Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Söderort

Mässtunneln

För att kunna bygga fler bostäder runt Älvsjömässan behöver vi utveckla avloppssystemet och bygga en ny avloppstunnel – Mässtunneln. Tunneln kommer också avlasta det befintliga avloppssystemet och minska risken för översvämningar i området vid skyfall.

Mässtunneln karta.jpg

Mässtunneln kommer att byggas från Stockholmsmässan i Älvsjö via Solberga, Västberga, Midsommarkransen och ansluta till en befintlig avloppstunnel söder om Trekanten vid Nybohov.

Tunneln minskar risken för översvämningar

För att staden ska kunna bygga fler bostäder runt Älvsjömässan (exploateringsområde Älvsjö-Örby) behöver vi utveckla avloppssystemet och bygga en ny avloppstunnel "Mässtunneln" som kan avlasta det befintliga avloppssystemet. Tunneln minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Så här byggs Mässtunneln

Mässtunneln planeras från Älvsjömässan till Liljeholmen där den ansluter till avloppstunneln som nu byggs mellan Bromma och Henriksdal inom projektet Stockholms framtida avloppsrening. Mässtunneln blir ca 4 km lång.

En arbetstunnel byggs vid Kontrollvägen i norra Solberga. Sedan byggs tunneln genom att spränga och borra åt två håll.

De som direkt berörs av tunnelbygget eller av transporter från bygget kommer att få information innan byggstart.

Börjar byggas 2023

Bygget av Mässtunneln planeras att starta i slutet av 2023 och pågå i ca sex år. Vi beräknar att tunneln drivs fram med 10-20 meter per vecka. Boende längs med tunneln kan komma att påverkas av stomljud och sprängningar under byggtiden. De som bor vid arbetsplatsområdet kan komma att påverkas av transporter.

Miljötillstånd

Bra att veta om du bor nära våra arbeten

Omgivningskontroll och besiktningar vid sprängningsarbeten

Ibland behöver vi spränga för att kunna bygga ut vårt ledningsnät och våra anläggningar. Fastigheter i närheten av våra arbeten besiktas av ett oberoende besiktningsföretag före och efter sprängningarna. Det är ovanligt att skador uppstår vid sprängningar, men om vårt arbete orsakar en skada hos dig ersätts du fullt ut.

Buller vid sprängningsarbete

Ibland behöver vi spränga för att kunna bygga ut vårt ledningsnät och våra anläggningar. När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten.

Ersättning vid skada på grund av våra arbeten

Det är ovanligt att skador uppstår när vi utför arbeten på ledningsnät och anläggningar, men om vårt arbete orsakar en skada hos dig ersätts du fullt ut.

Miljötillstånd vid stora projekt

För att bygga och driftsätta en del avstora projekt behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).