Till sidans huvudinnehåll

Liljeholmen

Liljeholmen

Framdriftskarta: Följ våra arbeten

Karta som visar Liljeholmen och en röd markering där sprängningar sker.
Senast uppdaterad:

Etableringsområde Liljeholmen

Senast uppdaterad:

Sprängningar

Senast uppdaterad:

Transporter

Senast uppdaterad:

Tunnelsträckningen Liljeholmen

Senast uppdaterad:

FAQ – VAnliga frågor och svar

klicka-pa-fragan-eller-plustecknet-for-att-falla-ut-svaret_12702
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Hur mycket lastbilstransporter kommer att åka in och ut från området?

  Transporterna till och från vår etablering i Liljeholmen kör på Södertäljevägen och Hägerstensvägen. Under den första perioden när vi spränger fram tunneln är antalet transporter som flest. När tunneln är färdigsprängd kommer vi att behöva transportera betong och annat material till etableringen. Då rör det sig om betydligt färre transporter per dag.

  Inför vår tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen gjordes flera utredningar av vilken påverkan vi kan förvänta oss av byggtrafiken från tunneln. I projektet körs endast lastbilar som är av miljöklass Euro VI, vilket är den högsta miljöklassen som finns för lastbilar.

 • Påverkas cykelbanan vid etableringen?

  Cykelbanan förbil etableringen har letts om, men det går fortfarande bra att cykla förbi etableringsområdet. När lastbilar behöver passera cykelbanan stängs en grind under en kort stund för att inga olyckor ska kunna ske. 

 • Hur återställs etableringsområdet när ni är klara med projektet?

  Hela etableringsområdet kommer att återställas till sitt ursprungliga skick när vi är klara.

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev

Senast uppdaterad: