Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Västerort

Nockeby-Liljeholmen: Ny huvudvattenledning

Vi tryggar leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning mellan Nockeby och Trekantens vattentorn i Nybohov, Liljeholmen.

Karta SFV-L Nockeby-Trekanten_web.png

En cirka sex kilometer lång huvudvattenledning är planerad att läggas på sjöbotten och sedan ner i marken igenom tättbebyggt område. Det är ett arbete som kräver flera tekniskt komplexa lösningar.

För att undersöka möjligheter och begränsningar längs sträckningen där vi planerar att förlägga dricksvattenledningen utför vi flera tekniska undersökningar.

När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten till Stockholm och regionen.

Varför behövs ledningen?

Vi bygger vi att öka vattenkapaciteten i Stockholmsregionen. Vi behöver också bygga en ny huvudvattenledning så att befintliga ledningar kan renoveras.

Nuläge – det här händer just nu:

Just nu arbetar vi med utredning av projektet. Byggstart är planerad till tidigast 2028.

  • Våren 2023: Undersökningar av sjöbotten i mellan Nockeby fram till Örnsberg. Inmätningar av utvald befintlig infrastruktur längs sträckan.
  • Hösten 2023: Markundersökningar i närområdet kring Örnsberg och Aspudden..

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Vi kommer systematiskt bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder genomföras och en mängd stora strategiska vägval slutföras.

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Totalt ska cirka 5 mil ny ledning läggas i mark och på sjöbotten – ett komplext men nödvändigt arbete.

Kontakt

Alexander Myrsten

Projektledare

Telefon: 08-522 124 23

E-post: alexander.myrsten@svoa.se

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp. Cirka 5 mil nya ledningar ska byggas.

Miljötillstånd vid stora projekt

För att bygga och driftsätta en del av stora projekt behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2024.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.

Lovön: Ny huvudvattenledning

Ekerö: Vi planerar en ca 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Byggstart 2026.

Nockeby-Liljeholmen: Ny huvudvattenledning

Vi tryggar leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning mellan Nockeby och Trekantens vattentorn i Liljeholmen. Byggstart tidigast 2028.