Till sidans huvudinnehåll

Utökat samråd Henriksdals reningsverk - bortledning av grundvatten och nya rötkammare

Stockholm Vatten och Avfall genomförde ett samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken i ärendet mellan den 15 mars och 28 april 2024. I samband med fortsatta utredningar har samrådskretsen utökats något i den norra delen av området. Av denna anledning genomförs nu ett utökat samråd för att säkerställa att samtliga som kan bli särskilt berörda har ingått i samrådskretsen.

Start:
2024-03-18
Förväntas klart:
2024-06-04

Vad?

Samråd angående ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för bortledning av grundvatten från befintlig bergrumsanläggning.

Nuläge

Samrådet pågår till och med den 4 juni.

Stockholm Vatten och Avfall planerar även att ansökan om ändring av befintligt tillstånd för miljöfarlig verksamhet (mål nr. M 3980-15) för att kunna uppföra två nya rötkammare med tillhörande tunnlar och ett evakueringsschakt samt ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för bortledning av grundvatten från dessa anläggningar.

Skriftliga synpunkter inlämnas senast den 4 juni.

Kontakt

Skriftliga synpunkter inlämnas till:

Sweco Sverige AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm

Linda Strajnar

E-post: linda.strajnar@sweco.se