Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Huddinge

Gladö kvarn får kommunalt vatten och avlopp

Vi, tillsammans med Huddinge kommun, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn.

Aktuellt i Gladö kvarn

Etapp 3:

Vatten- och avloppsledningarna samt pumpstationer i området är färdigbyggda och besiktigade. Nu börjar anslutningsprocessen. 

  • Förbindelsepunkten har förmedlats via post. Brevet innehåller anslutningspunktens läge och information för att förbereda mätarplatsen. 
  • Faktura för anläggningsavgiften har skickats ut till alla fastighetsägare. Det är en obligatorisk engångsavgift som ska betalas inom 30 dagar.
  • Skicka in din servisanmälan här
  • Du kan nu börja med de egna ledningarna på tomten. Det är du som fastighetsägare som bekostar och ser till att ledningarna dras till förbindelsepunkten. Du ansvarar även för att förbereda platsen där vattenmätaren ska sitta. 
  • Vi på Stockholm Vatten och Avfall ska kontrollera anslutningspunkten innan gropen grävs igen vid tomtgräns. Vi behöver också kontrollera den mätarplats som ni förberett. Det görs med fördel vid samma tillfälle. Vi kommer löpande kontakta de som har betalat anläggningsavgiften och skickat in servisanmälan.
  • Vi tar kontakt med dig för uppsättning av mätare ca 1-2 veckor efter att vi kontrollerat mätarplatsen. 

Kostnader för vatten och avlopp

Vi ansvarar för, och bygger ut, vatten- och avloppsledningar i Gladö kvarn.

Vi fakturerar för VA-avgifter enligt den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

De avgifter som du betalar för vatten och avlopp består av två delar:

  • Anläggningsavgift, också kallad anslutningsavgift, som du betalar endast en gång innan du ansluts.
  • Brukningsavgift som betalas löpande och delvis baseras på hur mycket vatten du använder.

Bakgrund

Genom att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn ger vi möjlighet för permanentboende nära naturen när Huddinge kommun växer.

Vi skapar också förutsättningar för en förbättrad vattenkvalitet i Huddinges sjöar genom att leda avloppsvattnet till reningsverk.

Projektet bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.

Mer information om Huddinge kommuns utbyggnad i Gladö kvarn hittar du på huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

Kontakt

Anslutningsfrågor

Frågor om anslutning skickas till: anslutning@svoa.se

Frågor om VA-utbyggnaden i Gladö kvarn

Johanna Cedergren, projektledare VA-utbyggnad
E-post: johanna.cedergren@svoa.se

Övriga frågor kring utbyggnaden besvaras av Huddinge kommun.

Tips till dig

Såhär fungerar anläggningsavgiften

Du som har en fastighet i ett område som ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet i enlighet med vattentjänstlagen måste betala en anläggningsavgift.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Har du en fastighet som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i Stockholms stad eller Huddinge kan du ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Se alla artiklar inom det här ämnet