Innerstaden

Södermalm, Vickergatan. Omläggning av avloppsledning.

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi lägger om den befintliga avloppslednigen som är i mycket dåligt skick.
Plats:Vickergatan, Stockholm
Arbetet startar:2016-12-18
Förväntat klart:2017-09-08
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten
Kontaktperson hos entreprenör: Anders Ahlin
08-522 120 00
anders.ahlin@stockholmvatten.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Nanna Mencin
08-522 120 00
nanna.mencin@stockholmvatten.se
Mer information om arbetet

Vi lägger om/ny avloppsledning då den gamla är i mycket dåligt skick.

×
Södermalm, Vickergatan. Omläggning av avloppsledning.
Vickergatan, Stockholm
Senast uppdaterad

VA-arbeten Hagagatan 28-40

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi renoverar avlopp och lägger ny dagvattenledning
Plats:Hagagatan 36
Arbetet startar:2016-08-14
Förväntat klart:2017-05-19
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten
Kontaktperson hos entreprenör: Björn Larsson
08-52212000
bjorn.larsson@stockholmvatten.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-52212000
par.hall@stockholmvatten.se
×
VA-arbeten Hagagatan 28-40
Hagagatan 36
Senast uppdaterad

Norrort

Inga störningar

Söderort

Nya vattenledningar i Vårby Allé-Duvbergsgatan

Status:Pågående
Arbete som utförs:På grund av många vattenläckor på de befintliga vattenledningarna byter vi ut dem.
Plats:Vårby allé, Kungens Kurva
Arbetet startar:2016-12-05
Förväntat klart:2017-05-26
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Stefan Nyberg, byggledare
073-08 302 40
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att utföras med traditionellt schakt, vilket innebär att gatan grävs upp. Det kommer innebära en del problem att passera Vårby allé och Duvbergsvägen med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Nya vattenledningar i Vårby Allé-Duvbergsgatan
Vårby allé, Kungens Kurva
Senast uppdaterad

Nya vatten- och avloppsledningar vid Videgårdsvägen/Månskärsvägen/Kungens Kurvaleden

Status:Pågående
Arbete som utförs:Huddinge kommun skall bygga en ny infartsgata till Kungens kurva och befintliga ledningar måste flyttas. Nu lägger vi nya vatten- avlopps- och dagvattenledningar.
Plats:Månskärsvägen, Kungens Kurva
Arbetet startar:2016-10-31
Förväntat klart:2017-12-29
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Jan Frölinger
070-370 53 28
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Thomas Barrbunge, byggledare
070-550 99 31
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att utföras med traditionellt schakt, vilket innebär att gatan grävs upp. Det kommer innebära en del problem att passera Månskärsvägen och Kungens Kurvaleden med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Nya vatten- och avloppsledningar vid Videgårdsvägen/Månskärsvägen/Kungens Kurvaleden
Månskärsvägen, Kungens Kurva
Senast uppdaterad

Nya vatten- och avloppsledningar i Sävenäsgatan.

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar och ökar dimensionen på dagvattenledningarna. Området är drabbat av översvämningar i samband med kraftiga regn.
Plats:Sävenäsgatan, Enskede
Arbetet startar:2017-01-09
Förväntat klart:2017-07-28
Arbetet utförs av:Birka Markbyggnad AB
Kontaktperson hos entreprenör: Gunnar Dahlkar
076-844 77 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Niklas Danielsson, Byggledare
027-40 50 30
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att utföras med traditionellt schakt, vilket innebär att gatan måste grävas upp. Det kommer innebära en del problem att passera Sävenäsgatan och Kubikenborgsvägen med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Nya vatten- och avloppsledningar i Sävenäsgatan.
Sävenäsgatan, Enskede
Senast uppdaterad

Nyläggning av vatten- och avloppsledningar Garagevägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Som en förberedelse inför exploatering lägger vi nya vatten- och avloppsledningar
Plats:Garagevägen, Johanneshov
Arbetet startar:2016-11-01
Förväntat klart:2017-06-30
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Sammi Strandberg
070-288 30 80
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Daniel Ohlsén
073-844 34 35
×
Nyläggning av vatten- och avloppsledningar Garagevägen
Garagevägen, Johanneshov
Senast uppdaterad

Förnyelse av VA-ledningar i Virkesvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten bygger nytt samt renoverar VA-ledningar i Virkesvägen. Ledningsarbetet sker med både schakt- och schaktfri metod, det vill säga att vissa ledningar grävs fram och byts ut medan andra renoveras genom att en ny ledning dras in i den äldre befintliga.
Plats:Virkesvägen, Stockholm
Arbetet startar:2016-12-01
Förväntat klart:2017-07-31
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Sammi Strandberg Platschef JVAB
070-288 30 80
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall Projektledare,
08-522 122 00
Mer information om arbetet

Arbetet har föranletts av Skanskas exploatering i området. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av JVAB. Ansvarsbesiktning AB kommer att utföra fastighetsbesiktning och sätta upp vibrationsmätare på utvalda fastigheter.

×
Förnyelse av VA-ledningar i Virkesvägen
Virkesvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Västerort

Abrahamsberg Byggmästarv/Arkitektv. Renovering av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vattenrenoverar vatten- och avloppsledningar i Bymmästar- och Arkitektvägen.
Plats:Byggmästarvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-01-03
Förväntat klart:2018-05-25
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten
Kontaktperson hos entreprenör: Harry Åhlberg
08-522 120 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet utförs pga brister i befintligt ledningsnät och är nödvändigt för att trygga vattenförsörjningen i området.Renovering av ledningarna sker till största delen med sk schaktfri metod. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av personalen på plats.

×
Abrahamsberg Byggmästarv/Arkitektv. Renovering av vatten- och avloppsledningar
Byggmästarvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Järneksvägen i Nälsta.

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av vatten- och avloppsledningar i Järneksvägen. Se bifogad karta för vilken del som berörs.
Plats:Järneksvägen 22
Arbetet startar:2016-10-09
Förväntat klart:2017-05-31
Arbetet utförs av:NCC AB
Kontaktperson hos entreprenör: Henrik Andersson, Platschef NCC,
070-645 21 37
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall Projektledare
08-522 122 46
Mer information om arbetet

Arbetet kommer att pågå längre än beräknat. Ledningsarbetet kommer att pågå till mitten av april. Asfaltering av gatan kommer att ske under maj månad. Arbetet kommer utföras både med schakt och med schaktfri metod. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av NCC AB.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Järneksvägen i Nälsta.
Järneksvägen 22
Senast uppdaterad

Huddinge

Omläggning vatten & avloppsledningar i snättringe

Status:Pågående
Arbete som utförs:Omläggning av VA samt ny dagvattenledning
Plats:Ängsvägen 64, Huddinge
Arbetet startar:2016-11-06
Förväntat klart:2017-04-30
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson hos entreprenör: Dan söder
08-52213740
dan.soder@svoa.se
×
Omläggning vatten & avloppsledningar i snättringe
Ängsvägen 64, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun.
Plats:Vistavägen, Huddinge
Arbetet startar:2015-11-30
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:BIRKA
Kontaktperson hos entreprenör: Andreas Hahn 076-119 56 57, byggledare Johnny Sundberg 070-550 91 35
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Johanna Cedergren
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge
Vistavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge.
Plats:Förrådsvägen 14
Arbetet startar:2016-08-15
Förväntat klart:2018-06-28
Arbetet utförs av:Järfälla VA
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Wilmin
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge. Då området växer med fler bostäder behöver ledningskapaciteten öka. Arbetet kommer att utföras med traditionell schackt, dvs att vi gräver ner nya ledningar i marken. Arbetet utförs av entreprenören Järfalla VA. Arbetet kommer att innebära en del begränsningar med att ta sig in på Förrådsvägen och Sjödalsvägen med bil. Även boende på andra omkringliggande gator kommer att påverkas. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar.

×
Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge
Förrådsvägen 14
Senast uppdaterad

Nya ledningar på Stensängsvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Nya ledningar för vatten, avlopp och dagvatten läggs längs Stenängsvägen på grund av återkommande översvämningar i området.
Plats:Stensängsvägen
Arbetet startar:2016-10-24
Förväntat klart:2017-06-30
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Sammi Strandberg
070-288 30 80
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Nina Thörnqvist, projektledare
073-939 81 53
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten lägger nya ledningar för vatten, avlopp och dagvatten längs Stenängsvägen på grund av återkommande översvämningar i området. Arbetet kommer att utföras med traditionell schackt, dvs att vi gräver ner nya ledningar i marken. Arbetet utförs av entreprenören JVAB. Grävarbetet kommer att innebära en del begränsningar med att ta sig in på Stensängsvägen med bil. Fastighetsägare kommer dock att ha tillgång till sina in- och utfarter under hela byggtiden. Även boende på andra omkringliggande gator kommer att påverkas. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar.

×
Nya ledningar på Stensängsvägen
Stensängsvägen
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun och området byggs ut i fyra olika etapper och entreprenader
Plats:Gladö kvarn
Arbetet startar:2015-03-02
Förväntat klart:2019-11-29
Arbetet utförs av:SIAAB (etapp 1 och 2). Veidekke (etapp 4). Etapp 3 meddelas senare.
Kontaktperson hos entreprenör: Tomas Ragnarsson (SIAAB)
076-100 56 35.
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christer Bergh, byggledare. Hanterar bygg- och driftsfrågor. Telefon: 070-550 99 72. Dennis Ropero. Hanterar frågor om anslutningskostnader etc. Telefon: 08-522 137 20. Anders Jackson. Övriga frågor. Telefon: 010-484 41 91.
Mer information om arbetet

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt VA-system samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Därmed ges möjlighet för ett permanent-boende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar. Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Även busslinjen påverkas och läggs om. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunalt vatten- avloppssystem
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Solna

Inga störningar

Övriga kommuner

Inga störningar

Andra kommuner

Inga störningar