Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Omläggning av vatten- och avloppsledningar vid Rudammsvägen och Bigarråvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:För att förbereda marken inför kommande exploateringar i området lägger vi om vatten- och avloppsledningar.
Plats:Ruddammsvägen 8-11, Stockholm
Arbetet startar:2018-03-19
Förväntat klart:2018-08-03
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Björn Larsson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att utföras med traditionellt schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan.. Det kommer innebära att ett körfält behöver stängas av och tillfälligt trafikljus för växeltrafik. Även busshållplatser kommer att flyttas en bit längre bort på gatan.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar vid Rudammsvägen och Bigarråvägen
Ruddammsvägen 8-11, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledning 700m

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av vattenledning med delvis rörspräckning och schakt
Plats:Heleneborgsgatan, Stockholm
Arbetet startar:2018-04-15
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson hos entreprenör: Anders Ahlin
08-522 138 14
anders.ahlin@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Sofia Barcefer
08-522 128 63
sofia.barcefer@svoa.se
×
Renovering av vattenledning 700m
Heleneborgsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Omläggning vatten & avloppledningar p.g.a exploatering av ny fastighet

Status:Pågående
Arbete som utförs:Ny sträckning för vatten & avlopps. Ledningarna förläggs i gatan
Plats:Ruddammsvägen 8, Stockholm
Arbetet startar:2018-03-12
Förväntat klart:2018-06-21
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson hos entreprenör: Björn Larsson
08-52213222
bjorn.larsson@svoa.se
×
Omläggning vatten & avloppledningar p.g.a exploatering av ny fastighet
Ruddammsvägen 8, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledning

Status:Pågående
Arbete som utförs: Omläggning av ledningen sker genom så kallad rörspräckning, en metod som används för att minimera schaktarbetet.
Plats:Norrbackagatan 9, Stockholm, Tukholma
Arbetet startar:2018-03-05
Förväntat klart:2018-04-27
Arbetet utförs av:Egen regi
Kontaktperson hos entreprenör: Björn Larsson
08-522 132 22
bjorn.larsson@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Sofia Barcefer
08-522 120 63
sofia.barcefer@svoa.se
×
Renovering av vattenledning
Norrbackagatan 9, Stockholm, Tukholma
Senast uppdaterad

Nyläggning av vatten- och avloppsledningar i Tegeluddsvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar
Plats:Tegeluddsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-11-27
Förväntat klart:2018-09-07
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Edmund van der Heijden
070-685 40 58
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Stefan Borg (byggledare)
070-092 46 89
×
Nyläggning av vatten- och avloppsledningar i Tegeluddsvägen
Tegeluddsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Ny sjöledning mellan Stora Essingen och Gröndal

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi byter ut den gamla sjöledningen mot en ny.
Plats:Essinge strandstig
Arbetet startar:2018-02-05
Förväntat klart:2018-07-20
Arbetet utförs av:JVAB och Sventab
Kontaktperson hos entreprenör: Jonas Wahlqwist, platschef
070-517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Monika Engman
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Ledningen kommer att sänkas med hjälp av dykare.

×
Ny sjöledning mellan Stora Essingen och Gröndal
Essinge strandstig
Senast uppdaterad

Norrort Prenumerera på arbeten och störningar Norrort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Norrort?

Inga störningar

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Renovering av VA-ledningar (Spindelv., Pukslagargatan mfl.)

Status:Pågående
Arbete som utförs:Befintliga VA-ledningar i området renoveras.
Plats:Pukslagargatan 18, Älvsjö
Arbetet startar:2018-04-09
Förväntat klart:2018-12-31
Arbetet utförs av:Birka Markbyggnad AB
Kontaktperson hos entreprenör: Alexander Nordin, projektingenjör
076-119 56 68
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Min Lapinski, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

För att åtgärda driftsäkerheten i området renoveras befintliga VA-ledningar på Spindelvägen, Pukslagargatan, Långbrodalsvägen och Långsjövägen. Arbetet inleds 2018-04-09 i korsningen Spindelvägen/Pukslagargatan ner mot Långsjövägen. Mer information har lämnats i brevlådan till berörda i närområdet.

×
Renovering av VA-ledningar (Spindelv., Pukslagargatan mfl.)
Pukslagargatan 18, Älvsjö
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledningar (Sköndal)

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi renoverar vattenledningarna på Smörbrödsvägen, men även på Mazarinvägen, Katalanvägen och Bagargränd.
Plats:Smörbrödsvägen, Sköndal
Arbetet startar:2018-04-09
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Henrik Cransér, arbetsledare
0734091026
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Jörgen Boman. byggledare
08-522120 00
Mer information om arbetet

Efter återkommande problem med vattenläckor kommer vi att renovera och på vissa ställen även byta ut vattenledningarna. Det kommer att vara begränsad framkomlighet i arbetsområdet vilket vi beklagar.

×
Renovering av vattenledningar (Sköndal)
Smörbrödsvägen, Sköndal
Senast uppdaterad

Omläggning av vattenlednig i Sjöviksbacken

Status:Pågående
Arbete som utförs:Förstärkning av vattennätet för att förstärka vattenledningsnätet.
Plats:Sjöviksbacken 55, Stockholm
Arbetet startar:2018-02-06
Förväntat klart:2018-08-10
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Annika Hartonen
070-520 96 22
annika.hartonen@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-522 132 50
par.hall@svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall kommer att förstärka vattenledningssystemet i området för att möta ökat kapacitetsbehov. Ny vattenledning kommer att förläggas i Sjöviksbacken. Arbetet kommer att bedrivas av Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med entreprenadföretaget JVAB.

×
Omläggning av vattenlednig i Sjöviksbacken
Sjöviksbacken 55, Stockholm
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten och avlopp.

Status:Pågående
Arbete som utförs:Uppdimensionering av befintlig kombiledning samt byte av vattenledning
Plats:Stjernströms Väg, Hägersten
Arbetet startar:2018-02-12
Förväntat klart:2018-04-30
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Christian Herolf
070- 645 22 21
christian.herolf@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Annika Falkmar
08- 522 128 73
annika.falkmar@svoa.se
Mer information om arbetet

På en sträcka av 100m behöver den kombinerade ledningen K225 uppdimensioneras till K400, samtidigt lägger vi om vattenledningen.

×
Omläggning av vatten och avlopp.
Stjernströms Väg, Hägersten
Senast uppdaterad

Byte av va-ledning

Status:Pågående
Arbete som utförs:Arbetet kommer att utföras genom konventionell helschaktsarbete, dvs. att gatan grävs upp.
Plats:Skärholmsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-07-19
Förväntat klart:2018-11-01
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén, JVAB
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
christina.s.andersson@svoa.se
Mer information om arbetet

På grund av Trafikverkets arbeten med Förbifart Stockholm behöver arbeten med byte av va-leding utföras. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Byte av va-ledning
Skärholmsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovera vatten- och avloppsledningar samt lägga ny dagvattenledning
Plats:Medlemsvägen, Enskede Gård
Arbetet startar:2018-01-15
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Jonas Wahlkvist
070 517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall
08-522 120 00
eva.lagerwall@svoa.se
×
Renovering av vatten- och avloppsledningar
Medlemsvägen, Enskede Gård
Senast uppdaterad

Flytt av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar
Plats:Trollesundsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-12-18
Förväntat klart:2018-05-18
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Mikael Wall
0733039781
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Stefan Nyberg, byggledare
0730830240
Mer information om arbetet

I samband med exploateringar i området måste vi flytta de befintliga ledningarna för vatten och avlopp och lägga nya. Arbetet kommer att innebära helavstängning av denna del av Trollesundsvägen för bilar. Cyklister och gående leds förbi gropen på breddad trottoar.

×
Flytt av vatten- och avloppsledningar
Trollesundsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Flytt av vatten- och avloppsledningar i Gröndalsvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vatten- och avloppsledningar ska flyttas till nya lägen.
Plats:Gröndalsvägen 122-136, Stockholm
Arbetet startar:2017-11-27
Förväntat klart:2018-04-30
Arbetet utförs av:Lefa Mark AB
Kontaktperson hos entreprenör: Johan Munters
070-890 88 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Zilan Ciftci
076-535 51 33
Mer information om arbetet

Stockholmshem ska bygga studentbostäder på sin fastighet Bottenstocken 11. Stockholm Vatten och Avfall har befintliga ledningar som korsar fastigheten, som nu behöver flyttas på för att möjliggöra exploateringen. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt till fastigheterna Bottenstocken 11 och Bottenstocken 13 vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av personalen på plats Trafiken på Gröndalsvägen kommer att ledas över en temporär väg under delar av byggarbetstiden

×
Flytt av vatten- och avloppsledningar i Gröndalsvägen
Gröndalsvägen 122-136, Stockholm
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av avloppsledning i Blåklocksvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Efter återkommande stopp i avloppsledningen kommer den att läggas om så att svackorna som orsakar stopp med källaröversvämningar som följd byggs bort.
Plats:Blåklocksvägen, Hässelby
Arbetet startar:2018-01-29
Förväntat klart:2018-09-30
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Jan Nykänen
070-250 32 47
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Tony Nyberg
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Omläggningen av avloppsledningen i i Blåklocksvägen görs mellan Sandviksvägen och Valfrid Brodds väg.

×
Renovering av avloppsledning i Blåklocksvägen
Blåklocksvägen, Hässelby
Senast uppdaterad

Renovering av ledning i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergöksvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten och Avfall kommer att renovera dagvatten- och avloppsledningar i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergökssvängen.
Plats:Hagmarksvägen, Vällingby
Arbetet startar:2017-10-16
Förväntat klart:2018-06-08
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Platschef, Sammi Strandberg
070-288 30 80
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall Projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet har föranletts av brister i befintligt ledningssystem. Omläggning av ledningarna sker till största delen med schaktfri metod, en metod med mindre påverkan då man inte behöver gräva upp hela ledningen. Men även traditionell schakt förekommer där vi behöver gräva upp hela ledningen. Arbetet kommer att påbörjas under v 42 och hela arbetet planeras vara klart omkring v 22 2018. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra nätet.

×
Renovering av ledning i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergöksvägen
Hagmarksvägen, Vällingby
Senast uppdaterad

Nya vatten- och avloppsledningar i Follingbogatan i Beckomberga

Status:Pågående
Arbete som utförs:I Follingegatan, Beckomberga, läggs nya vatten- och avloppsledningar samt dagvattenmagasin med tillhörande pumpstation.
Plats:Follingbogatan, Stockholm
Arbetet startar:2017-03-01
Förväntat klart:2018-05-20
Arbetet utförs av:JM Entreprenad
Kontaktperson hos entreprenör: Bengt Öhman
08-782 15 18
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Richard Truedsson
08-522 131 89
×
Nya vatten- och avloppsledningar i Follingbogatan i Beckomberga
Follingbogatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Abrahamsberg Byggmästarv/Arkitektv. Renovering av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vattenrenoverar vatten- och avloppsledningar i Bymmästar- och Arkitektvägen.
Plats:Byggmästarvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-01-03
Förväntat klart:2018-05-25
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten
Kontaktperson hos entreprenör: Harry Åhlberg
08-522 120 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet utförs pga brister i befintligt ledningsnät och är nödvändigt för att trygga vattenförsörjningen i området.Renovering av ledningarna sker till största delen med sk schaktfri metod. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av personalen på plats.

×
Abrahamsberg Byggmästarv/Arkitektv. Renovering av vatten- och avloppsledningar
Byggmästarvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Renovering av spillvatten-och vattenledningar

Status:Planerat
Arbete som utförs:Rörspräckning, Strumpinfodring
Plats:Lännavägen 101, Huddinge
Arbetet startar:2018-05-02
Förväntat klart:2018-07-06
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Singh Bakhshis NCC
073-709 78 87
bakhshis.singh@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Joakim Olsson
08-522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

VAR: Lännavägen 101-123 VAD: NCC ska på uppdrag av SVOA renovera spillvatten- och vattenledningar. HUR: Arbetet kommer utföras genom att man spräcker den befintliga ledningen samtidigt som man drar in en ny ledning.

×
Renovering av spillvatten-och vattenledningar
Lännavägen 101, Huddinge
Senast uppdaterad

Råbocksvägen, renovering av vattenledning 250m

Status:Planerat
Arbete som utförs:Uybyte av vattenledning
Plats:Råbocksvägen 21, Huddinge
Arbetet startar:2018-05-01
Förväntat klart:2018-09-28
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson hos entreprenör: Jonas Wikner
08-522 132 21
jonas.wikner@svoa.se
×
Råbocksvägen, renovering av vattenledning 250m
Råbocksvägen 21, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten och avlopp.

Status:Pågående
Arbete som utförs:Uppdimensionering av befintlig kombiledning samt byte av vattenledning
Plats:Stjernströms Väg, Hägersten
Arbetet startar:2018-02-12
Förväntat klart:2018-04-30
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Christian Herolf
070- 645 22 21
christian.herolf@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Annika Falkmar
08- 522 128 73
annika.falkmar@svoa.se
Mer information om arbetet

På en sträcka av 100m behöver den kombinerade ledningen K225 uppdimensioneras till K400, samtidigt lägger vi om vattenledningen.

×
Omläggning av vatten och avlopp.
Stjernströms Väg, Hägersten
Senast uppdaterad

Omläggning av VA-ledningar - Midsommar- och Fågelsångsvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Traditionellt schaktarbete för VA och väg.
Plats:Midsommarvägen, Huddinge
Arbetet startar:2017-08-10
Förväntat klart:2018-05-31
Arbetet utförs av:SVEAB
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Min Lapinski
08-522 120 00
min.lapinski@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av VA-ledningar i samband med att ny väg mellan Midsommarvägen och Fågelsångsvägen byggs. Arbetet utförs tillsammans med Huddinge kommun, se Huddinge kommuns hemsida för mer info

×
Omläggning av VA-ledningar - Midsommar- och Fågelsångsvägen
Midsommarvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av spillvatten- och vattenledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av spillvatten- och vattenledningar i nedan uppradade gator
Plats:Egnahemsvägen 2, Huddinge
Arbetet startar:2017-07-30
Förväntat klart:2018-05-07
Arbetet utförs av:JVAB och Aarsleff
Kontaktperson hos entreprenör: Stefan Gustavsson JVAB
072-158 29 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
Mer information om arbetet

Var: Egnahemsvägen mellan Långkärrsvägen och Mogropsvägen, Västergårdsvägen mellan Långkärrsvägen och Sofiebergsvägen samt Stubbkärrsvägen.
Vad: Det som vi ska göra är att renovera spillvatten- och vattenledningar i samtliga gator.
Hur: Arbetet kommer att utföras med renovering d.v.s. ett nytt rör dras in det befintliga röret. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil.
Övrigt: Även boende på andra omkringliggande gator påverkas. Arbetet kommer att vara klart vecka 13, 2018 men återställning av asfalt sker under våren/sommaren 2018.

×
Renovering av spillvatten- och vattenledningar
Egnahemsvägen 2, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun.
Plats:Vistavägen, Huddinge
Arbetet startar:2015-11-30
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:BIRKA
Kontaktperson hos entreprenör: Andreas Hahn 076-119 56 57, byggledare Johnny Sundberg 070-550 91 35
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Johanna Cedergren
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge
Vistavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge.
Plats:Förrådsvägen 14
Arbetet startar:2016-08-15
Förväntat klart:2018-06-28
Arbetet utförs av:Järfälla VA
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Wilmin
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge. Då området växer med fler bostäder behöver ledningskapaciteten öka. Arbetet kommer att utföras med traditionell schackt, dvs att vi gräver ner nya ledningar i marken. Arbetet utförs av entreprenören Järfalla VA. Arbetet kommer att innebära en del begränsningar med att ta sig in på Förrådsvägen och Sjödalsvägen med bil. Även boende på andra omkringliggande gator kommer att påverkas. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar.

×
Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge
Förrådsvägen 14
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun och området byggs ut i fyra olika etapper och entreprenader
Plats:Gladö kvarn
Arbetet startar:2015-03-02
Förväntat klart:2019-11-29
Arbetet utförs av:SIAAB (etapp 1 och 2). Veidekke (etapp 4). Etapp 3 meddelas senare.
Kontaktperson hos entreprenör: Tomas Ragnarsson (SIAAB)
076-100 56 35.
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christer Bergh, byggledare. Hanterar bygg- och driftsfrågor. Telefon: 070-550 99 72. Dennis Ropero. Hanterar frågor om anslutningskostnader etc. Telefon: 08-522 137 20. Anders Jackson. Övriga frågor. Telefon: 010-484 41 91.
Mer information om arbetet

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt VA-system samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Därmed ges möjlighet för ett permanent-boende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar. Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Även busslinjen påverkas och läggs om. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunalt vatten- avloppssystem
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Inga störningar

Andra kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Andra kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Andra kommuner?

Inga störningar