Dagvatten

Dagvatten
Kontaktperson
Eva Vall
Eva Vall
Utredningsingenjör
Telefon: 08-522 120 00

Kontakta gärna mig om du har synpunkter på eller frågor kring checklistan.

Källor till förorening

Senast uppdaterad:

Dagvattenstrategi

En del av din VA-avgift, dagvattenavgiften, bekostar hanteringen av dagvattnet.
En del av din VA-avgift, dagvattenavgiften, bekostar hanteringen av dagvattnet.
Senast uppdaterad:

Checklista för dagvattenutredningar

Senast uppdaterad:

Dagvattenanläggningar

Senast uppdaterad:

Åtgärdsnivå

Senast uppdaterad: