Till sidans huvudinnehåll

Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Undersökning av markförhållanden på Kungsgatan

StatusPlanerat
Arbete som utförsGeoteknisk undersökning
PlatsKungsgatan 22, Stockholm
Arbetet startar2019-10-15
Förväntat klart2019-10-18
Arbetet utförs avWSP
Kontaktperson hos entreprenör Ida Hallin Sjölander
010-721 04 83
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Vi kommer att utföra ett arbete där vi undersöker markförhållanden i Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Arbetet görs för att undersöka förutsättningar för framtida renovering eller omläggning av vatten- och avloppsledningar i gatan och kommer kräva att ett antal mindre hål borras i gatan. I samband med borrningen kan det periodvis uppstå buller från borrmaskinerna.

×
Undersökning av markförhållanden på Kungsgatan
Kungsgatan 22, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten och avloppsledningar i Gotlandsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsLedningar för avloppsvatten och dricksvatten ska renoveras och läggas om på Gotlandsgatan och i Gotlandsparken. De ledningar som finns idag måste bytas ut och kapaciteten behöver utökas för framtidens behov. Arbetet är även nödvändigt för att trygga avloppshanteringen samt säkerställa en effektiv drift och god vattenkvalitet.
PlatsGotlandsgatan 61, Stockholm
Arbetet startar2019-10-14
Förväntat klart2020-04-30
Kontaktperson hos entreprenör Mohamed Abdikarim, platschef
070- 020 14 31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

På vissa sträckor är det nödvändigt med grävarbeten för att kunna renovera vatten- och avloppsledningarna. Framkomligheten kommer att påverkas av arbetet och vissa sträckor kommer i etapper att begränsas till ett körfält. Underhållsarbetet kommer även påverka parkeringsmöjligheterna. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter och kommer i förväg att informera om arbeten som kan uppfattas störande. Arbetet förväntas starta i oktober 2019 och förväntas pågå till april 2020. Arbetsområdet innefattar hela Gotlandsgatan och Gotlandsparken, från Götgatan fram till Katarina Bangata. Arbetet kommer ske i etapper och inledas från Gotlandsparken och Katarina Bangata samtidigt. Därefter kommer arbeten genomföras mellan Östgötagatan och Södermannagatan.

×
Renovering av vatten och avloppsledningar i Gotlandsgatan
Gotlandsgatan 61, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledningar i Erstagatan

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vattenledningar
PlatsErstagatan 30, Stockholm
Arbetet startar2019-09-30
Förväntat klart2019-12-13
Arbetet utförs avStockholm Vatten
Kontaktperson på Stockholm Vatten Anders Ahlin, arbetsledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Vattenledningarna i gatan behöver renoveras för att säkra god vattenförsörjning i framtiden. Ledningarna renoveras genom rörspräckning, en metod som minskar antalet gropar som behövs grävas i gatan.

×
Renovering av vattenledningar i Erstagatan
Erstagatan 30, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledning i Vasagatan

StatusPågående
Arbete som utförsVattenledningen i Vasagatan är i dåligt skick och behöver renoveras. Det görs i samband med trafikkontorets arbete kring utformningen av Vasagatan. Arbetet är nödvändigt för att trygga vattenleveransen i framtiden.
PlatsVasagatan 14, Stockholm
Arbetet startar2019-09-16
Förväntat klart2019-11-30
Kontaktperson på Stockholm Vatten Björn Larsson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Omläggning av ledningarna görs genom att en ny ledning dras in i den äldre. Det gör att vi kan minimera antalet gropar i gatan vilket blir mindre störande och bättre ur ett miljöperspektiv. Några gropar kommer det att bli och de kommer att stå öppna tills att det förberedande arbetet är klart och den nya ledningen är på plats. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen. Planerar du större transporter till fastigheten är det lämpligt att kontakta personalen på plats.

×
Renovering av vattenledning i Vasagatan
Vasagatan 14, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya avloppsledningar i Riddarfjärden

StatusPågående
Arbete som utförsNya ledningar för avloppsvatten ska läggas.
PlatsKungsholms hamnplan, Stockholm
Arbetet startar2019-01-01
Förväntat klart2020-07-31
Mer information om arbetet

Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. Den avloppsledning som finns idag måste bytas ut och kapaciteten behöver utökas för framtidens behov. Arbetet är nödvändigt för att trygga avloppshanteringen. I områden där de nya avloppsledningarna kommer korsa gatorna Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand behöver vi under perioder gräva för att lägga nya rör. Arbetet startade januari 2019.

Norr Mälarstrand: Vecka 34 påbörjas spontarbete som kommer att pågå i cirka två veckor.

×
Nya avloppsledningar i Riddarfjärden
Kungsholms hamnplan, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten i Tjärhovsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsVi lägger ny sträcka för drickvatten- och dagvattenledningar. Arbet utför för att möjliggöra för framtida tunnelbanelinje.
PlatsTjärhovsgatan, Stockholm
Arbetet startar2019-08-01
Förväntat klart2019-10-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Bonilla Veléz
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet är försenat till efter sommaren. Vi återkommer med mer exakta datum för arbetet.

Vi kommer att gräva längs Tjärhovsgatan för att lägga nya ledningar. Arbetet utförs på veckodagar mellan 7-17. Trottoaren kommer fortfarande vara framkomlig. Däremot kommer parkeringsplatserna tas bort för att göra plats för detta och kommande arbeten. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter.

×
Nya ledningar för vatten i Tjärhovsgatan
Tjärhovsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Vi renoverar Trekantens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn. Arbetet kommer ske i etapper fram till 2024. Renoveringen av vattentornet är nödvändig för att trygga framtidens vattenförsörjning.
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2020-05-31
Kontaktperson hos entreprenör Ulf Jansson, byggledare
0708-610510
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08 522 120 00
×
Vi renoverar Trekantens vattentorn
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya ledningar på Garagevägen och Skarabacken

StatusPågående
Arbete som utförsVi lägger nya vatten, dagvatten och avloppsledningar i Garagevägen och Skarabacken.
PlatsGaragevägen 9, Johanneshov
Arbetet startar2018-10-29
Förväntat klart2020-06-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Per Alexandersson (JVAB), Arbetsledare
070-827 03 14
Kontaktperson på Stockholm Vatten Andreas Lindblad (Stockholm Vatten och Avfall), byggledare
070 550 93 63
Mer information om arbetet

Nya VA-ledningar behövs för att klara av kommande exploatering, samt att strategiskt separera dagvatten och avloppsvatten i området. Arbetet sker genom schaktarbete, dvs att gatan grävs upp, för vissa sträckor kommer även sprängningsarbete förekomma. Arbetet kommer att innebära avstängning i markerade delen av Skarabacken och begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Planerar du transporter till fastigheterna längst sträckan ber vi dig kontakta personalen på plats. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor eller arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse i de fall arbetet kommer att medföra störningar. Arbetet som pågår i gång- och cykelvägen och Skarabacken beräknas fram till december 2019. Efter att arbetet i Skarabacken är klart övergår arbetet till Garagevägen (sträckan längst tunnelbanespåret), ett körfält kommer att vara avstängt på Garagevägen. Arbete som inte kan utföras på vintertid kommer att utföras under våren/sommaren 2020. Under arbetstiden kommer det vara begränsad framkomlighet utmed arbetsområdet. Trafiken leds om enligt skyltar på plats till dess arbetet är färdigställt.

×
Nya ledningar på Garagevägen och Skarabacken
Garagevägen 9, Johanneshov
Senast uppdaterad

nya VA-ledningar i Simrishamnsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall kommer att lägga nya vatten-, dagvatten-, och avloppsledningar i Simrishamnsvägen
PlatsSimrishamnsvägen, Johanneshov
Arbetet startar2019-06-01
Förväntat klart2019-10-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Nicklas Berneklint, arbetsledare
070-939 24 49
Kontaktperson på Stockholm Vatten Markus Joners
070-203 33 72
Mer information om arbetet

Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. I området sker exploateringar vilket gör att vi måste lägga nya VA-ledningar för att klara framtidens behov. Arbetet sker genom schaktsarbete, dvs att gatan grävs upp. Vi startar vid korsningen Simrishamnsvägen / Halmstadsvägen. Arbetet kommer att innebära avstängning av vägen och begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Planerar du transporter till fastigheterna längst sträckan ber vi dig kontakta personalen på plats. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor eller arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse i de fall arbetet kommer att medföra störningar.

×
nya VA-ledningar i Simrishamnsvägen
Simrishamnsvägen, Johanneshov
Senast uppdaterad

Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken

StatusPågående
Arbete som utförsSicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Stora utrymmen ska sprängas ut i berget för att rymma hela anläggningen.
PlatsHammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Arbetet startar2019-09-10
Förväntat klart2026-08-31
Arbetet utförs avVeidekke
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket. Skistars anläggning i Hammarbybacken är öppen under hela byggtiden. En av nedfarterna, Hemsedalsbacken, är dock avstängd fram till hösten 2020. Skidliften och övriga nedfarter är öppna som vanligt under skidsäsongen.

Du som vistas i området märker av våra arbeten när vi borrar och spränger, dels i form av ljud och dels i form av spränggaser (som kan märkas som ett "dammoln" och lukt som snabbt späds ut i luften och bedöms vara ofarliga för hälsan). Du kan anmäla dig till en avisering ca 30 minuter före varje sprängning.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening: http://svoa.se/sfa

×
Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Hammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Senast uppdaterad

Nyläggning av VA-ledningar i Perstorpsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av VA-ledningar
PlatsEdsvallabacken 20, Farsta
Arbetet startar2019-09-16
Förväntat klart2020-04-20
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
072-3582138
Kontaktperson på Stockholm Vatten Karin Bäckström
08-522 120 00
Mer information om arbetet

En vatten- och en avloppsledning ska läggas ner i Perstorpsvägen för att förse nya områden med vatten och avlopp. Arbetet kommer ske med traditionell schakt, dvs att vi delar av gatan grävs upp. Varken vägbana eller gång- och cykelbana kommer att stängas av, endast ledas om.

×
Nyläggning av VA-ledningar i Perstorpsvägen
Edsvallabacken 20, Farsta
Senast uppdaterad

Omläggning av vattenledning i Magelungsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsFör att ge plats åt en ny stamnätsstaion måste vi lägga om vattenledningen som går i gång- och cykelbanan längs Magelungsvägen.
PlatsMagelungsvägen, Bandhagen
Arbetet startar2019-09-23
Förväntat klart2020-07-17
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wahlqvist
08-584 909 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten Malin Strömberg
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Gång- och cykelbanan kommer att få ledas om i etapper till parallell gångväg och en provisorisk gångväg. Vägen kommer inte att behöva stängas av, med däremot kommer arbetsfordon ibland begränsa framkomligheten för fordonstrafik tillfälligt .

×
Omläggning av vattenledning i Magelungsvägen
Magelungsvägen, Bandhagen
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar kring Dagövägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar och byter ut vatten- och avloppsledningarna.
PlatsDagövägen, Enskede
Arbetet startar2019-09-02
Förväntat klart2019-12-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Singh Bakhshis
073-709 78 87
Kontaktperson på Stockholm Vatten Viktor MIckelsson/Stefan Pohlred
08-522 120 00
Mer information om arbetet

De ledningar som finns idag behöver bytas ut och kapaciteten behöver utökas för framtidens behov. Arbetet gör vi för att säkra den framtida vattenförsörjningen.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar kring Dagövägen
Dagövägen, Enskede
Senast uppdaterad

Renovering VA-ledningar i Tallkrogen

StatusPågående
Arbete som utförsRörspräckning av vattenledning samt infodring av avloppsledning
PlatsHammerstavägen 80, Enskede
Arbetet startar2019-09-02
Förväntat klart2019-11-29
Arbetet utförs avEgen Regi
Kontaktperson hos entreprenör Sonny Boustedt
08-522 137 50
sonny.boustedt@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Dan Söder
08-522 137 40
dan.soder@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet utför med dels rörspräckning, infodring av avlopp samt omläggning av ledningar på en 20m sträcka i Hammerstavägen

×
Renovering VA-ledningar i Tallkrogen
Hammerstavägen 80, Enskede
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lerkrogsvägen och Västbergavägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar och byter ut vatten- och avloppsledningarna på grund av det varit problem med stopp och driftstörningar.
PlatsLerkrogsvägen 2, Hägersten
Arbetet startar2019-04-15
Förväntat klart2020-04-22
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Gustafsson, platschef
072-158 29 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten Markus Joners, byggledare
070-203 33 72
×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lerkrogsvägen och Västbergavägen
Lerkrogsvägen 2, Hägersten
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av vatten - och avloppsledningar i Ranhammarsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar de gamla vatten- och avloppsledningarna på grund av att ledningarna är i dåligt skick.
PlatsRanhammarsvägen, Bromma
Arbetet startar2019-09-02
Förväntat klart2020-07-01
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Larsson, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet komer att medföra att vi behöver gräva upp gatan.

×
Renovering av vatten - och avloppsledningar i Ranhammarsvägen
Ranhammarsvägen, Bromma
Senast uppdaterad

Ny dricksvattenledning i Hässelby strand

StatusPågående
Arbete som utförsVi lägger ny ledning från Hässelby strand till Lovön.
PlatsMaltesholmsvägen 167, Hässelby
Arbetet startar2019-08-04
Förväntat klart2020-06-30
Arbetet utförs avPEAB
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Larsson, projektledare
08 522 120 00
Mer information om arbetet

I augusti 2019 påbörjas arbetena i Hässelby strand. Vi kommer att lägga en ny ledning längs med gång-och cykelvägen från Maltesholmsbadet upp till Maltesholmsvägen 167, där vi ansluter till en befintlig ledning. Vi kommer även att sänka en sjöledning mellan Hässelby strand och Lovö i början av oktober och därmed stänga farleden under tre dygn. För er som planerar att använda er båt under denna period, hör av er till oss för närmare information. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter och kommer informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas störande.

×
Ny dricksvattenledning i Hässelby strand
Maltesholmsvägen 167, Hässelby
Senast uppdaterad

Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av avloppsledning mellan Sandviksvägen och Valfrid Brodds väg
PlatsBlåklocksvägen 85
Arbetet startar2018-10-29
Förväntat klart2019-11-30
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Jan Nykänen
070-250 32 47
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
08-522 120 00
Mer information om arbetet

På grund av brister i det befintliga ledningssystemet måste ledningen renoveras. Det kommer att ske både med s.k. rörtryckning och även grävning i gatan

×
Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen
Blåklocksvägen 85
Senast uppdaterad

Renovering av avlopp- och vattenledningar (Spångavägen 142-164)

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar gamla vatten- och avloppsledningar pga brister i befintligt ledningssystem. Vi kommer även lägga till dagvattenserviser för fastighetsägarna.
Platsspångavägen 142
Arbetet startar2019-02-04
Förväntat klart2020-06-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Mickael Jonasson
0706674410
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
08-52212000
Mer information om arbetet

Pga översvämningar i bostadshusen så genomför vi detta arbete för att förbättra ledningssystemet. Detta arbete kommer innebära att vi gräver i backen och påverka infarten till husen, men vi kommer försöka minimera störningar. Väntar du större transporter till fastigheten, kontakta gärna personal på plats.

×
Renovering av avlopp- och vattenledningar (Spångavägen 142-164)
spångavägen 142
Senast uppdaterad

Nyläggning dagvattenledning Bromstensvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av dagvattenledning i Bromstensvägen.
PlatsBromstensvägen 158, Spånga
Arbetet startar2019-03-11
Förväntat klart2020-04-17
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Peter Becker
08-585 510 00
peter.becker@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Bonilla Veléz
08-522 120 00
jader.bonilla.velez@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi ska lägga en ny dagvattenledning i Bromstensvägen för att skapa ett bättre ledningsnät för hanteringen av dagvatten i området. Arbetet görs med schaktfri metod, vilket betyder att vi schaktar där brunnarna ska vara och mellan brunnarna trycker vi ledningen under befintlig väg.

×
Nyläggning dagvattenledning Bromstensvägen
Bromstensvägen 158, Spånga
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Renovering av avloppsledning på Gamla Stockholmsvägen, Huddinge

StatusPlanerat
Arbete som utförsBefintlig avloppledning är i dåligt skick och behöver renoveras.
PlatsGamla Stockholmsvägen 40, Huddinge
Arbetet startar2019-10-22
Förväntat klart2019-10-24
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson hos entreprenör Björn Sjögren
070-941 34 35
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Renoveringen kommer att ske med infodring, dvs att vi lagar befintliga från insidan med foder. Arbetet kommer inte innebära någon grävning i gatan, all åtkomst till ledningsnätet sker från befintliga brunnar. Viss påverkan på trafiken kan förekomma i samband med arbete från brunnar i körbanan.

×
Renovering av avloppsledning på Gamla Stockholmsvägen, Huddinge
Gamla Stockholmsvägen 40, Huddinge
Senast uppdaterad

Ny avloppsledning vid Ålyckevägen och Lövsångarvägen.

StatusPågående
Arbete som utförsI samband med att den nya Långsjöskolan byggs behöver vi lägga nya avloppsledningar.
PlatsÅlyckevägen 16, Segeltorp
Arbetet startar2019-09-09
Förväntat klart2019-12-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Peter Becker, platschef
peter.becker@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson, byggledare
08-522 120 000
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att påbörjas från och med vecka 37 och pågå fram till slutet av året. Stora delar av arbetet kommer att ske med så kallad schaktfritt metod som innebär att påverkan på omgivningen blir så liten som möjligt. Dock kommer vissa delar av ledningssträckan att behöva grävas upp. Arbetet kommer delvis att pågå parallellt med byggnationen av nya Långsjöskolan. Stockholm Vatten och Avfall har tillsammans med kommunen/HUSF en dialog om varandras arbeten och tidplaner. Vi kommer att utföra vibrationsmätning på närliggande fastigheter under vibrationsalstrande arbete och har redan genomfört en förbesiktning av berörda fastigheter. Gångvägen, Ålyckestigen, som går mellan Ålyckevägen och Lövsångarvägen kommer att vara avstängd under stora delar av arbetet.

×
Ny avloppsledning vid Ålyckevägen och Lövsångarvägen.
Ålyckevägen 16, Segeltorp
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av befintliga ledningar samt bygge av ledningar och fyra dammar för dagvatten. Arbetet sker etappvis under cirka tre år.
PlatsKungens kurva
Arbetet startar2019-09-08
Förväntat klart2023-11-30
Arbetet utförs avJM
Kontaktperson hos entreprenör Kristina Viksten
073 432 69 96
kristina.viksten@jm.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Yasir Delwood
076 169 66 08
yasir.delwood@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Huddinge kommun planerar bygga ut Tangentvägen i Kungens kurva samt utveckla området. För att ta hand om regnvattnet behöver Stockholm Vatten och Avfall bygga fyra nya dagvattendammar med tillhörande dagvattenledningar utmed vägen. Ikea ska bygga ut sitt varuhus och där behöver vi lägga om två dagvattenledningar. Trafiken kommer påverkas på Dialoggatan med begränsad framkomlighet under arbetet. En gång- och cykelbana kommer flyttas. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till trafik och verksamheter och kommer informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas störande.

×
Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva
Kungens kurva
Senast uppdaterad

Förbättra kapaciteten i dagvattensystemet vid Ängsnässkolan

StatusPågående
Arbete som utförsNedgrävning av dike och omläggning av dagvattenledning för att minska risken för översvämning.
PlatsÄngsnässkolan, Centralvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-08-05
Förväntat klart2019-11-29
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Erik Jarrolf, arbetsledare
070 143 41 26
Kontaktperson på Stockholm Vatten Monika Engman
08-522 120 00
monica.engman@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet utförs på grund av brister i dagvattensystemet. Diket på skolgården ska ersättas med en ledning under mark och befintliga dagvattenledningar byts ut. Arbetet utförs med traditionellt schaktarbete. Det innebär grävningsarbeten både vid Klarabergsvägen, på Ängsnässkolans skolgård och vid Centralvägen. Arbetet påbörjas i augusti och beräknas vara klart sista november. Arbetet görs etappvis och arbetsområdet stängslas in på skolgården. Vi startar vid Centralvägen och går norrut. Arbetet utförs av Skanska. Arbetet kommer utföras med största möjliga hänsyn till skolbarnens och personalens säkerhet. Anordningar för trafikavstängning placeras ut för att skydda. Vi ber om förståelse ifall arbetet medför störningar.

×
Förbättra kapaciteten i dagvattensystemet vid Ängsnässkolan
Ängsnässkolan, Centralvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av avloppsledningar längs Björkallén, Ekbacken och Bellmansvägen

StatusPågående
Arbete som utförsInfodring av avloppsledningar samt schaktning
PlatsBellmansvägen, Trångsund
Arbetet startar2019-08-01
Förväntat klart2020-08-01
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson hos entreprenör Björn Sjögren
070-941 34 35
bjorn.sjogren@aarsleff.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander, byggledare
08-522 121 85
peter.lysander@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi renoverar gamla avloppsledningar genom infodring och vattenledningar genom rörspräckning längs Björkallén 37-47, Ekbacken samt Bellmansvägen och genom schakt längs Björkallén 22-35. Detta på grund av brister i befintligt ledningssystem. Arbetet beräknas starta 2019-08 och pågå i cirka ett år.

×
Renovering av avloppsledningar längs Björkallén, Ekbacken och Bellmansvägen
Bellmansvägen, Trångsund
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Backvägen och Videvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi byter ut vatten- och avloppsledningarna i Backvägen och Videvägen.
PlatsBackvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-01-16
Förväntat klart2019-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonas Vikner, arbetsledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Den första etappen, från den södra delen av Backvägen och fram till korsningen med Videvägen, kommer att avslutas i juni. Backvägen är körbar under hela byggtiden men med begränsad framkomlighet. Den andra etappen kommer att pågå mellan maj och årsskiftet 2019/2020. Den börjar vid korsningen Backvägen/Videvägen och fortsätter successivt norrut fram till Videvägen 26. Arbetet innebär att Videvägen mellan Backvägen och Anders Klockares väg kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under juni-november. Boende kommer att ha tillträde till sina fastigheter under byggtiden men med begränsad framkomlighet för fordonstrafik.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Backvägen och Videvägen
Backvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Va-utbyggnad i Backen-Västra

StatusPlanerat
Arbete som utförsVi bygger ut med kommunalt vatten och avlopp i Backen- Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-03-01
Förväntat klart2021-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
×
Va-utbyggnad i Backen-Västra
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Ny- och omläggning av vatten- och avloppsledningar (Solhagaparken, Masmo)

StatusPågående
Arbete som utförsI samband med exploateringar i området lägger vi nya, och renoverar gamla vatten och avloppsledningarb för att säkra vattenförsörjningen i området.
PlatsVarvsvägen, Vårby
Arbetet startar2019-03-25
Förväntat klart2019-11-08
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Patrik Sundman
010-449 82 88
Kontaktperson på Stockholm Vatten Åke Söderdahl, byggledare
076-835 13 34
Mer information om arbetet

Fastighetsbesiktning har utförts av Nitro Consult AB och vibrationsmätare har satts upp på vissa fastigheter.

×
Ny- och omläggning av vatten- och avloppsledningar (Solhagaparken, Masmo)
Varvsvägen, Vårby
Senast uppdaterad

Vi renoverar Fornborgens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar första etappen av Fornborgens vattentorn.
PlatsFornborgen KP, Polvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2019-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
×
Vi renoverar Fornborgens vattentorn
Fornborgen KP, Polvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2023-03-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. Området byggs ut i etapper. Se mer information om status för de olika områdena på www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk

StatusPågående
Arbete som utförsFlera olika entreprenörer
PlatsHenriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Arbetet startar2016-03-01
Förväntat klart2029-07-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening,
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny teknik. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar med membranfiltrering.

I Henriksdalsberget bygger vi en tunnel för den teknik som behövs för att driva den nya reningstekniken. Tunneln sprängs fram ovanför reningsverkets bassänger under husen på Henriksdalsberget och beräknas vara färdigsprängd sommaren 2020.

Inne på Stockholm Vatten och Avfalls område uppe på Henriksdalsberget bygger vi en ny anläggning för hantering av det slam som produceras av reningsverket. Det innebär att vi spränger ut berg för att få plats med anläggningen och att två nya byggnader ska byggas på berget.

Därutöver ska de befintliga slamtankarna och de sju rötkamrarna på berget renoveras.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening.

×
Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Senast uppdaterad