Till sidans huvudinnehåll

Livsmedelsindustrier, restauranger och storkök

Livsmedelslokaler måste ha fettavskiljare

information-om-fettavskiljare4652
Information om fettavskiljare
 • Verksamheter som måste ha en fettavskiljare

  För att förhindra större utsläpp av fett ska typgodkänd fettavskiljare finnas installerad i följande verksamheter:

  • Bageri
  • Café/konditori
  • Catering
  • Charkuteriindustri
  • Friteringsanläggningar
  • Livsmedelsbutik
  • Hamburgerbar
  • Mottagningskök
  • Personalmatsal
  • Pizzeria
  • Restaurang
  • Salladsbar
  • Konditori
  • Storkök
  • Rökeri
  • Gatukök
  • Sushi
 • Så gör du för att installera fettavskiljare
  1. Du som är verksam i Stockholms kommun ska lämna bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. Blanketten beställs från Stadsbyggnadskontorets expedition eller laddas ner från bygglov.stockholm 
   Är du verksam i Huddinge ska bygganmälan i stället lämnas till Huddinge kommun.
  2. Installera typgodkänd fettavskiljare. Se lista med leverantörer under "Här köper du din fettavskiljare".
  3. Dimensioneringsregler: Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med tre (antal sittningar) ger antalet portioner, varefter dimensionerande maxflöde fås ur tabell “Bestämning av normstorlek i restauranger och matutskänkningsställen” (enligt SSEN 1825). Se tabellen under "Så stor ska fettavskiljaren vara" nedan.
   Verksamhetens vattenflöde får inte överstiga avskiljarens kapacitet. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas.
  4. När installationen är klar ska en svarsblankett skickas till oss.

  Placering

  För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljare placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Kontakta Miljö- förvaltningen om du har frågor angående placeringen av avskiljaren i din livsmedelslokal.

 • Här köper du din fettavskiljare
  • ACO-Nordic AB, 031-338 97 00
  • Bioteria 08-540 889 00
  • GPA Euronord AB, 026-54 65 50
  • Interspol Systems, 08-68 44 11 55
  • Meag Va-system 010-455 24 70
  • Matavfallssystem AB 08-25 90 30
  • Reningssystem i Sverige, AB 08-570 314 50
  • Rensa Entreprenad AB, 08-541 303 60
  • Torell PumpAB, 08-718 30 40
  • Uson Miljöteknik, 08-64 05 900
  • Wavin, 016-541 00 00
 • Så stor ska fettavskiljaren vara

  Beställning av normstorlek i restauranger och matutskänkningsställen.

  Matportioner per dag Normstorlek för avskiljare (liter/sekund)
  - 200 2
  201-400 4
  401-700 7
  701-1000 10
  1001 - special
 • Kontroll och tillsyn

  För att undvika påverkan på livsmeddel ska fettavskiljare placeras i separat utrymme, väl avskilt från hantering och förvaring av livsmeddel. Inte heller tömning får ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvras. Kontakta miljöförvaltningen på telefon 08-508 288 00 om du har frågor om placeringen av avskiljaren.

  Hantering av avfall regleras framför allt i Miljöbalken (1998:808), men även i avfallsförordningen (2011:927). Utöver detta gäller renhållningsordningen för Stockholms kommun med föreskrifter och avfallsplan 2013–2016.

 • Tömning

  Enligt renhållningsordningen ska enskilda slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.

  Fettavskiljare ska tömmas minst en gång i månaden eller enligt särskild överenskommelse med Stockholm Vatten och Avfall. Vid tömning ska hela fettavskiljaren tömmas och rengöras. Kunden har själv ansvarar att fylla upp fettavskiljaren med vatten efter tömningen. Lock ska tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem. Tömningsabonnemang ska tecknas med Stockholm Vatten och Avfall. Beställ tömning på denna blankett.

Senast uppdaterad:

Matavfallskvarn i restaurang och storkök

Senast uppdaterad:

Utvärdering av matavfallskvarn i restaurang och storkök

Senast uppdaterad:

Riktlinjer för anläggningar som släpper stärkelserikt vatten till spillvattennätet

Senast uppdaterad:

Broschyrer och blanketter

Senast uppdaterad: