Till sidans huvudinnehåll

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden. Begreppet används både för larm till media och när man internt uppmärksammar problem. Genom Stockholm Vatten och Avfalls visselblåsarsystem kan du som kund, leverantör eller anställd anonymt rapportera missförhållanden. För att du garanterat ska kunna vara anonym ligger visselblåsarsystemet hos en extern part.

Varför har Stockholm Vatten och Avfall ett visselblåsarsystem?

Vi har ett visselblåsarsystem där anställda, kunder och leverantörer anonymt kan uppmärksamma organisationen på missförhållanden. Syftet är att vi ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. Kanalen är tänkt som ett komplement om man som anställd inte känner sig trygg med att tala öppet med sin arbetsgivare, eller om man som utomstående inte känner sig trygg med att vända sig till sin ordinarie kontaktperson.

Om jag vill rapportera något, kan jag vara anonym?

Visselblåsarsystemet ligger hos Lantero, ett externt företag, och all data som rör visselblåsarsystemet lagras på servrar utanför Stockholm Vatten och Avfall. Du kan välja att rapportera helt anonymt och då finns ingen möjlighet att verifiera vem du är. Om du bifogar bilagor, se till att de inte innehåller personuppgifter eller annan avslöjande information.

Vad gör ni med inrapporterade ärenden?

Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas. I de fall ärenden bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte hänvisas de till lämplig annan part. Handlagda ärenden raderas ur systemet så att information inte lagras i onödan.

Hur fungerar visselblåsartjänsten?

Om du vill rapportera något går du in på https://www.lantero.se/reporting/svoa 

Tydliga frågeformulär hjälper dig att ge fullständig information som gör ditt ärende möjligt att utreda på ett bra sätt. Det finns också möjlighet att korrespondera anonymt med dig om mer information skulle behövas. Inom Stockholm Vatten och Avfall finns två utvalda förtroendepersoner med ansvar att handlägga ärenden. De loggar in i systemet med personlig inloggning så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende. Ingen känslig information skickas via mejl. Vid förhöjd risk för intressekonflikter handläggs ärenden av en extern och oberoende part. Ett handlagt ärende återrapporteras till ledningen med en rekommendation för åtgärd.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor.

Hur vet jag som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får du återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Jag har frågor om visselblåsarsystemet, vart vänder jag mig?

Vid frågor om visselblåsarfunktionen eller systemet kan du vända dig till säkerhetsansvarig på Stockholm Vatten och Avfall, 08-522 120 00, funktion.sv.sakerhet@svoa.se