Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Vi renoverar Trekantens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn.
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2020-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08 522 120 00
×
Vi renoverar Trekantens vattentorn
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya avloppsledningar i Riddarfjärden

StatusPågående
Arbete som utförsNya ledningar för avloppsvatten ska läggas.
PlatsKungsholms hamnplan, Stockholm
Arbetet startar2019-01-01
Förväntat klart2020-07-31
Mer information om arbetet

Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. Den avloppsledning som finns idag måste bytas ut och kapaciteten behöver utökas för framtidens behov. Arbetet är nödvändigt för att trygga avloppshanteringen. I områden där de nya avloppsledningarna kommer korsa gatorna Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand behöver vi under perioder gräva för att lägga nya rör. Arbetet startar januari 2019. Norr Mälarstrand: Spontning kommer påbörjas vecka 7 och tar cirka 2-3 veckor. Spontning innebär att vi sätter upp en typ av vägg som stabiliserar arbetsgropen. Arbetet kan tidvis innebära störande ljud, men kommer enbart utföras dagtid. Söder Mälarstrand: Spontning kommer påbörjas vecka 7 eller 8 och tar cirka 2-3 veckor. Spontning innebär att vi sätter upp en typ av vägg som stabiliserar arbetsgropen. Under vecka 10 och vecka 12 kommer borrarbeten utföras som även de kan tidvis uppfattas störande.

×
Nya avloppsledningar i Riddarfjärden
Kungsholms hamnplan, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Pukslagargatan (Älvsjö)

StatusPågående
Arbete som utförsBefintliga vatten- och avloppsledningar i området renoveras.
PlatsPukslagargatan 18, Älvsjö
Arbetet startar2018-04-09
Förväntat klart2019-04-30
Arbetet utförs avBirka Markbyggnad AB
Kontaktperson hos entreprenör Alexander Nordin, projektingenjör
076-119 56 68
Kontaktperson på Stockholm Vatten Min Lapinski, projektledare
08-522 120 00
@
Mer information om arbetet

För att åtgärda driftsäkerheten i området renoveras befintliga VA-ledningar på Spindelvägen, Pukslagargatan, Långbrodalsvägen och Långsjövägen. 2019-02-14: Projektet är försenat på grund av oförutsedda bergarbeten. Preliminärt avslut uppskattas till slutet av april. Schaktarbeten pågår nu huvudsakligen i korsningen Långbrodalsvägen/Pukslagargatan.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Pukslagargatan (Älvsjö)
Pukslagargatan 18, Älvsjö
Senast uppdaterad

Nya avloppsledningar i Eksätravägen, Skärholmen

StatusPågående
Arbete som utförsTvå befintliga ledningar för avlopp- och dagvatten ska bytas till nya ledningar i samma läge.
PlatsEksätravägen 286, Skärholmen
Arbetet startar2019-02-01
Förväntat klart2019-09-02
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Johan Odelius
076-521 53 33
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander, Byggledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Två befintliga ledningar för avlopp- och dagvatten ska bytas till nya ledningar i samma läge. Ledningarna ligger utmed Eksätravägen i grönytan och över parkeringarna inom Skådebrödernas samfällighetsförening. Vi kommer behöva använda spont vid grävningen vilket kan innebär en del störande arbete. På den östra delen av sträckan används så kallad shacktfri metod, ny ledning förs in i befintlig ledning nere i marken, för att minimera störningarna. Ett antal träd behöver tas ner som står i vägen för arbetet. De som idag står på ledningen kommer inte återplanteras i samma läge. När arbetet är klart kommer marken på hela sträckan återställas till befintligt skick.

×
Nya avloppsledningar i Eksätravägen, Skärholmen
Eksätravägen 286, Skärholmen
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Filipstadsbacken (Farsta)

StatusPågående
Arbete som utförsVi har sett att det finns brister i de ledningar som finns idag och renoverar dem för att säkra vattenleveransen för framtiden.
PlatsFilipstadsbacken, Farsta
Arbetet startar2019-01-28
Förväntat klart2019-07-26
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Singh Bakhshis
0737097887
Kontaktperson på Stockholm Vatten Viktor Mickelsson
Mer information om arbetet

Vi kommer att behöva gräva upp gatan och det kommer under denna tid vara begränsad framkomlighet vid arbetsområdet. Gatan kommer attvara enkelriktad under tiden. Busshållplatserna runt Filipstadsbacken kommer tillfälligt dras in och hållplatsen kommer istället att vara vid Mårbackagatan. När dricksvattenledningarna behöver kopplas om kommer vattenleveransen att stängas kortvarigt. Dessa vattenavstängningar kommer att aviseras i förväg av personalen på plats.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Filipstadsbacken (Farsta)
Filipstadsbacken, Farsta
Senast uppdaterad

Underhållsarbete på Skärmbassäng

StatusPågående
Arbete som utförsUnderhållsarbete på Skärmbassäng
Platsfarstagårdsvägen
Arbetet startar2018-10-08
Förväntat klart2019-04-27
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Bonilla Veléz
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Föråldrad skärmbassäng som behöver rustas upp

×
Underhållsarbete på Skärmbassäng
farstagårdsvägen
Senast uppdaterad

Flytt och nyläggning av vatten- och avloppsledningar kring Farsta sjukhem

StatusPågående
Arbete som utförsVi lägger nya lednignar och flyttar gamla ledningar för att möjliggöra en kommande exploatering av området.
PlatsFarsta sjukhem, Farsta
Arbetet startar2018-10-29
Förväntat klart2019-03-29
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Henrik Holmgren
henrik.holmgren@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christer Bergh, byggledare. Hanterar bygg- och driftsfrågor. Telefon: 070-550 99 72. Dennis Ropero. Hanterar frågor om anslutningskostnader etc. Telefon: 08-522 120 00.
Mer information om arbetet

Exploatering med byggande av ca 700 nya lägenheter, stora delar av området utgörs av fastigheten som tidigare inrymt Farsta sjukhem. Arbetet med de nya ledningarna kan innebära viss störning för er som bor i området. Vi kommer att göra allt för att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt.

×
Flytt och nyläggning av vatten- och avloppsledningar kring Farsta sjukhem
Farsta sjukhem, Farsta
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av vatten & avloppsledningar Arkitektvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRörspräckning befintliga vattenledningar samt infodring avloppsledningar
PlatsArkitektvägen, Bromma
Arbetet startar2018-06-18
Förväntat klart2019-03-31
Arbetet utförs avStockholm Vatten
Kontaktperson hos entreprenör Harry Åhlberg
0852212000
harry.ahlberg@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jerry Bäckström
0852212000
jerry.backstrom@svoa.se
Mer information om arbetet

Arbetet har föranletts av återkommande driftsstörningar i de aktuella ledningarna. Omläggning av ledningarna sker dels genom s.k. schaktfria metoder: rörspräckning och infordring, samt genom traditionellt helschaktsarbete. Rörspräckning betyder att vi kommer att ha flera gropar öppna samtidigt som plåtas efter hand. När rörspräckingen är färdig kommer groparna att fyllas. Helschakt innebär att vi kommer att gräva fram ledningen och byta ut denna, i och med detta kommer det att vara hål i gatan (ca 15-20m i taget) under tiden som arbetet pågår. Den planerade sluttiden för arbetet har reviderats och hela etappen planeras vara klart till sista mars 2019.

×
Renovering av vatten & avloppsledningar Arkitektvägen
Arkitektvägen, Bromma
Senast uppdaterad

Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av avloppsledning mellan Sandviksvägen och Valfrid Brodds väg
PlatsBlåklocksvägen 85
Arbetet startar2018-10-29
Förväntat klart2019-08-16
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Jan Nykänen
070-250 32 47
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
08-522 120 00
Mer information om arbetet

På grund av brister i det befintliga ledningssystemet måste ledningen renoveras. Det kommer att ske både med s.k. rörtryckning och även grävning i gatan

×
Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen
Blåklocksvägen 85
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Vi renoverar Fornborgens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar första etappen av Fornborgens vattentorn.
PlatsFornborgen KP, Polvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2019-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
×
Vi renoverar Fornborgens vattentorn
Fornborgen KP, Polvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Montering bojor på 1200mm vattenledning i Utsälje

StatusPågående
Arbete som utförsBojning av skarvar
PlatsGamla Stockholmsvägen 36A, Huddinge
Arbetet startar2019-02-01
Förväntat klart2019-04-30
Arbetet utförs avEgen Regi
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonas Wikner
08-522 132 21
jonas.wikner@svoa.se
×
Montering bojor på 1200mm vattenledning i Utsälje
Gamla Stockholmsvägen 36A, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2023-03-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. Området byggs ut i etapper. Se mer information om status för de olika områdena på www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledning i Stambanevägen (Stuvsta)

StatusPågående
Arbete som utförsEfter problem med läckor renoverar vi nu vattenledningen i Stambanevägen
PlatsStambanevägen, Huddinge
Arbetet startar2019-02-04
Förväntat klart2019-05-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Singh Bakhshis
073-709 78 87
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08-522 120 00
×
Renovering av vattenledning i Stambanevägen (Stuvsta)
Stambanevägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Backvägen och Videvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi byter ut vatten- och avloppsledningarna i Backvägen och Videvägen.
PlatsBackvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-01-16
Förväntat klart2019-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonas Vikner, arbetsledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Den första etappen pågår mellan januari och maj 2019 och startar vid den södra delen av Backvägen och fortsätter norr ut fram till korsningen med Videvägen. Backvägen kommer att vara körbar under hela byggtiden men med begränsad framkomlighet. Den andra etappen kommer att pågå mellan maj och årsskiftet 2019/2020. Den börjar vid korsningen Backvägen/Videvägen och fortsätter successivt norrut fram till Videvägen 26. Arbetet innebär att Videvägen mellan Backvägen och Anders Klockares väg kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Boende kommer att ha tillträde till sina fastigheter under byggtiden men med begränsad framkomlighet för fordonstrafik.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Backvägen och Videvägen
Backvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Midgårdsvägen, Huddinge

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar vatten- och avloppsledningar i Midgårdsvägen, Huddinge
PlatsMidgårdsvägen, Huddinge
Arbetet startar2018-09-24
Förväntat klart2019-03-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Singh Bakhshis, arbetsledare
073-709 78 87
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson, byggledare
08-522 137 92
Mer information om arbetet

Syftet med arbetet är att åtgärda brister i befintligt ledningssystem. Renoveringen av ledningarna sker till stor del med schaktfri metod, dvs att vi inte behöver gräva upp hela sträckan som ska lagas. Arbetena planeras påbörja i augusti 2018 och beräknas vara klara i december 2018. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet medför störningar, men det är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras i förväg av Stockholm Vatten och Avfall.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Midgårdsvägen, Huddinge
Midgårdsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Hälsovägen och Spektrumgången: omläggning avlopp

StatusPågående
Arbete som utförsStyrda borrningar för nya avloppsledningar
PlatsHälsovägen och Spektrumgången
Arbetet startar2018-10-11
Förväntat klart2019-03-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör -
-
-
Kontaktperson på Stockholm Vatten Min Lapinski, projektledare
08-522 131 85
min.lapinski@svoa.se
Mer information om arbetet

SVOA lägger nya avloppsledningar med hjälp av schakt-fri metod(styrda borrningar) inför kommande exploatering av Hälsovägen. Schaktfri metod innebär att två gropar grävs, en för vardera arbetsområde. Schakten kommer vara större än normalt då ledningarna ska läggas djupt. Slutdatumet för omläggningen är framflyttad till slutet av mars 2019. Anledningen är att de geotekniska förutsättningarna har ändrats och att vi därför måste byta till andra schakt-fria metoder.

×
Hälsovägen och Spektrumgången: omläggning avlopp
Hälsovägen och Spektrumgången
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Torsvägen och Kyrkhagsvägen (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar och byter ut vatten- och avloppsledningarna på grund av det varit problem med stopp och driftstörningar.
PlatsTorsvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-01-07
Förväntat klart2019-05-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Henrik Holmgren
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att medföra en del problem med framkomligheten.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Torsvägen och Kyrkhagsvägen (Huddinge)
Torsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten och avlopp på Svensborgsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten och avlopp.
PlatsSvensborgsvägen, Huddinge
Arbetet startar2018-11-07
Förväntat klart2019-06-28
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Michael Litholm
michael.litholm@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.

×
Omläggning av vatten och avlopp på Svensborgsvägen
Svensborgsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av vatten och avlopp på Långkärrsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten och avlopp.
PlatsLångkärrsvägen 70, Huddinge
Arbetet startar2018-11-12
Förväntat klart2019-09-02
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Gustafsson
stefan.gustafsson@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08-522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.

×
Renovering av vatten och avlopp på Långkärrsvägen
Långkärrsvägen 70, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten och avlopp.

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten och avlopp.
PlatsGnejsvägen 10, Huddinge
Arbetet startar2018-08-13
Förväntat klart2019-06-28
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Michael Litholm
070- 645 22 21
michael.litholm@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08-522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.

×
Omläggning av vatten och avlopp.
Gnejsvägen 10, Huddinge
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Inga störningar