Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Huddinge

Backen-Västra får kommunalt vatten och avlopp

Vi bygger ut vatten- och avloppsledningar i Backen-Västra (Glömsta).

Genom att bygga ut vatten- och avloppssystemet och leda avloppsvattnet till reningsverk minskar vi miljöpåverkan och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Tidplan

Vi siktar på att färdigställa hela utbyggnaden av ledningsnätet i Glömsta till årsskiftet 2021/2022.

Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp till fastigheterna kan ske därefter.

Aktuellt i Backen-Västra

Ledningsrätt

Ledningsrätten i området har överklagats hos lantmäterimyndigheten.

Nästa steg i processen är därför att Mark- och Miljödomstolen hanterar överklagan.

Utbyggnad i närhet

Vi planerar fortfarande för att starta utbyggnaden inne på lokalgatorna.

Tidplanen som vår entreprenör satte upp innan sommaren 2021 har flyttats fram något.

Vi jobbar nu på att färdigställa de sista förberedelserna för att kunna starta arbetet i oktober.

Lokalgatorna behöver stängas av vardagar

Under byggtiden kommer vi behöva stänga av lokalgatorna för biltrafik på vardagarna.

Inför helgerna kommer vår entreprenör att plåta igen groparna på fredag eftermiddag så att det går att ta sig förbi med bil under helgen.

Provisorisk parkering sätts upp

Vi kommer ställa iordning en provisorisk parkeringsplats längst ner på Vasavägen. Där ni kan parkera bilar under vardagar.

Sophantering vid provisoriska parkeringen under byggtiden

Sophanteringen flyttas tillfälligt till den provisoriska parkeringen eftersom sopbilarna inte kommer kunna ta sig fram till era fastigheter under byggtiden.

Vi har även varit i kontakt med SRV-återvinning angående slamtömning och kommer att hitta en lösning för det under byggtiden.

Kostnader för vatten och avlopp

Vi ansvarar för, och bygger ut, vatten- och avloppsledningar i Vidja.

Vi fakturerar för VA-avgifter enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutar årligen.

De avgifter som du betalar för vatten och avlopp består av två delar:

  • Anläggningsavgift, också kallad anslutningsavgift, som du betalar endast en gång innan du ansluts.
  • Brukningsavgift som betalas löpande och delvis baseras på hur mycket vatten du använder.

De två kostnaderna är samma för alla som ansluter sig till VA-nätet i Stockholm och Huddinge. Den är alltså inte specifik för Backen-Västra.

Bakgrund

Vi ansvarar för det allmänna vatten och avloppsnätet i Huddinge kommun.

Med kommunalt vatten och avlopp skapas förutsättningar för en förbättrad vattenkvalitet i närliggande sjöar när avloppsvattnet leds till avloppsreningsverk.

Backen Västra ligger inom vår utbyggnadsplan för VA.

Huddinge kommun har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen om en allmän vatten- och avloppsanläggning i Backen-Västra. Därför inleddes arbetet i området tidigare än planerat.

Kontakt

Frågor kring VA-utbyggnaden i Backen Västra

Zilan Ciftci, projektledare
E-post: zilan.ciftci@extern.svoa.se
Telefon: 08-522 120 00

Anslutningsfrågor

Allmäna frågor om anslutning skickas till: anslutning@svoa.se

Övriga frågor kring utbyggnaden besvaras av Huddinge kommun.

Läs och ladda ner dokument

Tips till dig

Såhär fungerar anläggningsavgiften

Du som har en fastighet i ett område som ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet i enlighet med vattentjänstlagen måste betala en anläggningsavgift.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Har du en fastighet som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i Stockholms stad eller Huddinge kan du ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Se alla artiklar inom det här ämnet