Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Ekerö

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. I det här projektet läggs stora delar av sträckan på Mälarens botten.

Karta SFV-L Drottningholmssundet.png

Huvudvattenledningen som vi bygger i Drottningholmssundet är en del av en ny ledning som i framtiden ska gå från Lovö vattenverk till Trekantens vattentorn. Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp och byggas ut för att säkra dricksvattnet för framtiden – ett komplext men nödvändigt arbete.

Så här byggs huvudvattenledningen

På Lovön hägnar vi in ett arbetsområde vid stranden söder om Kina slott och Kantongatan. På Kärsön hägnar vi in ett arbetsområde vid stranden söder om Drottningholmsbron. På dessa områden gräver vi och lägger ner vattenledningen i marken. I Drottningholmssundet lägger vi ner ledningen på Mälarens botten med hjälp av pråmar och båtar.

Arbetet pågår 2022-2024

Projektet att bygga huvudvattenledningen i Drottningholmssundet beräknas starta i september 2022. 

Vi beräknar vara klara sommaren 2024.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras.

Relaterade dokument

Kontaktperson

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Totalt ska 4-5 mil ny ledning läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Miljötillstånd vid stora projekt

För att bygga och driftsätta en del avstora projekt behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut 1,3 km huvudvattenledningsnät i Flemingsberg, Huddinge. Projektet är en del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten, i det här fallet till stora delar av Huddinge och Botkyrka. Projektet pågår under 2021-22.

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. I det här projektet läggs stora delar av sträckan på Mälarens botten.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Vi planerar att bygga en cirka 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby i Botkyrka. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. Byggstart är planerad till tidigast 2023.

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut 1,3 km huvudvattenledningsnät i Flemingsberg, Huddinge. Projektet är en del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten, i det här fallet till stora delar av Huddinge och Botkyrka. Projektet pågår under 2021-22.