Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Privatperson

Förpackningsinsamling

Tidningar och förpackningar lämnar du på återvinningsstationer. Ansvaret för stationerna har FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Det är till dem du gör en felanmälan vid nedskräpning eller om behållaren är full.

Källsortera

Alla tidningar och förpackningar i glas, kartong, plast och metall och ska källsorteras och lämnas till återvinning på en återvinningsstation, i miljörummet om du har ett sådant eller på en återvinningscentral.

Ansvar för återvinningsstationer

FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har ansvaret för återvinningsstationerna som finns utplacerade i Stockholms gatumiljö. Det är Kontakta dem om du har synpunkt på skötsel eller tömning, via länken nedan.

Batteriholkar

På de flesta återvinningsstationer finns möjligheten att lämna in gamla batterier i El-kretsens batteriholkar. Var ser du i kartan när du klickat in på länken - Hitta en återvinningsstation.

Producentansvar på förpackningar och tidningar