Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Långsiktiga investeringar för en hållbar stad

Söderort

I södra Stockholm ska vi bygga tre nya tunnlar – två avloppstunnlar och en dagvattentunnel. Alla är nödvändiga investeringar som bland annat kommer att minska risken för översvämningar i söderort. Vi renoverar också Trekantens vattentorn.

Pågående projekt i söderort

Ny avloppstunnel i Söderort

En 14 kilometer lång tunnel byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. I Söderort bygger vi tunneln från Eolshäll i Hägersten via Liljeholmen, Årsta och Johanneshov.

Nya Östbergatunneln

Vi bygger en ny dagvattentunnel från Sickla, under Hammarby backen, till Saltsjön i Finnboda, Nacka. Tunneln är en del av stadens klimatanpassning inför framtiden.

Mässtunneln

En ny avloppstunnel planeras från Älvsjömässan till Liljeholmen. Tunneln ska avlasta avloppssystemet och minska risken för översvämningar i området.

Renovering av Trekantens vattentorn

För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden renoverar vi nu Trekantens vattentorn.

Drevviken

För att uppnå god vattenstatus i Drevviken genomförs åtgärder med fällning för att minska fosforhalterna och därmed övergödningen i Drevviken.

Andra arbeten

Pågående och planerade arbeten

Här kan du se pågående och planerade arbeten för vatten, avlopp och återvinningstjänster.

Aktuella störningar

Här kan du se aktuella störningar för vatten, avlopp, avfallshämtning och återvinningstjänster.