Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Västerort

Tensta vattentorn

Vattentornet i Tensta togs i drift 1969 och behöver nu en upprustning vilket innebär både renovering samt utbyggnad.

Foto på vattentornet i Tensta

Tenstas vattentorn är, precis som våra övriga vattentorn, i behov av renovering men även utbyggnad. Därför har Stockholms kommunfullmäktige beslutat att en utbyggnad av vattentornet kommer att ske med planerad start 2025.
Renoveringen av det befintliga vattentornet planeras att genomföras senare, 2028. 

Kontaktuppgifter:

Rickard Andersson, programledare (Stockholm Vatten och Avfall).
Tel: 08-522 120 00. 

Det här projektet är en del av Stockholms framtida vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras. Renoveringen av Länna vattentorn är en av dessa 100-talet åtgärder.