Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Huddinge

I Huddinge finns flera gamla fritidshusområden som nu får kommunalt vatten och avlopp. Genom anslutningen gör vi det möjligt för permanentboende i nya områden samtidigt som vi skapar förutsättningar för en förbättrad vattenkvalitet i Huddinges sjöar.

Pågående och planerade projekt i Huddinge

Länna vattentorn

Länna vattentorn som byggdes under 1960-talet och ska nu renoveras. Arbetena pågår till och med 2023.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.

Gladö kvarn får kommunalt vatten och avlopp

Vi, tillsammans med Huddinge kommun, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn.

Vidja får kommunalt vatten och avlopp

Vi, tillsammans med Huddinge kommun, ska bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Vidja.

Andra arbeten

Pågående och planerade arbeten

Här kan du se pågående och planerade arbeten för vatten, avlopp och återvinningstjänster.

Aktuella störningar

Här kan du se driftinformation och aktuella störningar för vatten, avlopp, avfallshämtning och återvinningstjänster i Stockholm.