Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Huddinge

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut 1,3 km huvudvattenledningsnät i Flemingsberg, Huddinge. Projektet är en del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten, i det här fallet till stora delar av Huddinge och Botkyrka. Projektet pågår under 2021-22.

Karta SFV-L Flemingsberg.png

Kring Flemingsberg pågår och planeras för omfattande exploateringar. Den befintliga vattenledningen som försörjer området är gammal, vilket kan leda till driftsstörningar. Under 2021-22 genomför vi därför ett projekt där vi duplicerar huvudvattenledningsnätet mellan Glömstavägen/Bergavägen och Grantorp väster om Ebba Bååts väg.

På så sätt möjliggör vi ökad kapacitet, leveranssäkerhet och säkrar framtidens vattenförsörjning för stora delar av Huddinge och delar av Botkyrka.

Projektet beräknas vara klart i slutet av 2022.

Rör_klipp1.jpg

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras.

Kontaktperson

Anders Lalin

Projektledare

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Totalt ska 4-5 mil ny ledning läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut huvudvattenledningsnätet i Huddinge för att trygga leveransen av dricksvatten, Projektet pågår under 2021-22.

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2023.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.