Till sidans huvudinnehåll

Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Atlasgatan och Völundsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsAtlasgatan, Stockholm
Arbetet startar2020-06-10
Förväntat klart2021-07-09
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Mohamed Abdikarim
070-020 14 31
mohamed.abdikarim@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki
08-522 120 00
jakob.rawicki@svoa.se
Mer information om arbetet

Ledningar för vatten- och avlopp i Atlasgatan och Völundsgatan samt i parken, Atlastäppan ska läggas om och renoveras då vissa av ledningarna är mer än 90 år gamla. Arbetena är därför nödvändiga för att säkra vattenkvaliteten och trygga avloppshanteringen för framtiden.   

Där det är möjligt kommer vi att använda oss av renoveringsmetoder som gör att vi inte behöver gräva i gatan, men för att byta ut ledningar krävs ändå att vi gräver i Völundsgatan och Atlastäppan samt delar av Atlasgatan.

Arbetet kommer att innebära störningar i form av stundtals förhöjda ljudnivåer samt att ha en påverkan på framkomligheten samt vad gäller parkeringsplatser i området. För att minska störningarna kommer arbetet därför att utföras i etapper. 

Tidplan för arbetet (2020/2021):
Etapp 1: Är klar och Völundsgatan norra är nu färdigställd.
Etapp 2: Sträcker sig från oktober 2020 till januari 2021 då arbete sker vid Atlasgatan västra, mellan Völundsgatan och Vulcanusgatan samt i parken Atlastäppan.
Etapp 3: Sträcker sig från januari 2021 till mars 2021 då arbete sker vid Völundsgatan södra.
Etapp 4: Sträcker sig från mars 2021 till juli 2021 då arbete sker vid Atlasgatan östra, mellan Völundsgatan och Torsgatan.

Sammantaget beräknas hela arbetet att pågå till och med juli 2021.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Atlasgatan och Völundsgatan
Atlasgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Byte av avloppsledningar vid Kungsholms hamnplan/Norr Mälarstrand

StatusPågående
Arbete som utförsByte av avloppsledningar
PlatsKungsholms hamnplan, Stockholm
Arbetet startar2019-01-01
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avPEAB
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christina Strömstedt Andersson
08-522 120 00
christina.s.andersson@svoa.se
Mer information om arbetet

I januari 2019 startade arbetet med att lägga nya avloppsledningar vid Kungsholms hamnplan och Norr Mälarstrand, varför det under en tid varit och fortfarande är begränsad framkomlighet vid strandpromenaden i området.

Arbetet är en del av projektet med att sänka ner nya avloppsledningar tvärs över Riddarfjärden mellan Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand, och planeras att vara klart till årsskiftet 2020/2021.

Det senaste arbetet man har gjort i området vid Norr Mälarstrand, är att återställa gångbanan och förbereda trädgropar för att kunna plantera nya träd utanför Kungsholms hamnplan 2. Ledningsarbetet vid Norr Mälarstrand kommer att fortsätta under hösten 2020, vilket innebär att vi behöver gräva i en del av körbanan på Norr Mälarstrand samt en bit upp mot Kungsholms hamnplan. Därför kommer framkomligheten att vara begränsad även under hösten. 

Status just nu: 
För tillfället arbetar vi med förberedelserna för att kunna utföra renoveringen av en avloppsledning vid Norr Mälarstrand. Vi inväntar just nu material för att kunna utföra själva renoveringen, varför vi har behövt att lämna en öppen grop i marken i korsningen, Norr Mälarstrand/Kungsholms hamnplan.

Så fort vi har materialet på plats, vilket vi beräknas att få vid början på december månad, kommer vi att påbörja renoveringen direkt efter det. Efter slutförd renovering kommer vi att avetablera och återställa den arbetsplats som vi under tid har haft vid Norr Mälarstrand. 

×
Byte av avloppsledningar vid Kungsholms hamnplan/Norr Mälarstrand
Kungsholms hamnplan, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar vid Olof Gjödings-/Hantverkargatan

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsarbete
PlatsOlof Gjödingsgatan, Stockholm
Arbetet startar2020-08-26
Förväntat klart2020-12-09
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör Björn Larsson
08-522 120 00
bjorn.larsson@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Dolovan Ahmed
08-522 120 00
dolovan.ahmed@svoa.se
Mer information om arbetet

Renovering av ledningar för vatten- och avlopp kommer att utföras vid Olof Gjödingsgatan samt Hantverkargatan då den vatten- och avloppsledning som finns idag behöver bytas ut på grund av återkommande driftsstörningar. Arbetet är nödvändigt för att säkra den framtida leveransen av vatten och avlopp.

Renoveringen innebär att vi i etapper behöver gräva i delar av Olof Gjödingsgatan samt Hantverkargatan. Det betyder att det i omgångar kommer att vara svårt att nyttja de parkeringsplatser som ligger längst med gatorna.

Vi försöker att ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter och kommer att informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas som störande. Planerar du större transporter till fastigheten är det lämpligt att kontakta ansvarig person på Stockholm Vatten och Avfall, se nedan.  

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar vid Olof Gjödings-/Hantverkargatan
Olof Gjödingsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya vattenledningar vid Södra Fiskartorpsvägen (Uggleviken)

StatusPågående
Arbete som utförsByggledarnaVA och JVAB
PlatsSödra Fiskartorpsvägen, Stockholm
Arbetet startar2020-04-20
Förväntat klart2021-06-30
Arbetet utförs avAnläggning av nya vattenledningar
Kontaktperson hos entreprenör Thomas Barrdunge (ByggledarnaVA)
070-550 99 31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Mats Ohlsson
08-522 122 19
mats.ohlsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Nya ledningar för dricksvatten läggs vid Södra Fiskartorpsvägen och Planterhagsvägen i området för Uggleviken.

Vattenledningarna kommer att läggas vid Södra Fiskartorpsvägen (från strax söder om Storängsvägen, ned till cirka 250 meter norr om Lidingövägen). Samt vid Planterhagsvägen, från Södra Fiskartorpsvägen och cirka 200 meter norrut.

×
Nya vattenledningar vid Södra Fiskartorpsvägen (Uggleviken)
Södra Fiskartorpsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Renovering av vatten och avloppsledningarna på Lövholmsvägen samt Fågelsångsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsFågelsångsvägen 17, Stockholm
Arbetet startar2020-11-16
Förväntat klart2021-05-30
Arbetet utförs avNCC AB
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Råström
070-679 85 69
daniel.rastrom@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonathan Adut
08-522 128 71
jonathan.adut@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi renoverar nu vatten- och avloppsledningar på Lövholmsvägen, gatunummer 60-88 samt på Fågelsångsvägen, gatunummer 1-17.

Under projektets gång kommer ett antal punktgropar behöva grävas upp för att kunna genomföra arbetet. Vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt genomföra arbetet via en så kallad schaktfri metod.      

×
Renovering av vatten och avloppsledningarna på Lövholmsvägen samt Fågelsångsvägen
Fågelsångsvägen 17, Stockholm
Senast uppdaterad

Ny vattenledning vid Svedalavägen (Björkhagen)

StatusPågående
Arbete som utförsByte till ny vattenledning
PlatsSvedalavägen, Björkhagen, Johanneshov
Arbetet startar2020-08-17
Förväntat klart2021-03-31
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Elias Prokofiev (projektledare)
076-831 86 64
elias.prokofiev@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

För att trygga framtidens dricksvattenförsörjning behöver vi nu byta ut en vattenledning i Svedalavägen.   

Arbetet innebär att vi behöver gräva i marken, varför framkomligheten vid Svedalavägen/Ystadsvägen kommer att vara begränsad under arbetets gång. Vi behöver även utföra sprängningsarbeten i projektet, då vi på en del av sträckan behöver ta bort berg i samband med ledningsbytet.   

Vi strävar hela tiden efter att minska störningarna, och ber om överseende med eventuella olägenheter som arbetena orsakar.       

Status just nu: 
Arbetet är slutfört och vi har utfört en provisorisk återställning av de ytor som påverkats av arbetet. Därmed ska inga hinder finnas för gående eller övrig trafik i omådet. En permanent återställning planeras att utföras under våren 2021. Själva återställningen tar inte mer än några dagar.          

Vid frågor om projektet, kontakta SVOA:s projektledare (se ovan) eller SVOA:s byggledare, Sonny Boustedt på: 08-522 120 00.      

×
Ny vattenledning vid Svedalavägen (Björkhagen)
Svedalavägen, Björkhagen, Johanneshov
Senast uppdaterad

Renovering av Nybohovsreservoaren (Trekantens vattentorn)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av Trekantens vattentorn
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2024-12-31
Kontaktperson hos entreprenör Ulf Jansson, byggledare
070-861 05 10
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Sedan våren 2019 renoverar vi Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn. Arbetet gör vi för att säkra framtidens vattenförsörjning. Arbetet sker i etapper fram till 2024.

Närmare information om projektet ligger under sidan för: Utvecklingsprojekt

×
Renovering av Nybohovsreservoaren (Trekantens vattentorn)
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Nackagatan, ny dagvattenledning

StatusPågående
Arbete som utförsNy dagvattenledning i Nackagatan
PlatsNackagatan, Stockholm
Arbetet startar2020-08-03
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avSerneke
Kontaktperson hos entreprenör Tommy Alvik (arbetsledare)
0730-86 13 76
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Eriksson (projektledare)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Med anledning av de sju stycken nya bostadskvarteren som byggs vid den gamla bussdepån, förändras det befintliga dagvattensystemet i området.

Detta betyder att vi under hösten 2020 lägger en ny dagvattenledning i Nackagatan som delvis kommer att omhänderta dagvattnet i området. Vi kommer att utföra arbetet genom att gräva i etapper så att inte hela gatan är uppgrävd samtidigt.

Garageinfarter och entréer in till fastighetsportar kommer att vara öppna under hela byggtiden. Dock kommer parkeringsplatserna på gatan inte att kunna användas. Arbetena påbörjas vid kajen (Norra hamnen) för att sedan fortsätta uppåt fram till anslutningspunkten som kommer att vara vid korsningen för Tegelviksgatan. 

Status just nu: 
Med anledning av bl.a. maskinhaveri och problem vid spontingsarbetet i projektet, är arbetet vid Nackagatan försenat med ungefär tre veckors tid. 

På platserna där vi utför grävarbeten, lägger vi ut körplåtar samt gångbryggor för att trafiken ska kunna passera på dessa ställen.   

×
Nackagatan, ny dagvattenledning
Nackagatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Ledningsarbeten utmed Hagsätravägen (Bandhagen)

StatusPågående
Arbete som utförsNyanläggning samt renovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsHagsätravägen, Bandhagen
Arbetet startar2020-05-11
Förväntat klart2021-01-11
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
072-358 21 38
Kontaktperson på Stockholm Vatten Andreas Lindblad
070-550 93 63
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall kommer att renovera och lägga nya vatten- och avloppsledningar i Hagsätravägen samt i delar av fastigheten, "Svedjaren 3".

×
Ledningsarbeten utmed Hagsätravägen (Bandhagen)
Hagsätravägen, Bandhagen
Senast uppdaterad

Omläggning av ledningar i Kvicksundsvägen (Högdalens industriområde)

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av vatten- och avloppsledningar
PlatsKvicksundsvägen, Farsta
Arbetet startar2020-02-05
Förväntat klart2021-01-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Christoffer Rehnström,
070-517 06 67
Kontaktperson på Stockholm Vatten Pär Hall
08-522 120 00
Mer information om arbetet

I samband med utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalens industriområde, lägger vi nu om ledningar i marken i Kvicksundsvägen.

För att förbereda för utbyggnaden av depån och Stockholms nya tunnelbana, utför vi nu spräng/gräv samt borrningsarbeten i området, där trafiken inte kommer att bli påverkad av arbetet. 

Läs mer om depåutbyggnaden och den nya tunnelbanan på: nyatunnelbanan.sll.se/sv/depa-arbeten.  

×
Omläggning av ledningar i Kvicksundsvägen (Högdalens industriområde)
Kvicksundsvägen, Farsta
Senast uppdaterad

Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken

StatusPågående
Arbete som utförsSicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Stora utrymmen ska sprängas ut i berget för att rymma hela anläggningen.
PlatsHammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Arbetet startar2019-09-10
Förväntat klart2026-08-31
Arbetet utförs avVeidekke
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket. Skistars anläggning i Hammarbybacken är öppen under hela byggtiden. En av nedfarterna, Hemsedalsbacken, är dock avstängd fram till hösten 2020. Skidliften och övriga nedfarter är öppna som vanligt under skidsäsongen.

Du som vistas i området märker av våra arbeten när vi borrar och spränger, dels i form av ljud och dels i form av spränggaser (som kan märkas som ett "dammoln" och lukt som snabbt späds ut i luften och bedöms vara ofarliga för hälsan). Du kan anmäla dig till en avisering ca 30 minuter före varje sprängning.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening: http://svoa.se/sfa

×
Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Hammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av avloppsledningar i Västerled (Ålsten)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av avloppsledningar
PlatsVästerled 2, Bromma
Arbetet startar2020-11-02
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson hos entreprenör Björn Sjögren
070-941 34 35
bjorn.sjogren@aarsleff.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Sebastian Whittaker
08-522 12 000
Mer information om arbetet

Då avloppsledningarna som finns under marken i Västerled behöver renoveras, utför vi grävarbeten på vissa ställen i gatan för att kunna utför själva renoveringen av ledningarna.

Vi strävar hela tiden efter att minska störningarna och ber om överseende med eventuella olägenheter som arbetena orsakar, då begränsad framkomlighet och trafikomläggningar på vägen kan förekomma. 

×
Renovering av avloppsledningar i Västerled (Ålsten)
Västerled 2, Bromma
Senast uppdaterad

Riksby/Lillsjön, renovering av pumpstation

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av pumpstation
PlatsHemslöjdsvägen 11, Bromma
Arbetet startar2020-06-01
Förväntat klart2020-12-05
Arbetet utförs avHeving & Hägglund
Kontaktperson hos entreprenör Martin Ferlander (Platschef)
070-319 40 75
martin.ferlander@hevingohagglund.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten William Mahajan (projektingenjör)
08-552 124 10
william.mahajan@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi renoverar pumpstationen vid Hemslöjdsvägen och vid Lillsjön.

Inför bygget kommer vi att spärra av området och utföra mindre grävarbeten. Det blir lite besvärligt under en tid, men det är för att säkra den framtida avloppskapaciteten. 

×
Riksby/Lillsjön, renovering av pumpstation
Hemslöjdsvägen 11, Bromma
Senast uppdaterad

Ledningsarbeten i samband med upprustningen av Hässelby Torg

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vattenledningar i samband med upprustning av torget
PlatsHässelby torg, Hässelby
Arbetet startar2020-10-26
Förväntat klart2021-03-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Henrik Cranser (Platschef)
073-409 10 26
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Lakso (Projektledare)
08-522 120 00
joakim.lakso@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med Stockholms Stads upprustning av Hässelby Torg, kommer vi att renovera vattenledningarna som går under marken på torget. Arbetet innebär att vi på vissa ställen behöver gräva i marken för att komma åt ledningar och serviser.

Renoveringsarbetet planeras att starta i slutet av oktober 2020 och beräknas att vara klart i slutet av mars 2021. Arbetet med själva upprustningen av torget beräknas i sin tur att vara klart under 2022. 

För mer information om upprustningen av Hässelby Torg, läs mer på: vaxer.stockholm/hasselbytorg.     

×
Ledningsarbeten i samband med upprustningen av Hässelby Torg
Hässelby torg, Hässelby
Senast uppdaterad

Ledningsrenovering i Västerled (Ålsten)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsVästerled, Bromma
Arbetet startar2020-06-15
Förväntat klart2021-01-31
Arbetet utförs avJVAB och NCC
Kontaktperson hos entreprenör Henrik Cranser (JVAB)
073-409 10 26
Kontaktperson på Stockholm Vatten Sebastian Whittaker
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Då de vatten- och avloppsledningar som finns i Västerled i dag behöver renoveras, kommer vi att utföra grävarbeten i marken på vissa ställen i gatan.

I samband med ledningsarbetet har vi behövt fälla ett antal träd längst med Västerled för att komma åt en ledning som ligger under dessa. Planen var från början att enbart fälla trädet precis utanför fastigheten på gatunummer 164, men för att kunna utföra arbetet var vi tvunga att fälla fler än ett träd. Träden kommer att återplanteras av Stockholms Stad (Trafikkontoret) efter avslutat arbete.   

I arbetet med renoveringen strävar vi hela tiden efter att minska störningar så som begränsad framkomlighet och trafikomläggningar som kan förekomma, och ber om överseende med detta.   

×
Ledningsrenovering i Västerled (Ålsten)
Västerled, Bromma
Senast uppdaterad

Ledningsomläggning längs Bromstensvägen (Spånga)

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsomläggning av vatten- och avloppsledningar
PlatsBromstensvägen, Spånga
Arbetet startar2020-04-27
Förväntat klart2021-01-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Råström (NCC)
070-679 85 69
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Veléz Bonilla (Projektledare)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Med anledning av att nuvarande vatten- och avloppsledningar längst Bromstensvägen ligger under och korsar järnvägsspåren för Mälarbanan, behöver vi lägga om ledningarna i marken.

Omläggningen kommer att göras med en så kallad schaktfri metod som innebär att man inte behöver gräva i marken för att komma åt ledningarna. Däremot kommer omläggningen att innebära begränsad framkomlighet för fordonstrafik i området, då Bromstensvägen kommer att smalnas av något i samband med arbetet.

I vissa fall kommer vi även att behöva göra omkopplingar av ledningar, varför vi vid dessa tillfällen behöver stänga av vattnet till en del fastigheter längst med Bromstensvägen. Vid tillfällen då vi behöver göra den här typen av avstängningar, kommer vi att informera om detta i förväg.   

Status just nu: 
Projektet är av olika anledningar några månader försenat och beräknas just nu att pågå fram till och med vecka 4 2021 istället för hösten 2020 som först var planerat.   

×
Ledningsomläggning längs Bromstensvägen (Spånga)
Bromstensvägen, Spånga
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Kommunalt vatten- avloppssystem, Gladö kvarn (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsUtbyggnad av kommunalt vatten- och avloppssystem i Gladö kvarn
PlatsGladö kvarn, Huddinge
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2023-03-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren (projektledare, SVOA)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Huddinge kommun tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger i etapper ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn, Huddinge. 

På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge kommun växer. Vi skapar förutsättningar för en minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och på så vis bidra till en hållbar samhällsutveckling.   

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut själva vatten- och avloppsledningarna i området.

Se mer information om status för de olika områdena på Huddinge kommuns hemsida: huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad och på Stockholm Vatten och Avfalls sida: svoa.se/gladokvarn

×
Kommunalt vatten- avloppssystem, Gladö kvarn (Huddinge)
Gladö kvarn, Huddinge
Senast uppdaterad

Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsarbete
PlatsBarrvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-20
Förväntat klart2022-10-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wahlqvist (JVAB)
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christina Strömstedt Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

I september 2020 planerar vi att påbörja arbetet med att lägga ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks idrottsplats. Detta för att trygga framtidens vattenförsörjning.

För att kunna utföra arbetet med lägga en ny vattenledning, behöver vi anlägga en tillfällig väg vid sidan om gång- och cykelbanan som byggtrafiken kan gå på under den tid som vi bygger. På så sätt kommer gång- och cykelbanan att vara tillgänglig som vanligt för gående och cyklister under hela projektet.

Arbetet beräknas att slutföras under hösten 2022 och vi kommer under byggtiden att göra vårt bästa för att störa så lite som möjligt. I de fall vi behöver stänga av vattnet tillfälligt kommer vi att meddela boende och verksamheter i förväg. 

×
Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP
Barrvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

VA-utbyggnad i Backen-Västra (Glömsta, Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsVi bygger ut ledningsnätet för kommunalt vatten och avlopp i Backen-Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-11-30
Förväntat klart2022-01-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Zilan Ciftci (projektledare, SVOA)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Mer information om utbyggnaden finns på: www.svoa.se/backenvastra

×
VA-utbyggnad i Backen-Västra (Glömsta, Huddinge)
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Utbyggnad av magasin för dagvatten under Snättringe IP

StatusPlanerat
Arbete som utförsAnläggning av ett dagvattenmagasin
PlatsSnättringe IP
Arbetet startar2021-01-03
Förväntat klart2021-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Zilan Ciftci (projektledare, SVOA)
079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Just nu planerar Stockholm Vatten och Avfall för utbyggnad av ett dagvattenmagasin (regnvatten) under Snättringe IP.

Detta för att ledningsnätet i området blir överbelastat vid kraftfulla regn, vilket medför att det tränger fram vatten på gatorna i vissa lågt belägna områden. Genom att bygga magasinet kan vi magasinera regnvattnet när våra ledningar går fulla. Sen släpper vi tillbaka vattnet med fördröjning när regnet väl har avtagit. På detta vis kan vi jämna ut topparna som uppstår i ledningsnätet.

Huvuddelen av arbetet kommer att ske inne på fotbollsplanen samt på den avlämnings-/parkeringsyta som ligger strax norr om planen. Samt vid tennisbanan strax söder om fotbollsplanen. (Dessa ytor kommer därför att vara avstängda under hela vår byggtid).  

När vi bygger kommer vi även behöva korsa Ängsvägen i två punkter för att kunna ansluta till vårt befintliga ledningsnät. Detta kommer att ha en viss trafikpåverkan, men vi försöker att minimera den i bästa möjliga mån. Utbyggnaden påbörjas i början av 2021 och beräknas sedan pågå året ut.  

×
Utbyggnad av magasin för dagvatten under Snättringe IP
Snättringe IP
Senast uppdaterad

Ny avloppsledning i Duvbergsvägen/Vårby Allé

StatusPlanerat
Arbete som utförsNy avloppsledning i Duvbergsvägen/Vårby Allé
PlatsDuvbergsvägen, Vårby
Arbetet startar2021-01-11
Förväntat klart2021-09-30
Arbetet utförs avSVOA
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson (byggledare, SVOA)
08-522 137 92
Mer information om arbetet

I början av 2021 startar arbetena med den nya avloppsledningen som ska ligga i Duvbergsvägen, tvärs över och längs med Vårby Allé.

En tillfällig väg kommer därför att byggas för att underlätta för trafiken att komma fram under pågående arbeten. Arbetena i Vårby Allé och i Duvbergsvägen kommer att pågå under första halvåret 2021, och görs för att kunna ansluta fastigheten Duvbergsgården 1, till vatten- och avloppsledningsnätet.       

×
Ny avloppsledning i Duvbergsvägen/Vårby Allé
Duvbergsvägen, Vårby
Senast uppdaterad

Renovering och utbyggnad av teknikbyggnad vid Ebba Bååts väg 1

StatusPågående
Arbete som utförsTotalrenovering av befintilig teknikbyggnad.
PlatsEbba Bååts väg 1, Huddinge
Arbetet startar2020-10-25
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avMiva Montage
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Larsson
08-23 36 00
info@mivamontage.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Under hösten 2020 planerar Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) för att renovera och bygga om en befintlig teknikbyggnad på Ebba Bååts väg 1.   

Byggnaden ska byggas ut för att säkra upp framtida stadsutveckling i Huddinge och Flemingsberg, där arbetet innebär att byggnaden får ett förbättrat skalskydd, nytt stängsel samt nya in och utgående vattenledningar.

Arbetet kommer i huvudsak att ske inom SVOA:s fastighet men vissa arbeten så som etablering och upplag kommer att ske på kommunal mark.      

×
Renovering och utbyggnad av teknikbyggnad vid Ebba Bååts väg 1
Ebba Bååts väg 1, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya vattenledningar mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg

StatusPågående
Arbete som utförsGrävarbeten kopplat till nya vattenledningar
PlatsGlömstadalen
Arbetet startar2020-11-01
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Peter Juhlén
08-584 909 00
peter.juhlen@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-5221 20 00
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg utförs arbeten på vattenledningsnätet. Arbetet omfattar nyläggning och omläggning av vattenledningar på en längd av cirka 1,3 kilometer.  

×
Nya vattenledningar mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg
Glömstadalen
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsSkrakvägen, Segeltorp
Arbetet startar2020-12-01
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Monika Engman (projektledare, SVOA)
08-522 120 00
monika.engman@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

För att minska risken för vattenläckor och avloppsstopp i området, kommer Stockholm Vatten och Avfall att lägga om och renovera vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen under 2020 fram till och med 2022.

Från och med november 2020 utförs grävarbeten för att kunna lägga om och renovera ledningarna i marken. 

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)
Skrakvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Ledningsarbete i samband med upprustningen av Sjödalsparken (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsByte av vatten- och avloppsledningar
PlatsSjödalsparken, Huddinge
Arbetet startar2020-02-01
Förväntat klart2021-10-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Hanna Choe
010-449 56 48
hanna.choe@skanska.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Lena Kavander
08-522 12 428
lena.kavander@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med upprustningen av Sjödalsparken i Huddinge, genomförs just nu byte av vatten- och avloppsledningar i parken. Detta då nya ledningar behövs för att kunna hantera större vattenmängder.   

När ledningsarbetet är klart, påbörjar Huddinge kommun själva upprustningen av parken i syfte att få en ännu grönare park med fler träd, en fruktlund och blommande växter. Ledningsarbetet samt upprustningen av parken planeras att vara klar tidigast hösten 2021.
Läs mer på Huddinge kommuns hemsida.   

Status just nu:
Från och med vecka 46 fram till vecka 51 2020 kommer rörläggning och rivning av kvarvarande spont att genomföras. Vi kommer även under den perioden att att ansluta vatten- och avloppsledningar från Sjödalsparken mot Sjödalsvägen samt återställa vägbanor, trottoarer och belysning i området.  

Beroende på väderlek och temperatur kan en del av återställningsarbetet
så som asfaltering eller plantering av växter kvarstå till våren 2021. 

Trafikmässigt så är infart för biltrafik till Sjödalsbacken från Sjödalsvägen avstängd och provisorisk infart för biltrafik till Sjödalsbacken går via Klockarvägen. Gående hänvisas till en provisorisk gångbana mellan Sjödalsbacken och Sjödalsvägen.    

×
Ledningsarbete i samband med upprustningen av Sjödalsparken (Huddinge)
Sjödalsparken, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vattentornet i Länna
PlatsGamla Nynäsvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-01
Förväntat klart2023-05-01
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

För att trygga framtidens vattenförsörjning renoverar vi nu vattentornet i Länna.

Renoveringen innebär arbeten på alla delar av vattentornet, från reparation av vattenbehållare till modernisering av elsystem, och sker både inomhus och utomhus. Markjobb kommer också att utföras.

Vi försöker att ta största möjliga hänsyn till närboende i samband med arbetet, och ber om förståelse ifall arbetena under perioder medför störningar. Arbetena kommer inte att påverka vattenförsörjningen till boende i området. 

Arbetet planeras att starta under hösten 2020 och beräknas att slutföras våren 2023. 

Om vattentorn:
För att vatten alltid ska finnas tillgängligt, alla tider på dygnet, lagras vattnet i reservoarer och vattentorn. Vattentornen gör också att det är ett jämt tryck av vatten i ledningarna och i din vattenkran.  

×
Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)
Gamla Nynäsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Ny pumpstation vid Mörtviksvägen (Skogås)

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall kommer att riva den gamla pumpstationen och bygga en ny pumpstation vid Mörtviksvägen 99.
PlatsMörtviksvägen 99, Skogås
Arbetet startar2020-01-13
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avSVEAB
Kontaktperson hos entreprenör Pehr Nordenby, arbetsledare
076- 555 77 68
Kontaktperson på Stockholm Vatten Robert Berghult, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Under januari 2020 börjar vi arbetet i form av etablering av arbetsområde, förberedande arbeten med grävning och så kallad spontning. Spontning innebär att stödkonstruktioner slås ner i marken. Detta kan låta stundtals. I mars kommer vi att utföra mindre sprängningar där den nya pumpstationen ska byggas. Innan arbetet startar kommer fastighetsbesiktning och utplacering av vibrationsmätare att utföras av Gnesta Bergbyggare AB.

×
Ny pumpstation vid Mörtviksvägen (Skogås)
Mörtviksvägen 99, Skogås
Senast uppdaterad

Renovering av dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar nu dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen
PlatsLundavägen, Huddinge
Arbetet startar2020-01-08
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson på Stockholm Vatten Sandro Seki, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Den dagvattenledning och avloppsledning som finns idag måste bytas ut. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dagvatten- och avloppshantering. Under arbetet kommer vi att infodra befintliga ledningar mellan gatubrunnarna. Vi kommer alltså inte att gräva i gatan. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet.

×
Renovering av dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen
Lundavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av befintliga ledningar samt bygge av ledningar och fyra dammar för dagvatten. Arbetet sker etappvis under cirka tre år.
PlatsKungens kurva
Arbetet startar2019-09-08
Förväntat klart2023-11-30
Arbetet utförs avJM
Kontaktperson hos entreprenör Kristina Viksten
073 432 69 96
kristina.viksten@jm.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Yasir Delwood
076 169 66 08
yasir.delwood@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Huddinge kommun planerar bygga ut Tangentvägen i Kungens kurva samt utveckla området. För att ta hand om regnvattnet behöver Stockholm Vatten och Avfall bygga fyra nya dagvattendammar med tillhörande dagvattenledningar utmed vägen. Ikea ska bygga ut sitt varuhus och där behöver vi lägga om två dagvattenledningar. Trafiken kommer påverkas på Dialoggatan med begränsad framkomlighet under arbetet. En gång- och cykelbana kommer flyttas. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till trafik och verksamheter och kommer informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas störande.

×
Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva
Kungens kurva
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk

StatusPågående
Arbete som utförsFlera olika entreprenörer
PlatsHenriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Arbetet startar2016-03-01
Förväntat klart2029-07-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening,
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny teknik. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar med membranfiltrering.

I Henriksdalsberget bygger vi en tunnel för den teknik som behövs för att driva den nya reningstekniken. Tunneln sprängs fram ovanför reningsverkets bassänger under husen på Henriksdalsberget och beräknas vara färdigsprängd sommaren 2020.

Inne på Stockholm Vatten och Avfalls område uppe på Henriksdalsberget bygger vi en ny anläggning för hantering av det slam som produceras av reningsverket. Det innebär att vi spränger ut berg för att få plats med anläggningen och att två nya byggnader ska byggas på berget.

Därutöver ska de befintliga slamtankarna och de sju rötkamrarna på berget renoveras.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening.

×
Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Senast uppdaterad