Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Ekerö

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. I det här projektet läggs stora delar av sträckan på Mälarens botten.

Karta SFV-L Drottningholmssundet.png

Huvudvattenledningen som vi bygger i Drottningholmssundet är en del av en ny ledning som i framtiden ska gå från Lovö vattenverk till Trekantens vattentorn. Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp och byggas ut för att säkra dricksvattnet för framtiden – ett komplext men nödvändigt arbete.

Så här byggs huvudvattenledningen

På Lovön hägnar vi in ett arbetsområde vid stranden söder om Kina slott och Kantongatan. På Kärsön hägnar vi in ett arbetsområde vid stranden söder om Drottningholmsbron. På dessa områden gräver vi och lägger ner vattenledningen i marken. I Drottningholmssundet lägger vi ner ledningen på Mälarens botten med hjälp av pråmar och båtar.

Aktuellt

Kärsön: Ett arbetsområde är inhägnat och arbeten pågår med spontning för att förbereda för vattenledningen.

Lovön: Under vecka 45 inleds arbeten med att anlägga en byggväg mellan arbetsområdet vid vattnet upp till Ekerövägen. Natten till den 8 november börjar vi bygga en byggväg mellan stranden och Ekerövägen. Arbetet som påverkar trafiken sker endast nattetid och bör vara klart under vecka 45. Byggtrafik måste korsa cykelbanan på vägen ut till Ekerövägen, några enstaka fordon per dag under projektets gång. Ingen omledning av trafiken är nödvändig, men vi uppmanar alla att för säkerhets skull ta det lugnt förbi byggvägen. 

Arbetet pågår 2022-2024

Projektet att bygga huvudvattenledningen i Drottningholmssundet startade i oktober 2022. 

Vi beräknar vara klara sommaren 2024.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras.

Relaterade dokument

Den 31 januari 2022 godkände Mark- och miljödomstolen Stockholm Vatten och Avfalls ansökan om miljötillstånd för ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet. Här kan du ladda ner och läsa miljötillståndet och miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.

Vi skickar informationsblad till boende som berörs av våra arbeten på Lovön och Kärsön.

Christina Strömstedt Andersson

Projektledare

Telefon: 08-522 122 96

E-post: christina.s.andersson@svoa.se

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp. Cirka 5 mil nya ledningar ska byggas.

Miljötillstånd vid stora projekt

För att bygga och driftsätta en del av stora projekt behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2024.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.

Lovön: Ny huvudvattenledning

Ekerö: Vi planerar en ca 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Byggstart 2026.