Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Långsiktiga investeringar för en hållbar stad

Söderort

I södra Stockholm ska vi bygga tre nya tunnlar – två avloppstunnlar och en dagvattentunnel. Alla är nödvändiga investeringar som bland annat kommer att minska risken för översvämningar i söderort. Vi renoverar också Trekantens vattentorn.

Pågående och planerade projekt i söderort

Ny avloppstunnel i Söderort

En 14 kilometer lång tunnel byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. I Söderort bygger vi tunneln från Eolshäll i Hägersten via Liljeholmen, Årsta och Johanneshov.

Nya Östbergatunneln

En ny dagvattentunnel byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln är den del av Stockholms klimatanpassning.

Mässtunneln

En ny avloppstunnel planeras från Älvsjömässan till Liljeholmen. Tunneln ska avlasta avloppssystemet och minska risken för översvämningar i området.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Renovering av Trekantens vattentorn

För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden renoverar vi nu Trekantens vattentorn.

Drevviken

För att uppnå god vattenstatus i Drevviken genomförs åtgärder med fällning för att minska fosforhalterna och därmed övergödningen i Drevviken.

Andra arbeten

Pågående och planerade arbeten

Här kan du se pågående och planerade arbeten för vatten, avlopp och återvinningstjänster.

Aktuella störningar

Här kan du se driftinformation och aktuella störningar för vatten, avlopp, avfallshämtning och återvinningstjänster i Stockholm.