Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Vattenverk

För att säkra dricksvattnet nu och för kommande generationer behöver vi renovera och uppgradera våra vattenverk i Norsborg och Lovö. Vi behöver dessutom bygga ett helt nytt vattenverk.

Lovö flygbild.jpg

Lovö vattenverk renar vatten från Mälaren.

Dricksvattnet i Stockholm kommer från Mälaren. Råvattnet renas i våra vattenverk i Norsborg och Lovö och leds via vattenledningsnätet till hushåll och verksamheter. Stockholms dricksvatten har mycket god kvalitet och levereras till cirka 1,5 miljoner människor.

Vattenverken behöver öka kapaciteten

Mälaren ger Stockholm gott om råvara till dricksvatten. Men för att klara dricksvattenförsörjningen i framtiden behöver vi öka kapaciteten för att omvandla sjövattnet till dricksvatten. Vi blir allt fler som bor i Stockholm och våra två vattenverk ligger emellanåt nära sin maxproduktion, till exempel vid värmeböljor.

Därför behöver våra vattenverk i Lovö och Norsborg, renoveras, byggas ut och uppgraderas. Vi behöver också bygga ett helt nytt vattenverk.

Arbetet genomförs i etapper fram till 2050

Eftersom vattenproduktionen aldrig kan stanna av behöver vi genomföra utbyggnaden och renoveringen av vattenverken i etapper. Arbetet beräknas vara klart 2050.

Utbyggnaden och renoveringen av vattenverken ingår i en större satsning på att modernisera hela Stockholms infrastruktur för dricksvatten där även nya ledningar och renoveringar av vattentorn ingår. Varje enskild del är en viktig pusselbit för att säkra dricksvattenförsörjningen nu och för kommande generationer.