Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Huddinge

Länna vattentorn

Länna vattentorn i Huddinge kommun byggdes under 1960-talet och ska nu renoveras. Arbetena pågår till och med 2023.

Länna-Torn-0135.jpg

Länna vattentorn ligger vid Gamla Nynäsvägen i Huddinge kommun och uppfördes under 1960-talet. Vattentornet kommer, som en del av att trygga Stockholms framtida vattenförsörjningen, att helrenoveras fram till och med 2023. Renoveringen innebär att vi ser över tornet både in- och utvändigt, med arbeten som innefattar alltifrån reparation av vattenbehållare till modernisering av elsystem.   


Aktuellt just nu

Just nu pågår invändiga renoveringar av vattentornet. Till skillnad från det utvändiga arbetena som tidigare gjorts, kommer det invändiga arbetet inte märkas av på samma sätt. Det fortsatta renoveringsarbetet kommer inte heller att påverka dricksvattenförsörjningen. 

Kontaktuppgifter:

Jeanette Rundqvist, byggledare (Entreprenör). Tel: 073-824 79 59.
Rickard Andersson, programledare (Stockholm Vatten och Avfall).
Tel: 08-522 120 00.     


Det här projektet är en del av Stockholms framtida vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras. Renoveringen av Länna vattentorn är en av dessa 100-talet åtgärder.

Dokument om Länna vattentorn

Relaterade projekt

Renovering av Trekantens vattentorn

För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden renoverar vi nu Trekantens vattentorn.

Förnyelse av Ugglevikens vattentorn

Vattentornet i Uggleviken på norra Djurgården är mer än 80 år gammalt och behöver förnyas.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.