Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

För en hållbar stad

Stockholms framtida avloppsrening

För att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna. Sicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Sicklaanläggningen.

Projektet innebär att vi säkrar vi möjligheten att rena vårt avloppsvatten en lång tid framåt i en växande stad.

Satsningen innebär också att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Ombyggnad av Henriksdals reningsverk

Bilden visar installation av membranfilter på Henriksdals avloppsreningsverk

Henriksdals avloppsreningsverk ska bli toppmodernt. Vi bygger om reningsverket och uppgraderar och optimerar det med ny membranteknik som fördubblar kapaciteten samtidigt som avloppsvattnet blir ännu renare än idag. På så sätt klarar vi av avloppshanteringen i vår växande stad under en lång tid framöver.

Alla etapper i ombyggnaden av Henriksdals reningsverk beräknas vara klara 2029.

Om- och tillbyggnad av Sicklaanläggningen

Sicklaanläggningen flygbild.jpg

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen byggs till och moderniseras. Vi spränger ut nya bergrum för en anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

När vi nu bygger om Sicklaanläggningen och Henriksdals reningsverk flyttar vi slamhanteringen till Henriksdal, där hanteringen kan ske inuti berget. Med det naturliga skalskyddet sprids inte den störande lukten till närområdet.

Hela Sicklaanläggningen beräknas tas i bruk 2026.

En ny avloppstunnel från Bromma till Sicklaanläggningen

Karta Tunnelsträckningen med etableringar.png

En 14 kilometer lång tunnel byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. När tunneln är färdigbyggd läggs Bromma reningsverk ner och avloppsvattnet från Västerort kan renas i Henriksdals reningsverk som då är anpassat med ny modern reningsteknik.

Tunneln började byggas januari 2020 och ska tas i bruk 2026.

Miljövinster med projektet

SFA miljö ikoner.jpg

Med den nya tekniken kan vi leva upp till framtidens ökade miljökrav. Med effektiv membranteknik i Henriksdals reningsverk minskar vi utsläppen av kväve och fosfor och renar bort till exempel mikroplaster innan vattnet släpps ut i Östersjön. Membrantekniken utgör dessutom en bra grund för kommande krav på rening av exempelvis läkemedelsrester.

Vid stora regn förekommer i dag bräddningar, det vill säga utsläpp av orenat avloppsvatten i Mälaren. Den nya avloppstunneln innebär att flera utsläppspunkter byggs bort och vi får bättre vattenkvalitet i Mälaren.

En annan fördel med projektet är att ingen illaluktande slamhantering längre kommer att ske i närheten av bostadsområden i Åkeshov och Hammarby sjöstad.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening

Om projektet

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet.

Våra etableringar

Bor du nära någon av våra byggetableringar? Här hittar du information om vad som händer på våra olika arbetsplatser.

Följ våra arbeten

På vår karta kan du se hur långt vi kommit i våra arbeten och få prognoser för när vi planerar att arbeta i olika områden. Zooma i kartan för detaljerad information.