Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Långsiktiga investeringar för en hållbar stad

Utvecklingsprojekt

Som en samhällsbyggare i framkant säkrar vi alla invånares tillgång till hållbara vatten- och avfallstjänster nu och i framtiden. Våra utvecklingsprojekt är långsiktiga och nödvändiga investeringar i en stad som växer.

Stockholms framtida avloppsrening

Vi säkrar möjligheten att rena vårt avloppsvatten i framtiden, samtidigt som vattenkvalitén i Östersjön och Mälaren blir ännu bättre.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Resursutvinning Stockholm

Nu bygger vi en högteknologisk sorteringsanläggning som bland annat ska separera matavfallspåsar. Bygget startar våren 2022 och beräknas ta ungefär två år.

Innerstan

I innerstaden pågår planeringen för att kunna öka kapaciteten i vårt ledningsnät för dricksvatten genom ett nytt vattentorn i Uggleviken.

Västerort

I Västerort bygger vi nu Stockholms nya avloppstunnel - en del av Stockholms framtida avloppsrening

Söderort

I södra Stockholm ska vi bygga tre nya tunnlar – två avloppstunnlar och en dagvattentunnel.

Huddinge

I Huddinge finns flera gamla fritidshusområden som nu får kommunalt vatten och avlopp. Genom anslutningen gör vi det möjligt för permanentboende i nya områden samtidigt som vi skapar förutsättningar för en förbättrad vattenkvalitet i Huddinges sjöar.