Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Huddinge

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Vi planerar att bygga en cirka 3 kilometer lång vattenledning från området Källbrink till Långsjön i Huddinge kommun. Ledningen en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. Byggstart är planerad till tidigast 2024.

Karta SFV-L Jeriko-Långsjön_web.png

Huvudvattenedningen kommer att läggas ner i marken igenom tättbebyggt område och kräva flera tekniskt komplexa lösningar.

När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i stadens vattenförsörjning. Just nu arbetar vi med planering och projektering. Byggstart är planerad till tidigast 2024.

Villa-1218.jpg

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Totalt ska 4-5 mil ny ledning läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Utbyggnaden och renoveringen av huvudvattenledningsnätet ingår i en större satsning på att modernisera hela Stockholms infrastruktur för dricksvatten. Varje enskild del är en viktig pusselbit för att säkra dricksvattenförsörjningen nu och för kommande generationer.

Merparten av Stockholms vattenledningsnät är byggt och utbyggt från mitten av förra seklet. Ledningarna är nu i behov av både upprustning och utbyggnad.

Kontaktperson

Flemming Bengtsson

Projektledare

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Totalt ska 4-5 mil ny ledning läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut huvudvattenledningsnätet i Huddinge för att trygga leveransen av dricksvatten, Projektet pågår under 2021-22.

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2023.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.