Till sidans huvudinnehåll

Förlängning av nattarbeten i Mälarpassagen, Eolshäll

2023-11-15 I slutet av sommaren kom vi in i svaghetszoner i avloppstunneln under Mälaren, där vi av säkerhetsskäl kan behöva spränga på natten. Vi är nu ute ur svaghetszonen i Smedslätten, men i Eolshäll behöver vi fortsätta med nattarbeten ytterligare en tid.

Arbetet med att bygga Stockholms nya avloppstunnel går framåt på alla fronter. Bland annat sprängs tunneln fram djupt under Mälarens botten från två håll för att till slut mötas mellan Eolshäll och Smedslätten ca 90 meter under Mälarens yta.

I Mälarpassagen måste vi vid några tillfällen passera så kallade svaghetszoner, där berget är svagare. I de zonerna måste vi förstärka berget extra mycket för att tunneln ska hålla och kunna drivas fram säkert.

Nattliga sprängningar upphör i Smedslätten, men fortsätter i Eolshäll

Vi har nu kommit igenom den första svaghetszonen i tunnen som drivs från Smedslätten. I den södra delen av tunneln har svaghetszonen visat sig vara längre än prognosen, och vi kommer att arbeta i svaghetszon under några månader till.

Av säkerhetsskäl behöver vi driva fram tunneln så fort som möjligt i svaghetszonerna och sedan förstärka tunneln med betong med en gång. Eftersom det är en större risk att spränga tunnlar i svaghetszoner måste vi vara beredda att ha arbete igång dygnet runt. 

Vi kommer därför även fortsättningsvis behöva spränga vissa nätter i den södra tunnelfronten i Mälarpassagen. 

Dispens för nattarbeten i Mälarpassagen

Våra normala arbetstider för arbete i tunneln är vardagar 7-22 och lördagar 9-17. I vårt miljötillstånd har vi bullerkrav att förhålla oss till, som innebär att vi inte kan störa med stomljud eller sprängningar på natten. I tillståndet står det också att vi kan ansöka om dispens hos tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) om vi har särskilda skäl att göra avsteg från bullerkraven.

Av säkerhetsskäl har vi blivit beviljade dispens av miljöförvaltningen att under begränsade perioder när vi är i svaghetszoner arbeta på nätterna i Mälarpassagen.

I dispensen ingår att

  • tillåta leveranser av betong till etableringen med två till tre betongbilar kl. 22-24 (1-2 gånger/vecka)
  • tillåta att tunnelfläkten går på en högre nivå på natten under en period på ca 2 timmar (1-2 gånger/vecka)
  • tillåta sprängning på natten med ventilation av spränggaser (1 gång/vecka)

När kommer nattarbeten att ske?

Vi beräknar att vara kvar i Svaghetszon i tunneln som sprängs under Mälaren från Eolshäll under vintern 2023-24. Det innebär att nattliga sprängningar kan ske vid enstaka tillfällen under den perioden.

SMS innan sprängning på natten

Vi kommer som vanligt att skicka ut sms ca 30 minuter om vi behöver spränga på natten. Du har även möjlighet att få ett extra sms dagen eller kvällen innan en nattlig sprängning så du kan vara förberedd.

Om du vill ha ett extra sms ska du anmäla ditt nummer på svoa.se/sms.

Har du frågor? Kontakta oss!

framtidensavloppsrening@svoa.se
08-522 128 80