Till sidans huvudinnehåll

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi planerar att bygga en ny huvudvattenledning genom Skarpnäck mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen för att trygga leveransen av dricksvatten.

Start:
Tidigast 2025
Förväntas klart:
2028
Plats:
Skarpnäck
Område:
Skarpnäck

Vad?

En cirka 4 kilometer lång huvudvattenledning läggs i marken från Kyrkogårdsvägen förbi Skogskyrkogården och Skarpnäck till Flatenvägen.

Varför?

Vi bygger för att öka vattenkapaciteten i östra Stockholm samt till Nacka och Tyresö. Vi behöver också bygga en ny ledning så att befintliga ledningar kan renoveras.

Nuläge

Just nu arbetar vi med utredning, planering och projektering. Byggstart är planerad till tidigast våren 2025.

Aktuellt

Under november-decemer pågår markundersökningar i området. Vi gör ett antal provgropar för att ta miljöprover och mäta in befintliga ledningar i gatan och mäter vibrationer i några fastigheter. 

Tidplan

Under sommaren 2023 genomför vi markundersökningar i området som en del av utredningsarbetet i projektet.

Utredning, planering och projektering. 

Arbete med att lägga ner ledningen i marken pågår i etapper. 

Projektet avslutas

Rör_klipp1.jpg

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Jonas Jonsson

Projektledare

Telefon: 08-522 131 72

E-post: jonas.jonsson@svoa.se