Till sidans huvudinnehåll

Eolshäll

Eolshäll

Framdriftskarta: Följ våra arbeten

Senast uppdaterad:

Etableringsområde Eolshäll

Senast uppdaterad:

Sprängningar

Senast uppdaterad:

Transporter

Senast uppdaterad:

Tunnelsträckningen Hägersten

Senast uppdaterad:

Andra planerade byggprojekt i Axelsberg

Senast uppdaterad:

FAQ – Vanliga frågor och svar

faq-eolshall12633
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Hur mycket lastbilstransporter kör på Selmedalsvägen?

  Transporterna till och från vår etablering i på Axelsbergs bollplan går via en inhängnad tillfällig transportväg på gångvägen söderut från arbetsområdet till Selmedalsvägen. Därifrån går transporterna vidare via Personnevägen ut på E4/E20. Under den första perioden när vi spränger fram tunneln är antalet transporter som flest. När tunneln är färdigsprängd kommer vi att behöva transportera betong och annat material till etableringen. Då rör det sig om betydligt färre transporter per dag.

  Vi har tillstånd att köra transporter till och från etableringsområdet på vardagar kl 7-22.

  Selmedalsvägen och Personnevägen har bärighetsklass 2, vilket innebär att vägarna klarar fordon med en bruttovikt på max 51,4 ton. Våra lastbilar överskrider givetvis inte det. Våra lastbilstransporter måste hålla sig till gällande hastighetsbegränsningar, precis som alla andra fordon.

  Inför vår tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen gjordes flera utredningar av vilken påverkan vi kan förvänta oss av byggtrafiken från tunneln. I projektet körs endast lastbilar som är av miljöklass Euro VI, vilket är den högsta miljöklassen som finns för lastbilar.

 • Hur mycket buller hörs från byggetableringen?
  Naturvårdsverket har riktlinjer för hur mycket störande ljud det får komma från byggarbetsplatser, och projektet följer dessa. Enligt riktlinjerna (NFS 2004:15) får störningarna från arbetsplatsen inte överstiga 
  • 45 dBA (inomhus) och 60 dBA (utomhus) helgfria vardagar kl 7-19 
  • 35 dBA (inomhus) och 50 dBA (utomhus) helgfria vardagar kl 19-22

  Övriga tider har vi inga störande arbeten alls.

  Upplever du att du störs av buller som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer ska du höra av dig till projektet.

 • Varför transporteras inte bergmassorna sjövägen istället för med lastbil?

  Stockholm Vatten och Avfall har utrett sjövägen  som alternativa transportväg. Alternativet valdes bort, framför allt på grund av att det skulle leda till buller för omgivningen när bergmassor lastas på pråmar. För att kunna transportera bergmassor sjövägen behöver hamnar byggas, vilket skulle ta stora områden i anspråk i vattnet och på land. Ett så omfattande bygge står inte i proportion till den mängd berg vi ska transportera bort. Att använda det allmänna vägnätet ger minst miljöpåverkan.

  Läs mer om sjötransporter som alternativ i miljökonsekvensbeskrivningen sid 126

 • Hur påverkas närliggande hus av era tunga transporter på Selmedalsvägen och Personnevägen?

  För att utreda påverkan från bergtransporter från tunneln har ett besiktningsföretag gjort försök med fullastad lastbil och mätt vibrationer vid husen närmast vägen. Försöket visade att vibrationsnivåerna är mycket låga, och de bedöms inte kunna orsaka skada på byggnader.

 • Hur återställs området i Eolshäll när ni är klara med projektet?

  Hela etableringsområdet i på Axelsbergs bollplan kommer att återställas till sitt ursprungliga skick när vi är klara.

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev

Senast uppdaterad: