Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Vattenledningar

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver byggas ut och rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Cirka 5 mil nya vattenledningar ska läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Större delen av Stockholms vattenledningsnät är byggt och utbyggt från mitten av förra seklet. Ledningarna är nu i behov av både upprustning och utbyggnad.

Utbyggnaden och renoveringen av huvudvattenledningsnätet ingår i en större satsning med att uppgradera hela Stockholms infrastruktur för dricksvatten. Varje enskild del är en viktig pusselbit för att säkra dricksvattenförsörjningen nu och för kommande generationer.

Huvudvattenledningsnätet mellan vattenverken och vattentornen

SFV-L karta.jpg

Totalt ska vi bygga ut vattenledningsnätet med cirka 5 mil i ett 20-tal olika projekt.

Det är framförallt huvudvattenledningsnätet, det vill säga de stora ledningarna mellan vattenverken och vattentornen, som ska rustas upp och byggas ut för att kunna leverera vatten till hela Stockholm.

Det är komplicerat att renovera och dra nya stora huvudvattenledningar i en tätbebyggd stad. Vattenverken och stora delar av huvudledningsnätet låg tidigare långt utanför tätorten. Sedan dess har staden vuxit. Nu ligger ledningarna ofta mitt i bostadsområden och de behöver därför mer komplexa sträckningar.

Ett arbete som pågår fram till 2050

Arbetet med vattenledningsnätet beräknas pågå fram till 2050, med tyngdpunkt under 2020-talet. Flera projekt är under arbete och några är redan slutförda. 

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2024.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.

Lovön: Ny huvudvattenledning

Ekerö: Vi planerar en ca 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Byggstart 2026.

Nockeby-Liljeholmen: Ny huvudvattenledning

Vi tryggar leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning mellan Nockeby och Trekantens vattentorn i Liljeholmen. Byggstart tidigast 2028.