Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Huddinge

Gladö kvarn får kommunalt vatten och avlopp

Vi, tillsammans med Huddinge kommun, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn.

Aktuellt i Gladö kvarn

Arbetet i Gladö kvarn är uppdelat i etapper. Just nu har vi kommit såhär långt:

  • Etapp 1o2A - Färdigställt.
  • Etapp 1o2B - Färdigställt.
  • Etapp 2C - Färdigställt. Nyboviksbadet och lekplatsen har öppnat.
  • Etapp 3 - Entreprenören Skanska är i full gång med arbetet och utbyggnaden följer i nuläget tidplanen. Arbetet beräknas vara klart 2022-11-30 som avtalat.
  • Etapp 4 - Färdigställt.

Kostnader för vatten och avlopp

Vi ansvarar för, och bygger ut, vatten- och avloppsledningar i Gladö kvarn.

Vi fakturerar för VA-avgifter enligt den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

De avgifter som du betalar för vatten och avlopp består av två delar:

  • Anläggningsavgift, också kallad anslutningsavgift, som du betalar endast en gång innan du ansluts.
  • Brukningsavgift som betalas löpande och delvis baseras på hur mycket vatten du använder.

Bakgrund

Genom att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn ger vi möjlighet för permanentboende nära naturen när Huddinge kommun växer.

Vi skapar också förutsättningar för en förbättrad vattenkvalitet i Huddinges sjöar genom att leda avloppsvattnet till reningsverk.

Projektet bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.

Mer information om Huddinge kommuns utbyggnad i Gladö kvarn hittar du på www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

Kontakt

Frågor om VA-utbyggnaden i Gladö kvarn

Johanna Cedergren, projektledare VA-utbyggnad
Telefon växel: 08-522 120 00
E-post: johanna.cedergren@svoa.se

Anslutningsfrågor

Allmäna frågor om anslutning skickas till: anslutning@svoa.se

Övriga frågor kring utbyggnaden besvaras av Huddinge kommun.

Tips till dig

Såhär fungerar anläggningsavgiften

Du som har en fastighet i ett område som ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet i enlighet med vattentjänstlagen måste betala en anläggningsavgift.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Har du en fastighet som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i Stockholms stad eller Huddinge kan du ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Se alla artiklar inom det här ämnet