Till sidans huvudinnehåll

Befintliga anläggningar som berörs av projektet

Befintliga anläggningar som berörs av projektet

Bromma reningsverk

Bromma reningsverk. En blå byggnad.
Postadress 168 39 Bromma

Bromma avloppsreningsverk renar avloppsvatten från cirka 290 000 människor i Stockholms norra och västra delar, Sundbyberg samt delar av kommunerna Järfälla och Ekerö. Verket består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby, där avloppsvattnet renas i flera steg. Det renade avloppsvattnet leds sedan via en bergtunnel till Saltsjön. Åkeshovsanläggningen var det första reningsverket i Stockholm. Det invigdes 1934 och har sedan dess byggts ut och förbättrats i flera etapper. Nockebyanläggningen byggdes 1966. De båda anläggningar går idag under namnet Bromma reningsverk.

Läs mer om Bromma reningsverk här

Ytterligare information
  • Karta
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
Huvudkontoret
Bryggerivägen 10
×
Lovö vattenverk
Strömdalsvägen
×
Stockholm Vatten och Avfalls huvudlager
Masugnsvägen 24; 168 67 Bromma
×
Henriksdals reningsverk
Värmdövägen 23
×
Sicklaanläggningen
Hammarby fabriksväg 100
×
Driftkontor Högdalen
Stallarholmsvägen 27
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
GlashusEtt
Lugnets Allé 39
Senast uppdaterad:

Henriksdals reningsverk

Postadress 131 55 Nacka

Henriksdals reningsverk är ett av Sveriges största avloppsreningsverk och är till största delen insprängt i berg. Verket omfattar cirka 300 000 m² och har cirka 18 km tunnlar. Reningsverket renar avloppsvatten från ca 690 000 människor i framför allt centrala och södra Stockholm samt kommunerna Nacka, Tyresö, Haninge och Huddinge.

Läs mer om Henriksdals reningsverk här

Ytterligare information
  • Karta
×
Huvudkontoret
Bryggerivägen 10
×
Lovö vattenverk
Strömdalsvägen
×
Stockholm Vatten och Avfalls huvudlager
Masugnsvägen 24; 168 67 Bromma
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
Henriksdals reningsverk
Värmdövägen 23
×
Sicklaanläggningen
Hammarby fabriksväg 100
×
Driftkontor Högdalen
Stallarholmsvägen 27
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
GlashusEtt
Lugnets Allé 39
Senast uppdaterad:

Henriksdal skorsten

Henriksdal skorsten är en befintlig skorsten som hör till Henriksdals avloppsreningsverk. Skorstenen är 80 meter hög och ventilerar luft från Henriksdals avloppsreningsverk. Luften som släpps ut är luktfri tack vare avancerad rening.

Skorstenen byggdes för cirka 50 år sedan och under år 2014-2015 genomgick skorstenen en förstärkning av hela skorstenskroppen för att klara ytterligare 50 år.

Ytterligare information
  • Karta
×
Henriksdal skorsten
Senast uppdaterad:

Sicklaanläggningen

Postadress 120 30 Stockholm

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk. Här sker mekanisk rening (grovrensgaller och sandfång) av vattnet från de södra förorterna och kommunerna. Vattnet leds till Henriksdal via två stora tunnlar för vidare rening. I Sickla sker även rötslamavvattningen.

Ytterligare information
  • Karta
×
Huvudkontoret
Bryggerivägen 10
×
Lovö vattenverk
Strömdalsvägen
×
Stockholm Vatten och Avfalls huvudlager
Masugnsvägen 24; 168 67 Bromma
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
Henriksdals reningsverk
Värmdövägen 23
×
Sicklaanläggningen
Hammarby fabriksväg 100
×
Driftkontor Högdalen
Stallarholmsvägen 27
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
GlashusEtt
Lugnets Allé 39
Senast uppdaterad:

Sickla skorsten

I Sickla finns en befintlig 80 meter hög skorsten. Den tronar upp sig bakom Hammarbybacken och Sicklaanläggningen och du ser den om du passerar på Södra länken nedanför eller befinner dig i Hammarby sjöstad.

Från skorstenen idag ventileras luft från Sicklaanläggningen och i framtiden när vår tunnel är färdigbyggd kommer dels luft från anläggningen ventileras här men även luft från den stora planerade tunneln, från Mälarpassagen och fram till Sickla. Luften som släpps ut är luktfri tack vare avancerad rening. 

Det som däremot kan lukta i Sickla är denslamhantering som sker här ovan jord och utomhus. Denna slamhantering kommer vi att bygga bort i vårt projekt så i framtiden kommer denna lukt att försvinna helt.

Ytterligare information
  • Karta
×
Sickla skorsten
Senast uppdaterad: