Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Privatperson

Förpackningsinsamling

Förpackningar och tidningar lämnar du på återvinningsstationer eller i din fastighets miljörum om ni ha ett sådant.

Källsortera

Alla tidningar och förpackningar i glas, kartong, plast och metall och ska källsorteras och lämnas till återvinning på en återvinningsstation, i miljörummet om du har ett sådant eller på en återvinningscentral.

Felanmäl en återvinningsstation

FTI - Förpackningsinsamlingen - har ansvaret för återvinningsstationerna som finns utplacerade i Stockholms gatumiljö. Kontakta dem om du har synpunkt på skötsel eller tömning, via länken nedan.

Batteriholkar

På de flesta återvinningsstationer finns möjligheten att lämna in gamla batterier i El-kretsens batteriholkar. Var ser du i kartan när du klickat in på länken - Hitta en återvinningsstation.

Vi tar över återvinningsstationerna efter nyår

Kommunerna tar över insamlingen av hushållens förpackningsavfall den 1 januari 2024. För dig som bor i villa eller radhus i Stockholm kommer allt att fungera som vanligt efter årsskiftet. Du sorterar förpackningarna och tar dem till närmaste återvinningsstation. Karta över stationerna och när de töms och städas kommer du att hitta på vår webb från nyår. Fram tills dess är det FTI som ansvarar för stationerna. Läs mer om de nya reglerna för förpackningsinsamling.

Producentansvar på förpackningar och tidningar

Alla förpackningar som säljs i Sverige omfattas av producentansvar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor är ansvariga för att de kan samlas in och återvinnas.

Det finns en lag om producentansvar för förpackningar och tidningar som gäller alla medborgare och företag. Lagen säger att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar och tidningar.

Från 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper (tidningar). Efter det är det varje kommuns ansvar att samla in och återvinna alla tidningar. I Stockholms stad kommer FTI fortsätta sköta insamlingen under några år. Därför går det bra att fortsätta lämna tidningar på återvinningsstationer.