Till sidans huvudinnehåll

Om avfall

Om avfall

Sopsortering

om-sopsortering-och-atervinning2032
Om sopsortering och återvinning
 • Äts inte miljövinsten vid sortering upp av ökade transporter?

  Nej, de extra transporter som kan uppstå vid källsortering och återvinning motiveras av de miljövinster som uppnås med återvinningen. Miljövinsten är alltså större än vad återvinningstransporterna släpper ut.

 • Har kommunen ansvar för insamling av förpackningar och tidningar?

  Nej, insamlingen av förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret. Producentansvar betyder att det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer tidningar och varor i förpackningar som ansvarar för att samla in och återvinna materialet.

  Producenterna har bildat en gemensam organisation som heter Förpacknings- och tidningsinsamligen AB, FTI. På deras webbplats hittar du de återvinningsstationer som du kan lämna dina tidningar och förpackningar på. 

 • Varför ska jag sortera ut förpackningar och tidningar?

  Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det sparar både energi och material. Vi kan använda materialet flera gånger istället för att hela tiden använda ny råvara. Alternativet till återvinning är att vi fortsätter att förbruka resurser och sedan bara slänger allt i soporna, i en och samma hög.

  Det finns en lag om producentansvar för både förpackningar och tidningar som omfattar alla medborgare och företag. Lagen syftar till att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar och tidningar.

Senast uppdaterad:

Matavfall

matavfall_-privatkund2005
Matavfall, privatkund
 • Hur får jag som bor i villa fler matavfallspåsar?

  Under våren/försommaren levereras en beräknad årsförbrukning ut av den entreprenör som sköter matavfallshämtningen i ditt område. Det innebär två buntar á 80 påsar – totalt 160 påsar. Om du har behov av fler påsar kan du kostnadsfritt beställa ytterligare två buntar. Beställer gör du via e-post: kund@svoa.se.

  Uthämtningsställen för matavfallspåsar.

 • Hur får jag som bor i lägenhet fler matavfallspåsar?

  Vanligtvis finns matavfallspåsarna att hämta i anslutning till insamlingsplatsen för matavfallet i soprummet. Kontakta annars din hyresvärd eller din bostadsrättsförening så kan de ordna fler påsar till dig genom att beställa via vår kundtjänst.

  Bor du i ett sopsugsområde med matavfall är det viktigt att du använder de extra tåliga matavfallspåsarna för sopsug. De har en limremsa som stärker förslutningen. 

  Uthämtningsställen för matavfallspåsar.

 • Vad ska jag göra med min använda frityrolja (cirka två liter)?

  Mat- och frityrolja ska inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka stopp och igensatta ledningar. Det bästa är att hälla det i en plastdunk/petflaska, försluta och lämna den till miljöstationen. Märk upp vad den innehåller!

  Mindre mängder fett i tex en stekpanna kan du torka upp med ett hushållspapper eller låta stelna och lägga i matavfallspåsen.

 • Vad kan jag INTE lägga i matavfallspåsen?

  Följande kan du INTE lägga i matavfallspåsen:

  • Aska, snus, cigarettfimpar
  • Blöjor, bindor
  • Damm, dammsugarpåsar
  • Glasspinnar, ätpinnar
  • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
  • Kattsand
  • Stearinljus
  • Vinkorkar, kapsyler
  • Större mängder fallfrukt*

  * Fallfrukt väger mycket och sopkärlet blir för tungt för sophämtningspersonalen om det är större mängder. Fallfrukt kan lämnas på alla stadens återvinningscentraler. Detta gäller inte övrigt matavfall utan endast fallfrukt. På återvinningscentralerna Bromma, Lövsta, Sätra, Trädgård och Östberga tas fallfrukten emot separat i egen container och materialåtervinns sedan till biogas.

 • Vad kan jag lägga i matavfallspåsen?

  I matavfallspåsen kan du lägga:

  • Rester av kött, fisk och skaldjur
  • Pasta, ris
  • Rester av bröd, äggskal
  • Rester av grönsaker, frukt
  • Teblad, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper

  Större mängder fallfrukt kan lämnas på alla våra återvinningscentraler. Detta gäller inte övrigt matavfall utan endast fallfrukt. På återvinningscentralerna Bromma, Lövsta, Sätra, och Östberga tas fallfrukten emot separat i egen container och materialåtervinns sedan till biogas.

 • Kan jag använda papperspåsen från mataffären för matavfallet?

  Använd bara de papperspåsar som vi tillhandahåller speciellt för matavfallssortering.
  Papperskassen från mataffären hinner inte brytas ner i den snabba rötningsprocess som matavfallet genomgår när biogas produceras. Rötning är en mycket snabbare process än exempelvis kompostering, rötningen tar bara cirka en månad, och på den korta tiden hinner inte bärkassen från mataffären att brytas ner.

  Om mataffären har matavfallspåsar i fruktdisken så läs noga på dem om det står att de är till för matavfallssortering. Om du bor i område med sopsug kan du inte använda dessa. Sopsug behöver extra tåliga matavfallspåsar med en klisterremsa som försluter påsen ordentligt.

 • Kan jag sätta matavfallspåsen i plasthink eller plastpåse?

  Nej. Det bästa är att använda påshållaren som du fått av oss. Då kan luften cirkulera kring avfallet så att det torkar. Torrt matavfall luktar inte lika mycket som blött matavfall.

  Om du sätter påsen i en hink stannar fukten kvar och papperspåsen går sönder mycket lättare förutom att det luktar mer.

  Vanliga plast- eller papperspåsar får heller inte läggas i kärlet för matavfall. De ställer till med problem i rötningsprocessen.

 • Kan jag kompostera mina matrester?

  Det är tillåtet att kompostera köksavfall på sin fastighet, men kompostering ska anmälas till kommunen. Läs mer på Stockholms stads webbplats om kompostering.

 • Vart tar stockholmarnas utsorterade matavfall vägen?

  Stockholm har inte en enskild anläggning som hanterar allt utsorterat matavfall. Följande anläggningar bearbetar vårt matavfall biologiskt så att det blir till biogas och biogödsel:

  • Scandinavian Biogas i Huddinge, och EON i Högbytorp tar hand om och behandlar matavfallet som samlas in i papperspåse från kärl, bottentömmande behållare, sopsug och container.
  • Scandinavian Biogas, i Huddinge, tar även hand om och behandlar pumpbart matavfall från separata tankar. Det är framförallt matavfall från restauranger och storkök.
  • Telge återvinning, i Södertälje sorterar ut och tar hand om det matavfall som samlas in i Gröna plastpåsar.
  • Vår egen anläggning, Henriksdals reningsverk, hanterar och behandlar en del matavfall som samlats in med kombitankar från restauranger och storkök. Hit går även det fettslam som vi samlar in när vi tömmer stadens fettavskiljare.

  Sorterar du inte ut ditt matavfall så följer det med din soppåse till förbränning i Högdalen där soporna blir till värme och energi. Matavfallet gör dock betydligt större miljönytta om det samlas in separat och blir till Biogas, som används till fordonsbränsle och då ersätter diesel och bensin, och Biogödsel vilket sprids på åkermark och då ersätter konstgödning.

 • Hur mycket biogas blir det av matavfallet?
  • En biogasdriven bil kan köra 75 km på 1 000 bananskal
  • 1 påse matavfall (2 kg) kan driva en biogasbil ca 4 kilometer
  • Matavfallet från 1200 personer kan driva 1 000 kg matavfall ger biogas som motsvarar 100 liter bensin
  • Med en biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73 %
 • Vad händer med det insamlade matavfallet, och vad används det till?

  Matavfallet går till en behandlingsanläggning där det blir till biogas och biogödsel. Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring på åkermark.

matavfall_-foretag-och-bostadsrattsforeningar2869
Matavfall, företag och bostadsrättsföreningar
 • Finns det olika storlekar på kärl för insamling av matavfall?

  Vi erbjuder endast 140-literskärl på grund av arbetsmiljön för sophämtningspersonalen. Matavfallet väger så mycket att ett större kärl blir svårt att hantera.

matavfall-restaurang7072
Matavfall, restaurang och storkök
 • Varför får inte restauranger lägga äggskal i matavfallet?

  Enstaka äggskal är inga problem men i restauranger och storkök uppkommer stora mängder äggskal som inte är bra för rötningsprocessen.

 • Varför kan vår restaurang få avslag för matavfallshämtning?

  Exempel på orsaker kan vara:

  • för långt dragavstånd för sophämtarna
  • om soprummet eller vägen till soprummet har trösklar högre än 10 cm eller om det finns trappsteg
  • lutningen är för brant där sophämtarna ska dra kärlet
 • Finns andra tekniska lösningar än kärl för att sortera ut matavfallet?
matavfallsobligatorium-for-restaurang-och-servering17230
Matavfallsobligatorium för restaurang och servering
 • Varför blir det obligatoriskt att sortera matavfall i Stockholm?

  Vi har ett nationellt mål om ökad utsortering av matavfall. Senast 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

  Obligatoriet är ett steg i arbetet med att minska de fossila utsläppen. Vi måste öka takten för att nå målet.

 • Hur lång tid har jag på mig att skaffa matavfallshämtning efter att obligatoriet träder i kraft?

  När obligatoriet träder i kraft ska du redan ha ett matavfallsabonnemang. Annars så snart som möjligt. Väljer du att ordna matavfallsinsamling innan miljöförvaltningen kontaktar dig slipper du eventuella tillsynsavgifter och viten.

 • Vad händer om min verksamhet inte matavfallssorterar?

  Miljöförvaltningen gör tillsyn hos de verksamheter som inte sorterar sitt matavfall. De tar ut en tillsynsavgift enligt deras taxa samt kan tilldela vite till verksamheten eller fastighetsägaren. Läs mer på deras webbplats: https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/lokal-och-fastigheter/avfall/

 • Kommer matavfallshämtningen för restauranger att fortsätta subventioneras även efter obligatoriet trätt i kraft?

  Ja, åtminstone under 2021 enligt det förslag som ligger för beslut hos kommunfullmäktige nu. Framtida taxor är inte satta ännu.

 • Hur gör vi om vi saknar utrymme för matavfallsinsamling?

  Fastighetsägaren är skyldig att skapa möjligheter för hämtning av avfall till sina hyresgäster. Om detta inte kan göras ligger det på fastighetsägaren att ansöka om dispens hos miljöförvaltningen. Kontakta din hyresvärd för dialog. Kanske finns ett annat utrymme ni kan använda i eller vid fastigheten.

 • Är det verksamheten eller fastighetsägaren som får betala tillsynsavgift och eventuellt vite?

  Det kan variera och beror på vem som har rådighet i frågan. Om fastighetsägaren skapar utrymme men verksamheten ändå inte sorterar ut hamnar kostnaden där. Om fastighetsägaren inte vill skapa möjligheter för matsortering hamnar eventuella kostnader där. Kostnader för en dispensanmälan hamnar alltid på fastighetsägaren.

 • Hur mycket kommer det att kosta min verksamhet om vi inte sorterar ut matavfallet?

  Om ni inte kan sortera så blir avgiften högre enligt 2021 års föreslagna taxa. Sedan kan tillsynsavgift enligt miljöförvaltningens taxa tillkomma och vite kan utdelas om verksamheten alternativt fastighetsägaren anses kunna göra rimliga justeringar för att verksamheten ska kunna sortera matavfallet.

 • Regeringen har ju beslutat att det nationella obligatoriet skjuts upp till 2024, kommer detta påverka mig som boende i Stockholm?

  Nej, det beslutet påverkar inte det beslut som tagits i kommunfullmäktige i Stockholm. 2023 gäller fortfarande för införande av obligatorisk matavfallsinsamling för hushåll i Stockholm.

Senast uppdaterad:

Gröna påsen

grona-pasen1807
Frågor och svar om Gröna påsen
 • Hur kan vi få Gröna påsen till oss?

  Idag kan vi bara erbjuda Gröna påsen till ett mindre antal hushåll (12 500 hushåll år 2017) som bor hos något av de kommunala fastighetsbolagen. Dessa har kunnat starta under de försöktsprojekt vi genomfört de senaste åren och har fått fortsätta efter avslutade försök av pedagogiska skäl. Vi saknar idag en sorteringsanläggning inom staden som kan ta emot större mängder hushållsopor från fler områden. Vi planerar dock för en anläggning i Högdalen. Bygget av anläggningen planeras påbörja 2019. När den är byggd kommer fler att kunna få Gröna påsen. Läs mer om Högdalen-anläggningen här. Vi kommer att informera mer om det när anläggningen är byggd. Vi kan erbjuda andra lösningar för matavfallssortering. Kontakta oss så berättar vi mer. Beställ matavfallsinsamling

 • Var får jag tag på nya gröna påsar?

  Gröna påsar för matavfallet får du utan kostnad av din fastighetsvärd. Är du nyinflyttad får du också en hållare att placera påsen i. Information om exakt var du kan hämta nya gröna påsar får du av din värd. 

 • Var hittar jag mer information om Gröna påsen i mitt bostadsområde?

  Förutom de sidor du hittar här om projektet kan du hitta mer information om vad som gäller för respektive bostadsvärd på deras hemsidor.

  Där hittar du information om hur startpaketen delas ut i ditt område, vart du vänder dig om påsarna tar slut och hur du får tag på ett startpaket om du är nyinflyttad i området.

  Bor du i en bostadsrättsförening som är ansluten till Gröna påsen kan du kontakta styrelsen för information.

 • Kan jag använda andra gröna påsar?

  Nej. För att sorteringen av påsarna ska vara så effektiv som möjligt ska du använda de gröna påsar som du får gratis genom din hyresvärd. De har rätt hållfasthet och maskinerna är förinställda på att sortera exakt den gröna färg som försökets påsar har.

 • Varför dubbelknut?

  Det är viktigt att allt du slänger – även det som inte är matrester – är förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten förhindrar att påsen öppnas och att lösa föremål ramlar ut. Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanläggningen då soporna blir svårare att sortera ut. Då kommer matresterna inte till nytta som biogas.

Senast uppdaterad:

Biokol

biokol5086
Frågor och svar om biokol
 • Hur framställs biokol?

  Biokol produceras genom att hetta upp växtmaterial i en syrefri process som kallas pyrolys.

Senast uppdaterad: