Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

För en hållbar stad

Resursutvinning Stockholm

Nu bygger vi anläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen, i södra Stockholm. Med modern teknik kommer den att separera matavfallspåsar men också plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet. På så sätt kan nästan allt sorteras ut och få ett nytt värde.

Källsortering är grunden till återvinning av värdefulla material och produktion av fossilfritt drivmedel, biogödsel och fjärrvärme. Det minskar utsläpp, sparar resurser och är en av de viktigaste bitarna i strävan att nå stadens miljömål. Alla hushåll har dock inte samma möjligheter att sortera ut matavfall. Stockholm Vatten och Avfall bygger därför en ny anläggning – Resursutvinning Stockholm – som med modern teknik sorterar ut matavfallspåsar samt plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet. På så sätt kan nästan allt sorteras ut och få ett nytt värde.

Byggtiden är två år och anläggningen beräknas tas i drift i slutet av 2024.

Rus.jpg

 

Se här hur anläggningen fungerar

I filmen berättar vi bakgrunden till varför anläggningen behövs och hur dess moderna teknik hjälper oss stockholmare att minska vårt klimatavtryck. Vi räknar med att anläggningen bidrar till en minskning av stadens koldioxidutsläpp på cirka 32 700 ton per år. Om alla stockholmare gör sitt och sorterar hemma så kan vi tillsammans göra skillnad.

Resursutvinning Stockholm

Kontakt

Anna Folkesson

Projektchef

Telefon: 08-522 128 75