Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Botkyrka

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Vi planerar att bygga en cirka 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby i Botkyrka. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. Byggstart är planerad till tidigast 2023.

Rör_klipp1.jpg

Huvudvattenedningen kommer att läggas ner i marken igenom tättbebyggt område och kräva flera tekniskt komplexa lösningar.

När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i stadens vattenförsörjning.

Just nu arbetar vi med utredning, planering och projektering. Byggstart är planerad till tidigast 2023.

Rör_klipp1.jpg

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras.

Kontaktperson

Malin Denninger

Projektledare

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Totalt ska 4-5 mil ny ledning läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut 1,3 km huvudvattenledningsnät i Flemingsberg, Huddinge. Projektet är en del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten, i det här fallet till stora delar av Huddinge och Botkyrka. Projektet pågår under 2021-22.

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. I det här projektet läggs stora delar av sträckan på Mälarens botten.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Vi planerar att bygga en cirka 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby i Botkyrka. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. Byggstart är planerad till tidigast 2023.

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut 1,3 km huvudvattenledningsnät i Flemingsberg, Huddinge. Projektet är en del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten, i det här fallet till stora delar av Huddinge och Botkyrka. Projektet pågår under 2021-22.