Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Andra kommuner

För att säkra Stockholms vattenförsörjning och avloppsrening i framtiden genomför vi utvecklingsprojekt även i andra kommuner än Stockholm och Huddinge.

Projekt i andra kommuner

Nya Östbergatunneln

En ny dagvattentunnel byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln är den del av Stockholms klimatanpassning.

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2024.

Andra arbeten

Pågående och planerade arbeten

Här kan du se pågående och planerade arbeten för vatten, avlopp och återvinningstjänster.

Aktuella störningar

Här kan du se driftinformation och aktuella störningar för vatten, avlopp, avfallshämtning och återvinningstjänster i Stockholm.