Till sidans huvudinnehåll

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Omläggning av vatten-och avloppsledningar vid Nordenskiöldsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsarbete
PlatsNordenskiöldsgatan, Stockholm
Arbetet startar2020-03-30
Förväntat klart2020-06-15
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Dolovan Ahmed
08-522 137 08
dolovan.ahmed@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av ledningar för vatten-och avlopp kommer att utföras vid Nordenskiöldsgatan samt korsningen, Nordenskiöldsgatan/Beckholmsvägen.

Den vatten- och avloppsledning som idag finns behöver bytas ut på grund av återkommande driftsstörningar. Arbetet är nödvändigt för att säkra den framtida leveransen av vatten och avlopp. Omläggningen innebär att vi i etapper behöver gräva i delar av Nordenskiöldsgatan och korsningen, Nordenskiöldsgatan/Beckholmsvägen.

Vi försöker att ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter och kommer att informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas som störande. Planerar du större transporter till fastigheten är det lämpligt att kontakta ansvarig person på Stockholm Vatten och Avfall.

×
Omläggning av vatten-och avloppsledningar vid Nordenskiöldsgatan
Nordenskiöldsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya avloppsledningar vid Kungsholms hamnplan/Norr Mälarstrand

StatusPågående
Arbete som utförsNya ledningar för avloppsvatten ska läggas.
PlatsKungsholms hamnplan 2, Stockholm
Arbetet startar2019-01-01
Förväntat klart2020-07-31
Arbetet utförs avPEAB
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christina Strömstedt Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. Den avloppsledning som finns idag måste bytas ut och kapaciteten behöver utökas för framtidens behov. Arbetet är nödvändigt för att trygga avloppshanteringen. I områden där de nya avloppsledningarna kommer korsa gatorna Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand behöver vi under perioder gräva för att lägga nya rör. Arbetet startade januari 2019. Status på arbetena vid Norr Mälarstrand: I januari 2020 startar arbeten på Kungsholms hamnplan (se karta). Där kommer vi gräva för att lägga nya avloppsledningar. I och med arbetena behöver vi ta ner träd utanför Kungsholms hamnplan 2. Nya träd kommer planteras efter avslutat arbete. Ett körfält kommer vara avstängt på Norr Mälarstrand och trafiken kommer att regleras med trafikljus. På Kungsholms hamnplan kommer trafiken bli enkelriktad med utfart mot Norr Mälarstrand. Alla portar kommer alltid vara tillgängliga.

×
Nya avloppsledningar vid Kungsholms hamnplan/Norr Mälarstrand
Kungsholms hamnplan 2, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten och avloppsledningar i Gotlandsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsLedningar för avloppsvatten och dricksvatten ska renoveras och läggas om på Gotlandsgatan och i Gotlandsparken. De ledningar som finns idag måste bytas ut och kapaciteten behöver utökas för framtidens behov. Arbetet är även nödvändigt för att trygga avloppshanteringen samt säkerställa en effektiv drift och god vattenkvalitet.
PlatsGotlandsgatan 61, Stockholm
Arbetet startar2019-10-14
Förväntat klart2020-04-30
Kontaktperson hos entreprenör Mohamed Abdikarim, platschef
070- 020 14 31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

På vissa sträckor är det nödvändigt med grävarbeten för att kunna renovera vatten- och avloppsledningarna. Framkomligheten kommer att påverkas av arbetet och vissa sträckor kommer i etapper att begränsas till ett körfält. Underhållsarbetet kommer även påverka parkeringsmöjligheterna. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter och kommer i förväg att informera om arbeten som kan uppfattas störande. Arbetet förväntas starta i oktober 2019 och förväntas pågå till april 2020. Arbetsområdet innefattar hela Gotlandsgatan och Gotlandsparken, från Götgatan fram till Katarina Bangata. Arbetet kommer ske i etapper och inledas från Gotlandsparken och Katarina Bangata samtidigt. Därefter kommer arbeten genomföras mellan Östgötagatan och Södermannagatan.

×
Renovering av vatten och avloppsledningar i Gotlandsgatan
Gotlandsgatan 61, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Ny avloppsledning vid Duvbergsvägen/Vårby Allé

StatusPågående
Arbete som utförsVi lägger nya avloppledningar till den nya fastighet som ska byggas på Duvbergsvägen 1-3/Vårby Allé
Platsvårby alle 1
Arbetet startar2020-02-19
Förväntat klart2020-06-30
Kontaktperson hos entreprenör Benjamin Lagerbäck, arbetsledare
010-44963 28
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson, byggledare
08-522 137 92
Mer information om arbetet

Vi förbereder med nya avloppsledningar till den fastighet som ska byggas på Duvbergsvägen. HUR? I februari kommer fyra mindre gropar att grävas i Duvbergsvägen. Därefter kommer miljö- och geotekniska undersökningar att utföras i mars invid Duvbergsvägen och Vårby Allé (se röd linje i karta). Detta kommer att göras av företaget Sigma med hjälp av provtagningsutrustning på plats. Lite senare i vår kommer vi att gräva för att lägga ner ledning i mark längs den röda linjen på kartan. Vi återkommer med mer information om det längre fram. Boende kommer att ha tillträde till sina fastigheter under byggtiden men med begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Vi ber om förståelse ifall arbetena medför störningar. Planerar du större transporter till berörda fastigheter är det lämpligt att kontakta personalen på plats.

×
Ny avloppsledning vid Duvbergsvägen/Vårby Allé
vårby alle 1
Senast uppdaterad

Nya ledningar i Kvicksundsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsPå Kvicksundsvägen lägger vi nya vatten, avlopps och dagvattenledningar inför den kommande depåbyggnaden för tunnelbanan.
PlatsKvicksundsvägen, Farsta
Arbetet startar2020-02-05
Förväntat klart2021-01-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Christoffer Rehnström,
070-5170667
Kontaktperson på Stockholm Vatten Pär Hall
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Under arbetet kommer vi att spränga ner i berget och borra ledningar under den kommande tunnelbanan. Vägen kommer vara öppen för trafik. För mer information om depåbyggnaden: https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/depa-arbeten

×
Nya ledningar i Kvicksundsvägen
Kvicksundsvägen, Farsta
Senast uppdaterad

Vi renoverar Trekantens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn. Arbetet kommer ske i etapper fram till 2024. Renoveringen av vattentornet är nödvändig för att trygga framtidens vattenförsörjning.
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2024-12-31
Kontaktperson hos entreprenör Ulf Jansson, byggledare
0708-610510
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08 522 120 00
×
Vi renoverar Trekantens vattentorn
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Ledningsarbete i Hammarby Fabriksväg och Heliosgatan

StatusPågående
Arbete som utförsvi lägger nya vatten och avloppsledningar i Hammarby Fabriksväg och renoverar befintliga ledningar i Heliosgatan.
PlatsHammarby Fabriksväg 30, Stockholm
Arbetet startar2019-11-01
Förväntat klart2020-04-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Christoffer Rehnström,
08-584 909 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten Per Lefvert
08-522 131 84
Mer information om arbetet

Ledningar måste läggas om i Hammarby Fabriksväg på grund av bristande kvalitet. Vi passar då på att lägga nya ledningar för dagvatten, dricksvatten och avloppsvatten. I Heliosgatan kommer befintliga VA-ledningar att renoveras. Arbetet är nödvändigt för att fastsäkra dagvattenhanteringen, trygga avloppshanteringen och dricksvattenförsörjningen.

Arbetet delas upp i två stycken etapper:
Etapp 1- Hammarby Fabriksväg Arbetet sker genom schaktarbete, dvs att del av gata grävs upp. Vi startar vid korsningen Hammarby Fabriksväg/Heliosgatan. Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet för fordonstrafik i befintlig enkelriktad gata. Gående hänvisas att gå runt arbetsområdet.
Etapp 2- Heliosgatan Renovering av ledningar med strumpinfodring och rörspräckning utförs under våren 2020. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter.

×
Ledningsarbete i Hammarby Fabriksväg och Heliosgatan
Hammarby Fabriksväg 30, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledningar i Vättersvägen, Ralångsvägen och Bolmensvägen (Årsta)

StatusPågående
Arbete som utförsVattenledningar i Bolmensvägen, Vättersvägen och Ralångsvägen är i dåligt skick och behöver renoveras. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dricksvattenförsörjning.
PlatsVättersvägen, Årsta
Arbetet startar2019-11-25
Förväntat klart2020-04-30
Arbetet utförs avSkanska Sverige AB
Kontaktperson hos entreprenör Lars Söderström
070-143 39 74
Kontaktperson på Stockholm Vatten Diana Jeske (Projektledare)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Renovering av ledningarna görs genom rörspräckning. Med den metoden dras in en ny ledning in i den äldre. På så sätt kan vi minimera antalet gropar i gatan vilket blir mindre störande för boende, snabbare i genomförandet och miljövänligare. Gropar kommer att stå öppna tills dem nya ledningar är på plats och arbetet är klart. Vi tackar för din förståelse och ber om ursäkt för besvär under genomförandet.

×
Renovering av vattenledningar i Vättersvägen, Ralångsvägen och Bolmensvägen (Årsta)
Vättersvägen, Årsta
Senast uppdaterad

nya VA-ledningar i Simrishamnsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall kommer att lägga nya vatten-, dagvatten-, och avloppsledningar i Simrishamnsvägen
PlatsSimrishamnsvägen, Johanneshov
Arbetet startar2019-06-01
Förväntat klart2020-05-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Nicklas Berneklint, arbetsledare
070-939 24 49
Kontaktperson på Stockholm Vatten Markus Joners
070-203 33 72
Mer information om arbetet

Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. I området sker exploateringar vilket gör att vi måste lägga nya VA-ledningar för att klara framtidens behov. Arbetet sker genom schaktsarbete, dvs att gatan grävs upp. Vi startar vid korsningen Simrishamnsvägen / Halmstadsvägen. Arbetet kommer att innebära avstängning av vägen och begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Planerar du transporter till fastigheterna längst sträckan ber vi dig kontakta personalen på plats. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor eller arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse i de fall arbetet kommer att medföra störningar.

×
nya VA-ledningar i Simrishamnsvägen
Simrishamnsvägen, Johanneshov
Senast uppdaterad

Nya ledningar på Garagevägen och Skarabacken

StatusPågående
Arbete som utförsVi lägger nya vatten, dagvatten och avloppsledningar i Garagevägen och Skarabacken.
PlatsGaragevägen 9, Johanneshov
Arbetet startar2018-10-29
Förväntat klart2020-06-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Per Alexandersson (JVAB), Arbetsledare
070-827 03 14
Kontaktperson på Stockholm Vatten Andreas Lindblad (Stockholm Vatten och Avfall), byggledare
070 550 93 63
Mer information om arbetet

Nya VA-ledningar behövs för att klara av kommande exploatering, samt att strategiskt separera dagvatten och avloppsvatten i området. Arbetet sker genom schaktarbete, dvs att gatan grävs upp, för vissa sträckor kommer även sprängningsarbete förekomma. Arbetet kommer att innebära avstängning i markerade delen av Skarabacken och begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Planerar du transporter till fastigheterna längst sträckan ber vi dig kontakta personalen på plats. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor eller arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse i de fall arbetet kommer att medföra störningar. Arbetet som pågår i gång- och cykelvägen och Skarabacken beräknas fram till december 2019. Efter att arbetet i Skarabacken är klart övergår arbetet till Garagevägen (sträckan längst tunnelbanespåret), ett körfält kommer att vara avstängt på Garagevägen. Arbete som inte kan utföras på vintertid kommer att utföras under våren/sommaren 2020. Under arbetstiden kommer det vara begränsad framkomlighet utmed arbetsområdet. Trafiken leds om enligt skyltar på plats till dess arbetet är färdigställt.

×
Nya ledningar på Garagevägen och Skarabacken
Garagevägen 9, Johanneshov
Senast uppdaterad

Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken

StatusPågående
Arbete som utförsSicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Stora utrymmen ska sprängas ut i berget för att rymma hela anläggningen.
PlatsHammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Arbetet startar2019-09-10
Förväntat klart2026-08-31
Arbetet utförs avVeidekke
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket. Skistars anläggning i Hammarbybacken är öppen under hela byggtiden. En av nedfarterna, Hemsedalsbacken, är dock avstängd fram till hösten 2020. Skidliften och övriga nedfarter är öppna som vanligt under skidsäsongen.

Du som vistas i området märker av våra arbeten när vi borrar och spränger, dels i form av ljud och dels i form av spränggaser (som kan märkas som ett "dammoln" och lukt som snabbt späds ut i luften och bedöms vara ofarliga för hälsan). Du kan anmäla dig till en avisering ca 30 minuter före varje sprängning.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening: http://svoa.se/sfa

×
Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Hammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Senast uppdaterad

Nyläggning av VA-ledningar i Perstorpsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av VA-ledningar
PlatsEdsvallabacken 20, Farsta
Arbetet startar2019-09-16
Förväntat klart2020-04-20
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
072-3582138
Kontaktperson på Stockholm Vatten Karin Bäckström
08-522 120 00
Mer information om arbetet

En vatten- och en avloppsledning ska läggas ner i Perstorpsvägen för att förse nya områden med vatten och avlopp. Arbetet kommer ske med traditionell schakt, dvs att vi delar av gatan grävs upp. Varken vägbana eller gång- och cykelbana kommer att stängas av, endast ledas om.

×
Nyläggning av VA-ledningar i Perstorpsvägen
Edsvallabacken 20, Farsta
Senast uppdaterad

Omläggning av vattenledning i Magelungsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsFör att ge plats åt en ny stamnätsstaion måste vi lägga om vattenledningen som går i gång- och cykelbanan längs Magelungsvägen.
PlatsMagelungsvägen, Bandhagen
Arbetet startar2019-09-23
Förväntat klart2020-07-17
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wahlqvist
08-584 909 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten Malin Strömberg
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Gång- och cykelbanan kommer att få ledas om i etapper till parallell gångväg och en provisorisk gångväg. Vägen kommer inte att behöva stängas av, med däremot kommer arbetsfordon ibland begränsa framkomligheten för fordonstrafik tillfälligt .

×
Omläggning av vattenledning i Magelungsvägen
Magelungsvägen, Bandhagen
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lerkrogsvägen och Västbergavägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar och byter ut vatten- och avloppsledningarna på grund av det varit problem med stopp och driftstörningar.
PlatsLerkrogsvägen 2, Hägersten
Arbetet startar2019-04-15
Förväntat klart2020-04-22
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Gustafsson, platschef
072-158 29 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten Markus Joners, byggledare
070-203 33 72
×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Lerkrogsvägen och Västbergavägen
Lerkrogsvägen 2, Hägersten
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Lillsjönäs

StatusPlanerat
Arbete som utförsRenovering
PlatsHemslöjdsvägen 11, Bromma
Arbetet startar2020-04-15
Förväntat klart2020-10-31
×
Lillsjönäs
Hemslöjdsvägen 11, Bromma
Senast uppdaterad

Ny dricksvattenledning i Hässelby strand

StatusPågående
Arbete som utförsVi lägger ny ledning från Hässelby strand till Lovön.
PlatsMaltesholmsvägen 167, Hässelby
Arbetet startar2019-08-04
Förväntat klart2020-06-30
Arbetet utförs avPEAB
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Lindesvärd, projektledare
08 522 120 00
Mer information om arbetet

Projektet med den nya huvudvattenledningen mellan Lovön och Hässelby strand rullar på. Sjöledningen är nu sänkt, men vi har en del vattenarbeten kvar vilka kommer att pågå till och med januari. På Lovön kommer arbetena att vara färdigställda under februari och i Hässelby fortsätter vi med arbetena med den markförlagda ledningen, kammaren och återställningsarbetena under våren 2020.

×
Ny dricksvattenledning i Hässelby strand
Maltesholmsvägen 167, Hässelby
Senast uppdaterad

Renovering av vatten - och avloppsledningar i Ranhammarsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar de gamla vatten- och avloppsledningarna på grund av att ledningarna är i dåligt skick.
PlatsRanhammarsvägen, Bromma
Arbetet startar2019-09-02
Förväntat klart2020-07-01
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Larsson, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet komer att medföra att vi behöver gräva upp gatan.

×
Renovering av vatten - och avloppsledningar i Ranhammarsvägen
Ranhammarsvägen, Bromma
Senast uppdaterad

Renovering av avlopp- och vattenledningar (Spångavägen 142-164)

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar gamla vatten- och avloppsledningar pga brister i befintligt ledningssystem. Vi kommer även lägga till dagvattenserviser för fastighetsägarna.
Platsspångavägen 142
Arbetet startar2019-02-04
Förväntat klart2020-06-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Mickael Jonasson
0706674410
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
08-52212000
Mer information om arbetet

Pga översvämningar i bostadshusen så genomför vi detta arbete för att förbättra ledningssystemet. Detta arbete kommer innebära att vi gräver i backen och påverka infarten till husen, men vi kommer försöka minimera störningar. Väntar du större transporter till fastigheten, kontakta gärna personal på plats.

×
Renovering av avlopp- och vattenledningar (Spångavägen 142-164)
spångavägen 142
Senast uppdaterad

Nyläggning dagvattenledning Bromstensvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av dagvattenledning i Bromstensvägen.
PlatsBromstensvägen 158, Spånga
Arbetet startar2019-03-11
Förväntat klart2020-04-17
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Peter Becker
08-585 510 00
peter.becker@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Bonilla Veléz
08-522 120 00
jader.bonilla.velez@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi ska lägga en ny dagvattenledning i Bromstensvägen för att skapa ett bättre ledningsnät för hanteringen av dagvatten i området. Arbetet görs med schaktfri metod, vilket betyder att vi schaktar där brunnarna ska vara och mellan brunnarna trycker vi ledningen under befintlig väg.

×
Nyläggning dagvattenledning Bromstensvägen
Bromstensvägen 158, Spånga
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

410350 Långsjöskolan

StatusAvslutat
Arbete som utförsSchak, spontning, rörtryckning samt borrhål
PlatsÅlyckevägen, Segeltorp
Arbetet startar2019-10-01
Förväntat klart2020-03-31
Arbetet utförs avNCC AB
Kontaktperson hos entreprenör Singh Bahksis
073 709 78 87
bakhshis.singh@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander
0852212185
peter.lysander@svoa.se
Mer information om arbetet

Åtgärdsplanejobb renovering och uppdimensionering av spill i sambanad med detaljplan Kråkvik 2:2

×
410350 Långsjöskolan
Ålyckevägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Åtgärdsplanejobb renovering av, spill-, dag- och vattenledningar

StatusPågående
Arbete som utförsSchak, spontning och pålning
PlatsKyrkhagsvägen, Huddinge
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2020-06-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Christoffer Anemo
070 9487094
Christopher.annemo@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander
0852212185
peter.lysander@svoa.se
Mer information om arbetet

Syftet är att åtgärda brister i befintligt ledningssystem. På grund av att markförutsättningarna visat sig vara mer komplext än väntat har arbetet tagit längre tid.

×
Åtgärdsplanejobb renovering av, spill-, dag- och vattenledningar
Kyrkhagsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av avloppsledningar längs Björkallén, Ekbacken och Bellmansvägen

StatusPågående
Arbete som utförsInfodring av avloppsledningar samt schaktning
PlatsBellmansvägen, Trångsund
Arbetet startar2019-08-01
Förväntat klart2020-08-01
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Eriksson
070-386 46 63
jonas.eriksson@skanska.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander, byggledare
08-522 121 85
peter.lysander@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi renoverar gamla avloppsledningar genom infodring och vattenledningar genom rörspräckning längs Björkallén 37-47, Ekbacken samt Bellmansvägen och genom schakt längs Björkallén 22-35. Detta på grund av brister i befintligt ledningssystem. Arbetet beräknas starta 2019-08 och pågå i cirka ett år.

×
Renovering av avloppsledningar längs Björkallén, Ekbacken och Bellmansvägen
Bellmansvägen, Trångsund
Senast uppdaterad

Ledningsarbete i samband med upprustning av Sjödalsparken (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsByte av vatten- och avloppsledningar
PlatsSjödalsparken, Huddinge
Arbetet startar2020-02-01
Förväntat klart2021-10-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Hanna Choe
010-449 56 48
hanna.choe@skanska.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Lena Kavander
08-522 12 428
lena.kavander@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med upprustning av Sjödalsparken i Huddinge, genomförs ett byte av vatten- och avloppsledningar i parken. Nya ledningar behövs för att kunna hantera större vattenmängder. När ledningsarbetet är klart, påbörjas en upprustning av Sjödalsparken i syfte att få en ännu grönare park med fler träd, en fruktlund, blommande växter och vatten. Ledningsarbetet och upprustningen är klar tidigast hösten 2021.

Aktuellt just nu:
Under vecka 13-15 kommer vi att behöva stänga av en körbana på Sjödalsvägen. Efter det, under vecka 16-36 kommer vi att behöva stänga av Sjödalsvägen helt. Biltrafik leds därför istället in till centrum, via Klockarvägen/Sjödalsbacken.

×
Ledningsarbete i samband med upprustning av Sjödalsparken (Huddinge)
Sjödalsparken, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Videvägen och Backvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi byter ut vatten- och avloppsledningarna på Videvägen och Backvägen.
PlatsVidevägen, Huddinge
Arbetet startar2019-01-16
Förväntat klart2020-04-17
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonas Vikner, arbetsledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetena pågår just nu på Videvägen i närheten av korsningen med Anders Klockares väg. Arbetena i korsningen Videvägen/Anders Klockares väg och fram till Videvägen 26 kommer att utföras under januari och april. Asfaltering av Videvägen kommer att ske våren 2020. Arbetena på Backvägen är avslutade.

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Videvägen och Backvägen
Videvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar nu dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen
PlatsLundavägen, Huddinge
Arbetet startar2020-01-08
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson på Stockholm Vatten Sandro Seki, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Den dagvattenledning och avloppsledning som finns idag måste bytas ut. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dagvatten- och avloppshantering. Under arbetet kommer vi att infodra befintliga ledningar mellan gatubrunnarna. Vi kommer alltså inte att gräva i gatan. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet.

×
Renovering av dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen
Lundavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Ledningsrenovering

StatusPågående
Arbete som utförsrenovering av Avloppsledning
PlatsHagstigen 4, Haninge
Arbetet startar2020-01-13
Förväntat klart2020-04-30
Arbetet utförs avStockholm vatten
Kontaktperson på Stockholm Vatten Thomas Ohlson
08 522 131 82
thomas.ohlson@svoa.se
Mer information om arbetet

Renovering av avloppsledning pågår mellan Hagstigen/Lissmaån och Torpstugevägen genom hagen. Arbetet pågår dygnet runt varvid vissa störningar kan uppstå.

×
Ledningsrenovering
Hagstigen 4, Haninge
Senast uppdaterad

Ny pumpstation vid Mörtviksvägen, Skogås

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall kommer att riva den gamla pumpstationen och bygga en ny pumpstation vid Mörtviksvägen 99.
PlatsMörtviksvägen 99, Skogås
Arbetet startar2020-01-13
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avSVEAB
Kontaktperson hos entreprenör Pehr Nordenby, arbetsledare
076- 555 77 68
Kontaktperson på Stockholm Vatten Robert Berghult, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Under januari 2020 börjar vi arbetet i form av etablering av arbetsområde, förberedande arbeten med grävning och så kallad spontning. Spontning innebär att stödkonstruktioner slås ner i marken. Detta kan låta stundtals. I mars kommer vi att utföra mindre sprängningar där den nya pumpstationen ska byggas. Innan arbetet startar kommer fastighetsbesiktning och utplacering av vibrationsmätare att utföras av Gnesta Bergbyggare AB.

×
Ny pumpstation vid Mörtviksvägen, Skogås
Mörtviksvägen 99, Skogås
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av befintliga ledningar samt bygge av ledningar och fyra dammar för dagvatten. Arbetet sker etappvis under cirka tre år.
PlatsKungens kurva
Arbetet startar2019-09-08
Förväntat klart2023-11-30
Arbetet utförs avJM
Kontaktperson hos entreprenör Kristina Viksten
073 432 69 96
kristina.viksten@jm.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Yasir Delwood
076 169 66 08
yasir.delwood@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Huddinge kommun planerar bygga ut Tangentvägen i Kungens kurva samt utveckla området. För att ta hand om regnvattnet behöver Stockholm Vatten och Avfall bygga fyra nya dagvattendammar med tillhörande dagvattenledningar utmed vägen. Ikea ska bygga ut sitt varuhus och där behöver vi lägga om två dagvattenledningar. Trafiken kommer påverkas på Dialoggatan med begränsad framkomlighet under arbetet. En gång- och cykelbana kommer flyttas. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till trafik och verksamheter och kommer informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas störande.

×
Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva
Kungens kurva
Senast uppdaterad

Va-utbyggnad i Backen-Västra

StatusPågående
Arbete som utförsVi bygger ut med kommunalt vatten och avlopp i Backen- Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-03-01
Förväntat klart2021-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
×
Va-utbyggnad i Backen-Västra
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2023-03-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. Området byggs ut i etapper. Se mer information om status för de olika områdena på www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk

StatusPågående
Arbete som utförsFlera olika entreprenörer
PlatsHenriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Arbetet startar2016-03-01
Förväntat klart2029-07-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening,
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny teknik. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar med membranfiltrering.

I Henriksdalsberget bygger vi en tunnel för den teknik som behövs för att driva den nya reningstekniken. Tunneln sprängs fram ovanför reningsverkets bassänger under husen på Henriksdalsberget och beräknas vara färdigsprängd sommaren 2020.

Inne på Stockholm Vatten och Avfalls område uppe på Henriksdalsberget bygger vi en ny anläggning för hantering av det slam som produceras av reningsverket. Det innebär att vi spränger ut berg för att få plats med anläggningen och att två nya byggnader ska byggas på berget.

Därutöver ska de befintliga slamtankarna och de sju rötkamrarna på berget renoveras.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening.

×
Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Senast uppdaterad