Till sidans huvudinnehåll

Nyheter Stockholms framtida avloppsrening

Nyheter Stockholms framtida avloppsrening

Nyheter

Samråd - nya rötkammare vid Henriksdalsberget
Stockholm Vatten och Avfall genomför nu ett samråd gällande nya rötkammare på Henriksdalsberget. Rötkamrarna ska byggas inne på Stockholm Vatten och Avfalls område i slänten ned mot Värmdöleden. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med fastigheter som kan komma att bli berörda av anläggningen får information om samrådet via brevutskick. Även boende i de fastigheter som ligger inom området för samrådet kommer att få information i brevlådan. Samrådet pågår till den 6 februari.
Ny slamanläggning byggs i Henriksdal
När Henriksdals reningsverk är ombyggt kommer det att generera mer slam än tidigare. Vi uppgraderar därför slamhanteringen och bygger en ny anläggning för förtjockning och avvattning av slammet. Se en film som visar bygget från början och fram till nu.
Lägesrapport Henriksdal
Arbetet med att bygga ut och förbättra Stockholms avloppsrening pågår för fullt i Henriksdal. Arbetet pågår på flera ställen i reningsverket och uppe på ytan inne på reningsverkets område vid Henriksdalsringen.
Så här arbetar vi i sommar
Arbetet med Stockholms framtida avloppsrening pågår på alla fronter - i Henriksdals reningsverk, Sicklaanläggningen under Hammarbybacken och avloppstunneln från Bromma till Sicklaanläggningen. Våra arbeten pausar dock under några sommarveckor på de flesta platserna. Så här arbetar vi i sommar.
Fika med oss som bygger nya avloppstunneln! Axelsberg 30 maj
Projektet Stockholms framtida avloppsrening, som ska säkra möjligheten att rena vårt avloppsvatten i framtiden, fortsätter för fullt i Eolshäll och Hägersten. Vi som bygger tunneln vill gärna träffa dig som bor i området över en fika.
Nyfiken på vad vi bygger under Hammarbybacken?
Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk. Här går idag avloppsvattnet från Söderort igenom de första reningsstegen, innan det leds vidare till Henriksdals reningsverk för de sista reningsstegen. När staden växer måste avloppsreningsverkens kapacitet byggas ut. Därför bygger vi nu ut och förbättrar reningen i Henriksdals reningsverk och även Sicklaanläggningen byggs ut och moderniseras för att kunna ta emot och förbehandla en större mängd avloppsvatten.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}