Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Botkyrka

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Vi planerar att bygga en cirka 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby i Botkyrka. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. Byggstart är planerad till tidigast 2023.

Rör_klipp1.jpg

Huvudvattenledningen kommer att läggas ner i marken igenom tättbebyggt område och kräva flera tekniskt komplexa lösningar.

När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i stadens vattenförsörjning.

Just nu arbetar vi med utredning, planering och projektering samt undersökningar. Byggstart är planerad till tidigast 2023.

Undersökning av mark i Hallunda

Under december 2022 undersöker vi marken i Hallunda. Undersökningarna sker med en borrbandvagn som tar små jordprover i marken som sedan analyseras på ett laboratorium. Bandvagnen kommer att röra sig inom området vid Brunna Idrottsplats. Arbetet tar ett par dagar vid varje kvarter och utförs vardagar på dagtid.

Rör_klipp1.jpg

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras.

Kontaktperson

Malin Denninger

Projektledare

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Totalt ska 4-5 mil ny ledning läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut huvudvattenledningsnätet i Huddinge för att trygga leveransen av dricksvatten, Projektet pågår under 2021-22.

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2023.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.