Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Västerort

Ny avloppstunnel Bromma-Sickla

En 14 kilometer lång tunnel byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. I Bromma bygger vi tunneln från Åkeshov och Smedslätten.

Avloppstunnel karta Bromma.jpg

Den nya avloppstunneln i Bromma. Tunneln fortsätter sedan under Mälaren mot Hägersten, Liljeholmen, Årsta och Johanneshov. 

När tunneln är färdigbyggd läggs Bromma reningsverk ner och avloppsvattnet från Västerort kan renas i Henriksdals reningsverk som då är anpassat med ny modern reningsteknik. Tunneln började byggas januari 2020 och ska tas i bruk 2026.

Om nya avloppstunneln i Bromma

Åkeshov

Vid Åkeshovsvägen mittemot ridskolan anlägger vi ett etableringsområde för att bygga avloppstunneln.

Smedslätten

Vid pulkabacken söder om Alviksvägen anlägger vi ett etableringsområde för att skapa en ny tunnelmynning. Dessutom bygger vi en skorsten för ventilation i Ålstensskogen.

Följ våra arbeten

På vår karta kan du se hur långt vi kommit i våra arbeten och få prognoser för när vi planerar att arbeta i olika områden. Zooma i kartan för detaljerad information.

Sprängningar och störande ljud

När man spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten.