPågående
Arbete som utförsEfter problem med läckor renoverar vi nu vattenledningen i Stambanevägen
PlatsStambanevägen, Huddinge
Arbetet startar2019-02-04
Förväntat klart2019-05-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Singh Bakhshis
073-709 78 87
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08-522 120 00
×
Renovering av vattenledning i Stambanevägen (Stuvsta)
Stambanevägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Backvägen och Videvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi byter ut vatten- och avloppsledningarna i Backvägen och Videvägen.
PlatsBackvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-01-16
Förväntat klart2019-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonas Vikner, arbetsledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Den första etappen pågår mellan januari och maj 2019 och startar vid den södra delen av Backvägen och fortsätter norr ut fram till korsningen med Videvägen. Backvägen kommer att vara körbar under hela byggtiden men med begränsad framkomlighet. Den andra etappen kommer att pågå mellan maj och årsskiftet 2019/2020. Den börjar vid korsningen Backvägen/Videvägen och fortsätter successivt norrut fram till Videvägen 26. Arbetet innebär att Videvägen mellan Backvägen och Anders Klockares väg kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Boende kommer att ha tillträde till sina fastigheter under byggtiden men med begränsad framkomlighet för fordonstrafik.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Backvägen och Videvägen
Backvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Torsvägen och Kyrkhagsvägen (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar och byter ut vatten- och avloppsledningarna på grund av det varit problem med stopp och driftstörningar.
PlatsTorsvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-01-07
Förväntat klart2019-05-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Henrik Holmgren
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att medföra en del problem med framkomligheten.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Torsvägen och Kyrkhagsvägen (Huddinge)
Torsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten och avlopp på Svensborgsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten och avlopp.
PlatsSvensborgsvägen, Huddinge
Arbetet startar2018-11-07
Förväntat klart2019-06-28
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Michael Litholm
michael.litholm@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.

×
Omläggning av vatten och avlopp på Svensborgsvägen
Svensborgsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av vatten och avlopp på Långkärrsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten och avlopp.
PlatsLångkärrsvägen 70, Huddinge
Arbetet startar2018-11-12
Förväntat klart2019-09-02
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Gustafsson
stefan.gustafsson@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08-522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.

×
Renovering av vatten och avlopp på Långkärrsvägen
Långkärrsvägen 70, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten och avlopp.

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten och avlopp.
PlatsGnejsvägen 10, Huddinge
Arbetet startar2018-08-13
Förväntat klart2019-06-28
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Michael Litholm
070- 645 22 21
michael.litholm@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08-522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.

×
Omläggning av vatten och avlopp.
Gnejsvägen 10, Huddinge
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Inga störningar