Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Söderort

Skarpnäck får ny huvudvattenledning

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

SFV-L Kyrkogårdsvägen Karta med text_webb.jpg

Vad?

En cirka 4 kilometer lång huvudvattenledningen kommer att läggas ner i marken igenom tättbebyggt område och kräver flera tekniskt komplexa lösningar. När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten.

Varför?

Denna sträcka bygger vi för att öka vattenkapaciteten i östra Stockholm samt till Nacka och Tyresö. Vi behöver också bygga en ny ledning så att befintliga ledningar kan renoveras.

Nuläge

Just nu arbetar vi med utredning, planering och projektering. Byggstart är planerad till tidigast 2024.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras.

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Totalt ska 4-5 mil ny ledning läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Jonas Jonsson

Projektledare

Telefon: 08-522 131 72

E-post: jonas.jonsson@svoa.se

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp. Cirka 5 mil nya ledningar ska byggas.

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2024.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.

Lovön: Ny huvudvattenledning

Ekerö: Vi planerar en ca 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Byggstart 2026.